LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PENSIJŲ ANUITETŲ FONDO BIUDŽETO

2024 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3133

 

2023-11-08  Nr. 103-P-40

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Justas Džiugelis – komiteto pirmininkas, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rima Baškienė, Morgana Danielė (pavaduojanti Moniką Ošmianskienę), Algimantas Dumbrava, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Gintautas Kindurys, Linas Kukuraitis, Rasa Petrauskienė, Audrius Petrošius (pavaduojantis Gintarę Skaistę), Algirdas Sysas, Jonas Varkalys; komiteto biuras: Evelina Bulotaitė – vedėja, patarėjos: Dalia Aleksejūnienė, Diana Jonėnienė, Asta Kazlauskienė, Ieva Kuodienė, padėjėja Renata Liekienė; kviestieji asmenys: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai: Inga Buškutė – Pensijų grupės vadovė, Vaidotas Kalinauskas – Socialinio draudimo grupės vadovas, Vytautas Šilinskas – viceministras; Finansų ministerijos atstovai: Andrius Jautakis – Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyriaus vedėjas, Rūta Miškinienė – Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyriaus vyriausioji specialistė; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovai: Daiva Gerulytė – Pensijų anuitetų skyriaus vedėja, Violeta Latvienė – direktoriaus pavaduotoja; Vaidotas Tuzikas – Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyriausiasis ekonomistas.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-10-09

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Atsižvelgti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Audito komitetas,

2023-11-06

 

 

 

*

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos pensijų anuitetų fondo biudžeto 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. XIVP-3133.

Pritarti.

 

2.

Biudžeto ir finansų komitetas,

2023-10-25

 

 

 

*

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui XIVP-3133.

Pritarti.

 

7. Komiteto sprendimas: pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos pensijų anuitetų fondo biudžeto 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. XIVP-3133(2).

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: Justas Džiugelis.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas.

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                     Justas Džiugelis

 

 

Komiteto biuro patarėja D. Jonėnienė