PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO NR. XII-2470 2, 4, 51, 16, 17, 20, 24, 25, 301, 302, 31, 32, 35, 38, 393, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 481, 50 STRAIPSNIŲ IR IV SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3257

 

2023-12-04

 

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

57

1

3

Argumentai:

Pagal LDU pranešimų duomenis, trečiosios šalies piliečio darbo užmokesčio, nurodyto su laikinojo įdarbinimo įmonėmis sudarytose sutartyse, vidurkis mažesnis (1218,01 Eur) nei šalies vidutinis darbo užmokestis (~2000 Eur). Tai kelia įtarimą, kad nėra užtikrinamas reikalavimas mokėti vidutinį darbo užmokestį, galimi ilgi nedraudžiamieji laikotarpiai, laikotarpiai tarp siuntimų.

Šiuo metu galiojančio Užimtumo įstatymo 57 straipsnio 1 dalis nenumato galimybių skirti baudą laikinojo įdarbinimo įmonei kaip darbdavei už Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos sąlygų, t.y. 1) trečiosios šalies pilietis įdarbinamas pagal laikinojo darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui; 2) trečiosios šalies piliečiui nustatyta visa darbo laiko norma; 3) darbo Lietuvos Respublikoje metu tokiam trečiosios šalies piliečiui mokamas mėnesinis darbo užmokestis, ne mažesnis negu Valstybės duomenų agentūros paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) dydis, o laikotarpiais tarp siuntimų – ne mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga; 4) laikinojo įdarbinimo įmonė kaip darbdavė įrašyta į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaromą ir jos interneto svetainėje skelbiamą laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, nesilaikymą.

Siūlau, kad užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimu be kita ko būtų laikomas ir reikalavimo mokėti vidutinį darbo užmokestį laikinajam darbuotojui trečiosios šalies piliečiui nesilaikymas, kas taip pat užkirstų kelią tokiai pagal šį straipsnį baustai laikinojo įdarbinimo įmonei toliau įdarbinti trečiosios šalies piliečius.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 27 straipsniu keičiamo įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) įdarbina trečiosios šalies pilietį pagal laikinojo darbo sutartį, nors jis nėra įrašytas į Valstybinės darbo inspekcijos sudaromą ir jos interneto svetainėje skelbiamą laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, laikinojo darbo sutartis sudaryta trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, nėra nustatyta visa darbo laiko norma, darbo Lietuvos Respublikoje metu mokamas mėnesinis darbo užmokestis, mažesnis negu paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis BDU dydis, o laikotarpiais tarp siuntimų – mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga arba leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje trečiosios šalies piliečiui nesuteikia teisės dirbti pagal laikinojo darbo sutartį;“.

 

Teikia

 

Seimo narys