LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMO NR. XII-336 2  STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-04-04 Nr. XIVP-2596

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Atsižvelgiant į tai, kad ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais privalomos galios administracinius sprendimus priima ministras, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje vietoj žodžių „Žemės ūkio ministerijos“ reikėtų įrašyti žodžius „žemės ūkio ministro“.

2.    Atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija), 35 punkto nuostatą, nustatančią, kad „terminų apibrėžtyse trumpiniai nevartojami ir neįvedami“, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje siūlytina atsisakyti joje vartojamo trumpinio „(toliau – Agentūra)“. Šį trumpinį reikėtų įvesti tose keičiamo įstatymo nuostatose, kuriose pirmą kartą pavartotas trumpinys (šiuo atveju keičiamo įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje).

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. [email protected]