2018-05-

 

PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206 PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-1754(2)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

11

(46)

 

(4)

 

Argumentai:

Kadangi nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo nuostata, kad   Darbdaviai už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia minimalios mėnesinės algos, turi sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnių pajamų nei MMA, ir išimtys taikomos tik darbuotojams iki 24-erių metų; vyresniam užsieniečiui užkertama galimybė legaliai dirbti, nes darbdaviams tokie darbuotojai yra per „brangūs“. Tai labai mažina Lietuvos MSI patrauklumą bei konkurencingumą pritraukiant pilnų studijų užsienio studentus. Todėl siūlome, kad būtų užsieniečiui leidžiama dirbti daugiau valandų, bent 30. Daugelyje Europos valstybių nėra taikomi laiko ribojimai dirbti užsieniečiams studijų ar mokymosi metu.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 11 straipsniu keičiamo 46 straipsnio 4 dalį ir išdėstyti ją taip:

“4. Užsienietis studijų ar mokymosi laikotarpiu turi teisę dirbti ne daugiau kaip 20 30 valandų per savaitę, išskyrus švietimo įstaigos ar mokslo ir studijų institucijos nustatytą vasaros atostogų laikotarpį. Ši nuostata netaikoma užsieniečiams, studijuojantiems doktorantūroje.

 

11

(46)

 

(2)

 

Argumentai:

Norint sudaryti užsienio piliečiams patrauklias sąlygas atvykti studijuoti į Lietuvą, būtina mažinti biurokratines procedūras. Užsieniečiui studijų laikotarpiu šiuo metu tenka pora kartų kreiptis į atsakingas institucijas dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo ir keitimo, jis turi pateikti daug dokumentų. Asmeniui būtų daug paprasčiau, jei studijų laikotarpiu užtektų vieną kartą kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje gavimo.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 11 straipsniu keičiamo Įstatymo 46 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytam užsieniečiui leidimas laikinai gyventi išduodamas studijų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 2 4 metams. <...>”

 

 

Teikia:

Seimo nariai    

Eugenijus Jovaiša

Arūnas Gelūnas

Andrius Kubilius

Gintaras Steponavičius

Aušrinė Armonaitė

Dainius Kreivys

Aušra Maldeikienė