PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Seimo statuto

 Nr. I-399 87 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo dvidešimt devintuoju(3) skirsniu

NR. XIIIP-4679

 

2020-03-31

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

    str.

str.

d.

p.

1 1.

18612

 

 

Argumentai:

 

Atkreipiamas dėmesys kada nepaskelbus ekstremalios situacijos, nepaprastosios padėties ar karantino, bet susidarius situacijai kada posėdžiai negalėtų vykti Seimo rūmuose dėl kitų nenumatytų aplinkybių, nebūtų galimybės turėti posėdžius nuotoliniu būdu. Taip pat Seimas kaip įstatymų leidžiamoji valdžia turi turėti teisę apsispręsti turėti posėdžius nuotoliniu būdu kai dėl nenumatytų aplinkybių posėdžiai negali vykti įprastiniu būdu. Dėl šios priežasties siūloma numatyti Seimo valdybai teisę nuspręsti turėti posėdžius nuotoliniu būdu kai nėra paskelbta ekstremalioji situacija, nepaprastoji padėtis ar karantinas šalyje, tačiau posėdžiai negali vykti Seimo rūmuose.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti 18612 straipsnio pirmą dalį ir ją išdėstyti taip:

 

18612 straipsnis. Dvidešimt devintojo3 skirsnio taikymas

 

1. Šio skirsnio nuostatos gali būti taikomos Seimo valdybos sprendimu arba kai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskelbiama ekstremalioji situacija, nepaprastoji padėtis, karantinas ir dėl šių ar dėl kitų, statuto Dvidešimt devintajame1 skirsnyje nenumatytų, objektyvių aplinkybių Seimo posėdžiai negali vykti Seimo rūmuose.

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                              

Simonas Gentvilas

Viktorija Čmilytė- Nielsen

Eugenijus Gentvilas

Ričardas Juška

Virgilijus Alekna

Juozas Baublys

Kęstutis Glaveckas

Jonas Liesys

Gintaras Steponavičius

Gintaras Vaičekauskas

Jonas Varkalys