Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-03-14  Nr. SPP-265

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 71 Seimo narys (14.03 val.)

 

14.04 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties protokolo dėl Šiaurės Makedonijos Respublikos prisijungimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-3256(2) (teikėjai – Lietuvos Respublikos Prezidentas / užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius) (svarstymas ir priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad į Seimo posėdį atvyko Šiaurės Makedonijos Respublikos Susirinkimo Pirmininkas T. Džaferis.

 

Pagrindinio – Užsienio reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Bernatonis.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Jarutis.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys, užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Zingeris.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 88, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (14.12 val.)

 

Seimo Pirmininko pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, S. Jovaiša, K. Masiulis.

 

NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties protokolo dėl Šiaurės Makedonijos Respublikos prisijungimo ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (14.17 val.)

 

14.18 val.

Šiaurės Makedonijos Respublikos Susirinkimo Pirmininko Talato Džaferio kalba.

 

Kalbą pasakė Šiaurės Makedonijos Respublikos Susirinkimo Pirmininkas T. Džaferis.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Liesys.

 

14.24 val.

Užsienio reikalų ministro atsakymai į Seimo narių raštu pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 208 str.)

 

Užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius atsakė į Seimo narių raštu ir žodžiu pateiktus klausimus.

 

Klausė Seimo nariai: I. Šimonytė, J. Sabatauskas, E. Zingeris, G. Kirkilas, I. Degutienė, R. Šarknickas, J. Jarutis.

 

14.49 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ projektas Nr. XIIIP-3267(2) (teikėjai – V. Pranckietis, R. Baškienė) (svarstymas).

 

Seimo komitetų išvadas pateikė: K. Mažeika (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), S. Jakeliūnas (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), R. Sinkevičius (Ekonomikos komiteto vardu), A. Maldeikienė (Audito komiteto vardu), J. Jarutis (Europos reikalų komiteto vardu), S. Tumėnas (Kultūros komiteto vardu), A. Stančikas (Kaimo reikalų komiteto vardu), V. Bakas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), R. Šalaševičiūtė (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), A. Kubilienė (Sveikatos reikalų komiteto vardu), E. Jovaiša (Švietimo ir mokslo komiteto vardu), S. Šedbaras (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), G. Burokienė (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), J. Bernatonis (Užsienio reikalų komiteto vardu), V. Simulikas (Žmogaus teisių komiteto vardu).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, R. Baškienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 78, prieš 0, susilaikė 25. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (15.03 val.)

 

15.05 val.

SVARSTYTARinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2481 (teikėjai – K. Mažeika / 3 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys K. Mažeika.

 

Klausė Seimo nariai: A. Anušauskas, S. Gentvilas, A. Skardžius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narys R. Žemaitaitis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-05-07. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. (15.21 val.)

         

15.13 val.

SVARSTYTARinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2377 (teikėjai – A. Butkevičius, A. Gaidžiūnas) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Butkevičius.

 

Klausė Seimo nariai: A. Šimas, A. Skardžius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Palionis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-05-07. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. (15.21 val.)

         

15.17 val.

SVARSTYTARinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1726 (teikėjai – R. Tamašunienė / 8 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė R. Tamašunienė.

 

Klausė Seimo narys A. Strelčiūnas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Jakeliūnas (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvadų dėl projektų Nr. XIIIP-2481, Nr. XIIIP-2377 ir Nr. XIIIP-1726).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-05-07. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvadų dėl Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2481, Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2377 ir Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1726. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 5, susilaikė 15. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (15.21 val.)

 

15.22 val.

SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 50 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3237 (teikėjai – K. Mažeika / 10 Seimo narių / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys K. Mažeika.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, S. Gentvilas, A. Šimas, V. Čmilytė-Nielsen.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Jarutis, S. Gentvilas.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 34, prieš – 9, susilaikė 41. Nepritarta. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (15.37 val.)

 

Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 43, už pasiūlymą jį atmesti – 34. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (15.38 val.)

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIIP-3237 iniciatoriams tobulinti.

 

Replikavo Seimo nariai: K. Mažeika, S. Jovaiša.

 

15.41 val.

SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Transeuropinio geležinkelio (TER) kredito fondo susitarimo dėl bendradarbiavimo denonsavimo“ projektas Nr. XIIIP-3185 (pateikimas).

Pranešėjas – susisiekimo ministras R. Masiulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-04-25. Pritarta bendru sutarimu.

         

15.44 val.

SVARSTYTA:

1. Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3262ES.

2. Administracinių nusižengimų kodekso 28, 393, 595, 602, 681, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3263

(pateikimas).

Pranešėjas – susisiekimo ministras R. Masiulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-3262ES  svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-3263 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-3263 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-05-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.45 val.

SVARSTYTAVaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2773 (teikėjai – V. Simulikas / 6 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Simulikas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, R. J. Dagys.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 48, prieš 6, susilaikė 21. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (15.52 val.)

2. Paskirti Žmogaus teisių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-04-25. Pritarta bendru sutarimu.

         

Replikavo Seimo narys V. Simulikas.

 

15.53 val.

SVARSTYTAAviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2910 (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Palionis.

 

Klausė Seimo narys A. Skardžius.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Sinkevičius, J. Sabatauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 67, prieš 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (15.59 val.)

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-05-21. Pritarta bendru sutarimu.

         

Replikavo Seimo narys A. Palionis.

 

16.01 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2019-03-18–2019-03-22) – 2019 m. kovo 19 d. (antradienio) ir 21 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

         

Klausė Seimo narys P. Gražulis.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2019-03-18–2019-03-22) – 2019 m. kovo 19 d. (antradienio) ir 21 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 69 Seimo nariai (16.04 val.)

 

Posėdis baigtas

 (16.05 val.)

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                    Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                               Jonas Liesys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                Rasa Smalinskaitė