PASIŪLYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO           NR. VIII-2032 2, 3 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 4 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMo nr. xivp-895

 

2021-10-19

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.       

9

6

 

Argumentai: atkreiptinas dėmesys, kad skirstant lėšas vietinės reikšmės keliams tik pagal gyventojų skaičių ir motorizuoto eismo kelių ilgį, tankiai apgyvendintų priemiesčių vietovių gyventojams nebus užtikrintas saugus transporto bei pėsčiųjų eismas. Gyventojų skaičiaus rodiklis yra objektyviausias, įrodantis eismo intensyvumą. Priemiestinėse (žiedinėse) savivaldybėse gyvena didžiausias gyventojų skaičius, dalis jų nuolat gyvena sodininkų bendrijose, kurių keliai ir gatvės yra dažnai prastos būklės. Siūlome taip pat padidinti finansavimą vietinės reikšmės keliams pasienio zonos savivaldybėms ir savivaldybėms, kurių teritorijoje yra Lietuvos kariuomenės kariniai poligonai ir karinio mokymo teritorijos, kadangi šių savivaldybių keliais juda didesni keleivių ir sunkiasvorio transporto priemonių srautas; keliai ir gatvės gadinamos, nėra įrengtos triukšmą mažinančios infrastruktūros.

Pasiūlymas:

1.      Papildyti 6 dalį naujais 2 ir 3 punktais:

2) Vietinės reikšmės keliams priemiestinėms (žiedinėms) savivaldybėms - 2 procentai, iš kurių 50 procentų pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis) ir 50 procentų- pagal į savivaldybės kelių ir gatvių sąrašą įtrauktų sodininkų bendrijų kelių ilgį, vykdant Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 1-4 punktus;

 

3) Vietinės reikšmės keliams pasienio zonos savivaldybėms ir  savivaldybėms, kurių teritorijoje yra Lietuvos kariuomenės kariniai poligonai ir karinio mokymo teritorijos – 2 procentai, kurie paskirstomi pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis) – 50 procentų ir pagal motorizuoto eismo kelių ilgį– 50 procentų;

 

2.      Buvusį 2 šios dalies punktą laikyti 4 punktu ir jį išdėstyti taip:

4) savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams – 94 procentai, iš kurių miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 35 procentai, kitų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 65 procentai. Šios lėšos savivaldybėms paskirstomos pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis) – 50 procentų ir pagal motorizuoto eismo kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų tvirtinamuose kelių sąrašuose, kuriuose taip pat nurodomas kelio numeris ir kelio pavadinimas, – 50 procentų. Nuo 2025 metų Programos finansavimo lėšos savivaldybėms paskirstomos pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis) – 50 procentų ir pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų motorizuoto eismo kelių ilgį – 50 procentų.

 

 

Teikia

Seimo narys                                                    (Parašas)                                  Rita Tamašunienė

 

Jonas Pinskus

Valdemaras Valkiūnas

Česlav Olševski

Zigmantas Balčytis

Remigijus Žemaitaitis

Laima Nagienė (atsiėmė parašą 2021-11-24)

Gintautas Kindurys

Vidmantas Kanopa

Eugenijus Sabutis

Vilija Targamadzė

Robertas Šarknickas

Vytautas Gapšys

Rimantė Šalaševičiūtė

Saulius Skvernelis

Algirdas Sysas

Domas Griškevičius (atsiėmė parašą 2021-11-23)