VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 

SPRENDIMO PROJEKTO

,,DĖL gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS Bartninkų SENIŪNIJOS Kunigiškių kaime ir bartninkų miestelyje

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2011-07-08
Vilkaviškis

 

1. Parengto Tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Pakeisti gatvių geografines charakteristikas Vilkaviškio rajono savivaldybės Bartninkų seniūnijos Kunigiškių kaime ir Bartninkų miestelyje.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas.

Gatvių geografinės charakteristikos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 2010, Nr. 41-1934) 9 straipsniu ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Žin., 2011, Nr. 12-541).

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą Tarybos sprendimo projektą.

Įsigaliojus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimui ,,Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Bartninkų seniūnijos Kunigiškių kaime ir Bartninkų miestelyje“, gatvės bus pratęsiamos ar sutrumpinamos ir įregistruotos Lietuvos Respublikos adresų registre ir suteikti adresų objektams adresai. Nekilnojamojo turto kadastre bus galima įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ar keisti jų duomenis.

4. Finansavimo šaltiniai.

Savivaldybės biudžeto lėšos, privačių asmenų lėšos.

5. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Vadovaujantis Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 16.2.1 punktu, Bartninkų miestelio J. Basanavičiaus g. ir Aistos g. pratęsiamos iki gyvenamosios vietovės ribos, o Kunigiškių kaimo Aistos g. sutrumpinama iki gyvenamosios vietovės ribos.

Gatvių geografinių charakteristikų keitimas buvo suderintas su Bartninkų seniūnijos seniūnu.

6. Šios srities tebegaliojantys teisės aktai ir teisės aktai kuriuos būtina pakeisti ar panaikinti, priimant ar priėmus teikiamą Tarybos sprendimo projektą.

                  Nėra.

7. Projekto iniciatoriai.

Nėra.

8. Projekto rengėjas, pristatytojas (pranešėjas).

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą ,, Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Bartninkų seniūnijos Kunigiškių kaime ir Bartninkų miestelyje“ parengė Architektūros ir urbanistikos skyrius vyresnioji specialistė Agnė Kieliūtė, gatvių išdėstymo planus – vyresnioji specialistė Ina Vasiliauskienė. Pranešėja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos pavaduotoja (vyriausioji architektė) Asta Kurienė.

9. Priimto sprendimo vykdytojai.

Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bartninkų seniūnija, privatūs asmenys.

10. Priimto sprendimo gavėjai.

Architektūros ir urbanistikos skyrius, 2 egzemplioriai;

Informacinių technologijų skyrius, paskelbti viešai.

 

 

Vyresnioji specialistė

Agnė Kieliūtė