PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 16(1), 20, 25, 27, 39, 40, 49, 50(1), 60 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektO NR. XIVP-2909(3)

 

 

2023-11-23

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

12

 

 

Argumentai:

Įstatymo projekto 12 straipsnyje išdėstyto Prokuratūros įstatymo 1 priedo redakcijoje, kurios galiojimas numatomas 2024 metais, apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo atlyginimo koeficientas (2,95) yra numatytas mažesnis nei specializuoto skyriaus vyriausiojo prokuroro (3,08), specializuoto skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (3,06), apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro (3,08) ir apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (3,06). Pagal Prokuratūros įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 3 punktą apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas yra aukštesnysis prokuroras apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui) ir apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui). Tokia prokurorų pavaldumo (karjeros) eilė yra nustatyta ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu patvirtintų Prokurorų atrankos ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų 6 punkte.

Siekiant išlaikyti atitinkamą hierarchiją ir atlyginimų kontekste apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareiginės algos koeficientą siūlau nustatyti 3,1.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 12 straipsniu keičiamą I priedo 2.2. eilutę ir ją išdėstyti taip:

„2.2.

Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

2,95 3,10

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                    (Parašas)                                  Audrius Petrošius