LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. SAUSIO 14 D. NUTARIMO NR. XIII-2791 „DĖL ŠV. JONO BAŽNYČIOS SU BOKŠTU ATKŪRIMO KLAIPĖDOJE PROJEKTO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“

PROJEKTO

 

2023-05-25 Nr. XIVP-2686(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Bielskė, tel. (8 5) 239 6545, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6536, el. p. [email protected]