Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-11-16  Nr. SPP-323

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

Užsiregistravo 75 Seimo nariai (14.01 val.)

 

14.02 val.

SVARSTYTA. Mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3108(2) (teikėjai – A. Gedvilienė / 3 Seimo nariai) (priėmimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, G. Kindurys (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.03 val.

SVARSTYTA. Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2998(2) (teikėjai – K. Starkevičius / 30 Seimo narių) (priėmimas).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 1 straipsnio, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.03 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1884 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1949 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3033(2) (teikėjai – I. Haase / 30 Seimo narių) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.04 val.

SVARSTYTA. Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2943(2) (teikėjai – A. Armonaitė / 4 Seimo nariai) (priėmimas).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.05 val.

SVARSTYTA. Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2834(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas R. Juška.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė (nepritarė šiam pasiūlymui), R. Žemaitaitis (siūlė kreiptis į Etikos ir procedūrų komisiją).

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo narys J. Razma atsiėmė prašymą daryti pertrauką.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

            1–27 straipsniai (pagrindinio komiteto patobulinta redakcija pagal Teisės departamento pastabas) priimti bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) (pagrindinio komiteto patobulinta redakcija pagal Teisės departamento pastabas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: V. Semeška, R. Žemaitaitis.

Kalbėjo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas R. Juška.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, R. Šarknickas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: D. Griškevičius, V. Semeška.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.20 val.

SVARSTYTA. Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2835(3)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas R. Juška.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

            1–29 straipsniai (pagrindinio komiteto patobulinta redakcija pagal Teisės departamento pastabas) priimti bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis (pagrindinio komiteto patobulinta redakcija pagal Teisės departamento pastabas) priimtas bendru sutarimu.

            3 straipsnis (pagrindinio komiteto patobulinta redakcija pagal Teisės departamento pastabą) priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.25 val.

SVARSTYTA. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 23, 25 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2836(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 5 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

            5 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

6–16 straipsniai priimti bendru sutarimu.      

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.25 val.

SVARSTYTA. Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 5, 13, 22, 26, 281, 29, 291, 30, 301, 302, 31, 311, 32 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2837(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–15 straipsniai priimti bendru sutarimu.      

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.26 val.

SVARSTYTA. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 4, 5, 6, 18, 19, 21, 26, 39 straipsnių pakeitimo ir 101 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2838(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–11 straipsniai priimti bendru sutarimu.      

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.26 val.

SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 55, 60 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2839(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto 2 straipsnio K. Vilkausko pataisos vyks nustatytu laiku.

 

 

14.27 val.

SVARSTYTA. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 10 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2840(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.27  val.

SVARSTYTA. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 110 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2841(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.28 val.

SVARSTYTA. Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 315 ir 319 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIVP-2842(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.28 val.

SVARSTYTA. Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 58, 62 ir 65 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2843(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

 

14.28 val.

SVARSTYTA. Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos Nr. I-270 9, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2844(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.28 val.

SVARSTYTA. Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 68 ir 104 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2845(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.29 val.

SVARSTYTA. Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo Nr. VIII-1524 1, 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2846(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.29 val.

SVARSTYTA. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 5, 25, 26, 46, 58, 76, 93 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2847(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

3–10 straipsniai priimti bendru sutarimu.      

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.30 val.

SVARSTYTA. Strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2848(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.30 val.

SVARSTYTA. Civilinio kodekso 2.104 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2849(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.30 val.

SVARSTYTA. Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2850(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.31 val.

SVARSTYTA. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2851(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.31 val.

SVARSTYTA. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2852(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.31 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso 33, 147 ir 210 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2853(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

 

 

14.31 val.

SVARSTYTA. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3202(2) (teikėjai –R. Juška / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.32 val.

SVARSTYTA. Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2998(2) (teikėjai – K. Starkevičius / 30 Seimo narių) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 16 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 111, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 112 Seimo narių (14.32 val.).

 

 

14.33 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1884 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1949 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3033(2) (teikėjai – I. Haase / 30 Seimo narių) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1884 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1949 4 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 111, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 113 Seimo narių (14.33 val.).

