LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO

 

2020-04-28   Nr. XIIIP-4759

Vilnius

 

 

              Įvertinę projektą pagal jo santykį su Konstitucija, galiojančiais įstatymais bei teisės technikos taisyklėmis, teikiame šią pastabą – projekto 1 straipsnio 2 dalį reikėtų patikslinti ir formuluoti taip: „2. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 68-69 punktus laikyti atitinkamai 69-70 punktais“.

              Kartu atkreipiame dėmesį, kad 2020-01-14 Seime yra įregistruotas Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4424, kuriuo siūloma papildyti keičiamo įstatymo 1 straipsnio 2 dalį kitu punktu, likusius straipsnius atitinkamai pernumeruojant.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                           Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Jarmakovič, tel. (8 5) 239 6055, el. p. [email protected]

A.Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]