LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. RUGSĖJO 14 D. NUTARIMO NR. XIII-633 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO III (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO“

PROJEKTO

 

2017-12-07   Nr. XIIIP-1460

Vilnius

 

 

             

Įvertinę projektą pagal jo santykį su Konstitucija, galiojančiais įstatymais bei teisės technikos taisyklėmis, atkreipiame dėmesį, jog projekto 1 straipsnio pakeitimų esmėje ir pateiktoje lentelėje reikėtų patikslinti punkto numerį, kuriuo pildomas Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos IV skyrius pagal galiojančią keičiamo Seimo nutarimo redakciją.

 

             

 

 

Departamento direktorius                                                                                           Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

E. Sadauskienė, tel. (8 5) 239 6167, el. p. [email protected]