 

 

14.33 val.

SVARSTYTA. Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2943(2) (teikėjai – A. Armonaitė / 4 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 45 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 107, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 112 Seimo narių (14.33 val.).

 

 

14.34 val.

SVARSTYTA. Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2834(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 0, susilaikė 12. Užsiregistravo 115 Seimo narių (14.34 val.).

 

 

14.34 val.

SVARSTYTA. Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2835(3)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 109, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 114 Seimo narių (14.34 val.).

 

 

14.35 val.

SVARSTYTA. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 23, 25 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2836(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 23, 25 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 111, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 116 Seimo narių (14.35 val.).

 

 

14.35 val.

SVARSTYTA. Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 5, 13, 22, 26, 281, 29, 291, 30, 301, 302, 31, 311, 32 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2837(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 5, 13, 22, 26, 281, 29, 291, 30, 301, 302, 31, 311, 32 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 112, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 117 Seimo narių (14.35 val.).

 

 

14.36 val.

SVARSTYTA. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 4, 5, 6, 18, 19, 21, 26, 39 straipsnių pakeitimo ir 101 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2838(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 4, 5, 6, 18, 19, 21, 26, 39 straipsnių pakeitimo ir 101 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 115 Seimo narių (14.36 val.).

 

 

14.36 val.

SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 55, 60 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2839(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas R. Juška.

 

Dėl 2 straipsnio K. Vilkausko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Vilkauskas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 2 straipsnio K. Vilkausko pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 51. Pritarta. Užsiregistravo 78 Seimo nariai (14.37 val.).

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys V. Semeška.

Balsuota dėl 2 straipsnio K. Vilkausko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 36, prieš – 14, susilaikė 61. Nepriimta. Užsiregistravo 113 Seimo narių (14.40 val.).

 

            Balsuota dėl 2 straipsnio: už – 102, prieš – 1, susilaikė 11. 2 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 115 Seimo narių (14.41 val.)

 

            3–16 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 55, 60 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 106, prieš – 1, susilaikė 13. Užsiregistravo 120 Seimo narių (14.42 val.).

 

 

14.42 val.

SVARSTYTA. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 10 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2840(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 10 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 0, susilaikė 9. Užsiregistravo 117 Seimo narių (14.42 val.).

 

 

14.42 val.

SVARSTYTA. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 110 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2841(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 110 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 116 Seimo narių (14.42 val.).

 

 

 

 

 

14.43 val.

SVARSTYTA. Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 315 ir 319 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIVP-2842(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 315 ir 319 straipsnių pakeitimo  įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 109, prieš – 0, susilaikė 3. Užsiregistravo 113 Seimo narių (14.43 val.).

 

 

14.43 val.

SVARSTYTA. Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 58, 62 ir 65 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2843(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 58, 62 ir 65 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 113, prieš – 0, susilaikė 3. Užsiregistravo 117 Seimo narių (14.43 val.).

 

 

14.44 val.

SVARSTYTA. Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos Nr. I-270 9, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2844(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos Nr. I-270 9, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 104, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (14.44 val.).

 

 

14.44 val.

SVARSTYTA. Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 68 ir 104 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2845(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 68 ir 104 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 114, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 118 Seimo narių (14.44 val.).

 

 

14.45 val.

SVARSTYTA. Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo Nr. VIII-1524 1, 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2846(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo Nr. VIII-1524 1, 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 114 Seimo narių (14.45 val.).

 

 

14.45 val.

SVARSTYTA. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 5, 25, 26, 46, 58, 76, 93 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2847(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 5, 25, 26, 46, 58, 76, 93 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 111, prieš – 1, susilaikė 3. Užsiregistravo 115 Seimo narių (14.45 val.).

 

 

14.45 val.

SVARSTYTA. Strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2848(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 3 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 115, prieš – 0, susilaikė 3. Užsiregistravo 118 Seimo narių (14.46 val.).

 

 

14.46 val.

