LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Švietimo ir mokslo komitetas

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO

„DĖL PRITARIMO LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO REORGANIZAVIMUI JO PRIJUNGIMO

PRIE LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO BŪDU“

PROJEKTO NR. XIIIP-1499(2)

2018-01-10  Nr. 106-P-1

Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, Komiteto nariai: Mantas Adomėnas, Arūnas Gelūnas, Arūnas Gumuliauskas, Aušra Papirtienė, Edmundas Pupinis, Levutė Staniuvienė, Gintaras Steponavičius, Dovilė Šakalienė; Švietimo ir mokslo komiteto biuro vedėjas Kęstutis Kaminskas, patarėjos Aistė Laurinavičiūtė, Rūta Norkienė, Justina Paukštė, padėjėja Janina Antanavičienė.

Kiti posėdžio dalyviai: švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, l.e. Lietuvos sporto universiteto rektoriaus pareigas Diana Rėklaitienė, Senato narys dr. Vidas Bružas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Egirdas Sarkanas,

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2017-12-21

1

2

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pažymime, kad projekto 1 straipsnio 2 dalis turi būti dėstoma kaip atskiras projekto straipsnis (atitinkamai abiejų straipsnių vienintelės dalys nenumeruotinos).

Pritarti

 

 

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys

A. Kubilius

2018-01-08

 

 

 

B

Pasiūlymas: papildyti Nutarimo preambulę šiais žodžiais:

 „ir neatsižvelgdamas į Lietuvos sporto universiteto Tarybos ir Senato nepritarimą universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu bei tokio nepritarimo motyvus išdėstytus l. e. p. Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. laiške Seimo nariams 

Nepritarti

Argumentai:

Argumentai:

Yra pateiktas  Vyriausybės 2017 m.  lapkričio 22 d. nutarimas Nr. 947,  kurio 2.2.2. punkte siūlomas šių universitetų jungimasis.

2.

Seimo narys

A. Kubilius

2018-01-08

 

 

 

B

Pasiūlymas: papildyti Nutarimo preambulę šiais žodžiais:

neatsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos sporto universiteto reorganizavimas, nesant jo Tarybos pritarimui pagal Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 1 dalį yra galimas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos Seimas yra gavęs Vyriausybės teikimą, tačiau tokio teikimo Seimas nėra gavęs.

Nepritarti

Argumentai:

Tai yra teikiama Vyriausybės 2017 m.  lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 947 2.2.2. punktu, kuriame nustatyta, kad reorganizuoti Lietuvos sporto universitetą prijungimo būdu prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, šio universiteto sudėtyje užtikrinant reorganizuoto Lietuvos sporto universiteto mokslo ir studijų veiklų tęstinumą.

 

4. Balsavimo rezultatai: už – 7; prieš - 1; susilaikė - 1.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                 Eugenijus Jovaiša

 

 

Komiteto biuro patarėja Rūta Norkienė