Projekto lyginamasis variantas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-723 63 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2017 m.                      d. Nr.
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas

Papildyti 63 straipsnį 11 dalimi:

 „11. Atsargos kariai, kurie karo tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. ir su kuriais tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys buvo sudarytos iki 2001 m. liepos 1 d., gali būti iškeldinti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų tik suteikus kitas gyvenamąsias patalpas, atitinkančias techninius ir higienos reikalavimus, toje pačioje apskrityje.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                 

Vytautas Bakas