SVARSTYTA. Civilinio kodekso 2.104 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2849(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Civilinio kodekso 2.104 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 111, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 115 Seimo narių (14.46 val.).

 

 

14.46 val.

SVARSTYTA. Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2850(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 17 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 107, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 113 Seimo narių (14.46 val.).

 

 

14.47 val.

SVARSTYTA. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2851(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 112, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 117 Seimo narių (14.47 val.).

 

 

14.47 val.

SVARSTYTA. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2852(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 4 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 113, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 117 Seimo narių (14.47 val.).

 

 

14.48 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso 33, 147 ir 210 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2853(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Darbo kodekso 33, 147 ir 210 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 114 Seimo narių (14.48 val.).

 

 

14.48 val.

SVARSTYTA. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3202(2) (teikėjai –R. Juška / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 113, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 118 Seimo nariai (14.48 val.).

 

 

14.49 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3125(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas M. Maldeikis.

 

            Kitų komitetų išvadas pateikė: A. Gedvilienė (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), R. Lopata (Ateities komiteto vardu), R. Budbergytė (Audito komiteto vardu), G. Paluckas (Ekonomikos komiteto vardu), M. Lingė (Europos reikalų komiteto vardu), R. Šarknickas (Kultūros komiteto vardu).

            Posėdžio pirmininkas paskelbė Kaimo reikalų komiteto išvadą.

Kitų komitetų išvadas pateikė: A. Mazuronis (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), J. Džiugelis (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), A. Matulas (Sveikatos reikalų komiteto vardu), A. Žukauskas (Švietimo ir mokslo komiteto vardu), I. Haase (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), A. Lydeka (Užsienio reikalų komiteto vardu), D. Griškevičius (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), T. V. Raskevičius (Žmogaus teisių komiteto vardu).

           

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.58 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3126(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas M. Maldeikis.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė Aplinkos apsaugos komiteto, Ateities komiteto, Ekonomikos komiteto, Kaimo reikalų komiteto, Užsienio reikalų komiteto bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadas.

            Kitų komitetų išvadas pateikė: R. Budbergytė (Audito komiteto vardu), M. Lingė (Europos reikalų komiteto vardu), R. Šarknickas (Kultūros komiteto vardu), A. Mazuronis (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), J. Džiugelis (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), A. Matulas (Sveikatos reikalų komiteto vardu), A. Žukauskas (Švietimo ir mokslo komiteto vardu), I. Haase (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), V. Raskevičius (Žmogaus teisių komiteto vardu).

           

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.04 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Laisvės premijų paskyrimo Petrui Plumpai ir Europos Parlamentui“ projektas Nr. XIVP-3310 (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Klausė Seimo narys A. Skardžius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. Semeška.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.09 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3127(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas M. Maldeikis.

Papildomo – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotoja R. Budbergytė.

           

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.11 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3124(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Matulas.

Papildomo – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotoja R. Budbergytė.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.13 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3138(2)(teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (svarstymas ir priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą.

Papildomo – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotoja R. Budbergytė.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo narys A. Mazuronis.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.14 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3139(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (svarstymas ir priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą.

Papildomo – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotoja R. Budbergytė.

           

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.15 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3140(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (svarstymas ir priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą.

Papildomo – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotoja R. Budbergytė.

           

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo narys A. Mazuronis.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

 

15.17 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Pensijų anuitetų fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2999(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (svarstymas ir priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą.

Papildomo – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotoja R. Budbergytė.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.17 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-3268.

            2. Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 1, 53, 6, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3269 (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (pateikimas).

            Pranešėja – teisingumo ministrė E. Dobrowolska.

 

Klausė Seimo nariai: A. Mazuronis, A. Skardžius.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

15.22 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso 24, 25, 32, 391, 2491, 2502, 2504, 2506 ir 2521 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3279ES (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (pateikimas).

            Pranešėja – teisingumo ministrė E. Dobrowolska.

