PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NR. I-621 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. Nr. XIIIP-2733(2)

 

2018-11-21, Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1.

 

 

 

2.

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad:

-            Įstatymo projektu siūloma padidinti universalios išmokos vaikui dydį nuo 0,79 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio (30,02 Eur) iki 1,32 BSI dydžio (50,16 Eur) per mėnesį, mokant išmoką visiems vaikams nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai;

-      padidinus universalios išmokos vaikui dydį nuo 30 Eur iki 50 Eur, vaikų 0–17 metų amžiaus grupėje skurdo rizikos lygis sumažėtų, kaip teigiama, 4,3 procentinio punkto, šeimoje, kurioje vienas iš tėvų augina vieną ar daugiau vaikų, skurdo rizikos lygis sumažėtų 4,2 procentinio punkto, šeimoje, kurioje abu tėvai augina tris ar daugiau vaikų, – tik 9,2 procentinio punkto;

-      vertinant vaiko išmokos dydį, kaip skurdo rizikos lygio mažinimo priemonę, neatsižvelgta į tai, kad negalią turintiems vaikams kasdienės išlaidos yra žymiai didesnės, ir tai priartina vaikus prie gyvenimo skurdo sąlygomis rizikos bei skatina socialiai atsakingus tėvus nesusilaukti daugiau vaikų, taip mažinant gimstamumą Lietuvoje ir jos demografinę padėtį, todėl tikslinga neįgalumą turintiems vaikams išmoką didinti daugiau daugiau nei dvigubai, t.y. iki 1,84 BSI (69,92 Eur), siekiant skurdo rizikos lygį tokiose šeimose sumažinti ir pagerinti socialiai jautrios asmenų grupės (jaunų ir ties skurdo riba gyvenančių šeimų, auginančių neįgalų vaiką) gyvenimą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamą įstatymo 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„6 straipsnis. Išmoka vaikui

1. Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 1,32 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, o neįgalumą turinčiam vaikui –1,84 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                                              Justas Džiugelis