 

Klausė Seimo narys A. Skardžius.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie darbotvarkėje numatyto balsavimo laiko paankstinimą (maždaug nuo 16.10 val.).

 

 

15.25 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Bausmių vykdymo kodekso 15, 20, 21, 31, 37, 64, 68, 83, 90 ir 94 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3280.

            2. Baudžiamojo proceso kodekso 358 ir 360 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3281.

3. Probacijos įstatymo Nr. XI-1860 14, 15, 16, 25, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3282.

4. Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3283 (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (pateikimas).

            Pranešėja – teisingumo ministrė E. Dobrowolska.

 

Klausė Seimo nariai: A. Gedvilas, V. Semeška.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

15.32 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 170 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3284 (teikėjai – M. Danielė / Priklausomybių prevencijos komisija) (pateikimas).

Pranešėja – Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė M. Danielė.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, L. Nagienė, R. Šarknickas, K. Vilkauskas, A. Gedvilas.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.49 val.

SVARSTYTA. Laisvės premijos įstatymo Nr. XI-1584 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3207 (teikėja – P. Kuzmickienė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė P. Kuzmickienė.

 

Klausė Seimo narys R. Šarknickas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

15.52 val.

SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl 2024 metais minimų Lietuvai svarbių sukakčių, įvykių ir asmenybių“ projektas Nr. XIVP-1716(3) (teikėjai – P. Kuzmickienė / 20 Seimo narių)  (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo narė P. Kuzmickienė.

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, R. Šalaševičiūtė, R. Šarknickas.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys R. Šarknickas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

16.03 val.

SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl 2025 metais minimų Lietuvai svarbių įvykių ir asmenybių sukakčių“ projektas Nr. XIVP-3166 (teikėjai – P. Kuzmickienė / 20 Seimo narių)  (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė P. Kuzmickienė.

 

Klausė Seimo nariai: K. Vilkauskas, K. Masiulis.

 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.13 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1722 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2925(2).

            2. Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 2, 3, 5, 11, 13, 14, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1724 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3111 (teikėjai – A. Dumbrava / 19 Seimo narių / 47 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Dumbrava.

 

Klausė Seimo nariai: A. Gedvilas, M. Navickienė, L. Nagienė, J. Džiugelis, E. Gentvilas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, M. Navickienė.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

16.33 val.

            SVARSTYTAMaisto įstatymo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 62 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2890(2) (teikėjai – A. Armonaitė / 8 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Kupčinskas.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: T. Tomilinas (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), L. Slušnys (Sveikatos reikalų komiteto vardu).

 

Projekto Nr. XIVP-2890(2) pataisų svarstymas

 

Dėl A. Kupčinsko ir V. Fiodorovo pataisų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Kupčinskas.

            Pasiūlymui svarstyti šias pataisas pritarta.

1 straipsnio A. Kupčinsko ir V. Fiodorovo pataisos, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, priimtos bendru sutarimu.

4 straipsnio A. Kupčinsko ir V. Fiodorovo pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

16.39 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 8, 194, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3292.

            2. Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13 ir 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3293.

            3. Administracinių nusižengimų kodekso 242, 268, 286 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3294 (teikėjai – Vyriausybė  / aplinkos ministras S. Gentvilas) (pateikimas).

            Pranešėjas – aplinkos ministras S. Gentvilas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Vinkus, E. Pupinis, G. Kindurys, L. Girskienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys G. Kindurys.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 59, prieš 2, susilaikė 23. Užsiregistravo 86 Seimo nariai (16.55 val.).

            2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIVP-3292 ir Nr. XIVP-3293 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIVP-3294 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.56 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Laisvės premijų paskyrimo Petrui Plumpai ir Europos Parlamentui“ projektas Nr. XIVP-3310 (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 0, susilaikė 18. Užsiregistravo 89 Seimo nariai (16.56 val.).

 

 

16.56 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3125(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 3, susilaikė 10. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (16.57 val.)

 

 

16.57 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3126(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 3, susilaikė 10. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.57 val.)

 

 

16.57 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3127(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 3, susilaikė 9. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (16.58 val.)

 

 

16.58 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3124(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 5, susilaikė 9. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (16.58 val.)

 

 

16.58 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3138(2)(teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 3, susilaikė 10. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (16.59 val.)

 

 

16.59 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3139(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Garantinio fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 80, prieš – 3, susilaikė 11. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (16.59 val.)

 

 

16.59 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3140(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 3, susilaikė 10. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (17.00 val.)

 

 

17.00 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Pensijų anuitetų fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2999(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Pensijų anuitetų fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 4, susilaikė 9. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (17.00 val.)

 

 

17.00 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-3268.

            2. Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 1, 53, 6, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3269 (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 82, prieš 2, susilaikė 10. Užsiregistravo 94 Seimo nariai (17.01 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.01 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso 24, 25, 32, 391, 2491, 2502, 2504, 2506 ir 2521 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3279ES (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (pateikimo tęsinys).

 

            Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narė, teisingumo ministrė E. Dobrowolska (prašė šį projektą svarstyti šioje sesijoje ir paskirti jo svarstymą Seimo posėdyje 2023-12-19).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 0, susilaikė 14. Užsiregistravo 92 Seimo nariai (17.01 val.).

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.02 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Bausmių vykdymo kodekso 15, 20, 21, 31, 37, 64, 68, 83, 90 ir 94 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3280.

            2. Baudžiamojo proceso kodekso 358 ir 360 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3281.

3. Probacijos įstatymo Nr. XI-1860 14, 15, 16, 25, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3282.

4. Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3283 (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 85, prieš 0, susilaikė 10. Užsiregistravo 95 Seimo nariai (17.02 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.03 val.

SVARSTYTA. Laisvės premijos įstatymo Nr. XI-1584 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3207 (teikėja – P. Kuzmickienė) (pateikimo tęsinys).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 90, prieš 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 94 Seimo nariai (17.03 val.).

            2. Paskirti Žmogaus teisių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.03 val.

SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl 2024 metais minimų Lietuvai svarbių sukakčių, įvykių ir asmenybių“ projektas Nr. XIVP-1716(3) (teikėjai – P. Kuzmickienė / 20 Seimo narių)  (priėmimo tęsinys).

 

Balsuota, ar priimti šią Seimo rezoliuciją be pataisų: už – 80, prieš – 1, susilaikė 10. Pritarta. Užsiregistravo 93 Seimo nariai (17.04 val.).

 

            NUTARTA. Priimti Seimo rezoliuciją „Dėl 2024 metais minimų Lietuvai svarbių įvykių ir asmenybių sukakčių“.

 

 

17.04 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 170 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3284 (teikėjai – M. Danielė / Priklausomybių prevencijos komisija) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu siūlė taikyti skubos tvarką).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 93 Seimo nariai (17.04 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Taikyti šiam projektui skubos tvarką. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 11, susilaikė 15. Užsiregistravo 92 Seimo nariai (17.05 val.).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-05. Pritarta bendru sutarimu (17.07 val.).

 

 

17.06 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1722 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2925(2).

            2. Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 2, 3, 5, 11, 13, 14, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1724 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3111 (teikėjai – A. Dumbrava / 19 Seimo narių / 47 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

Balsuota, ar pritarti šiems projektams po pateikimo: už – 29, prieš – 31, susilaikė 33. Nepritarta. Užsiregistravo 93 Seimo nariai (17.06 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti balsavo 37, už pasiūlymą juos atmesti – 48. Pritarta antram pasiūlymui. Užsiregistravo 85 Seimo nariai (17.07 val.).

 

           NUTARTA. Atmesti šiuos projektus.

 

 

17.07 val.

            SVARSTYTAMaisto įstatymo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 62 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2890(2) (teikėjai – A. Armonaitė / 8 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 80, prieš 1, susilaikė 3. Užsiregistravo 85 Seimo nariai (17.07 val.).

 

 

Posėdis baigtas

 (17.08 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Vytautas Mitalas

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė