LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

 

 

 


 

Žemės ūkio ministerijai

 

   2011-02-  14   Nr. ((1.16-0203)-5K-1102202)-6K-1101709

Į  2011-01-26 Nr. 2D-398 (7.2)

 

DĖL NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

LLdok nesp

 

            Finansų ministerija susipažino su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 385 ,,Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“ pakeitimo“ projektu.

Kompensavimo už nustatytą privačios žemės, miško sklypų ploto skirtumą tvarkos aprašo 8 punkte nustatoma kompensavimo vertybiniais popieriais (akcijomis) tvarka. Pagal valstybės įmonės Valstybės turto fondo duomenis, šiuo metu neliko galimybės mokėti kompensacijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1130 patvirtintame Įmonių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančiomis akcijomis atlyginama piliečiams už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą, taip pat kompensuojama savininkams už suprojektuoto ir kadastriniais matavimai nustatyto žemės, miško sklypo ploto skirtumą, viršijantį leistiną matavimo tikslumą, sąraše nurodytomis akcijomis. Todėl manome, kad pirmiausia turėtų būti ieškoma bendrovių, kurių akcijas galima būtų įtraukti į sąrašą.

Kartu norime pažymėti, kad kompensacijos neturėtų būti mokamos Vyriausybės vertybiniais popieriais, nes jų išleidimas didina valstybės skolą, atitinkama skolinimosi suma nėra įtrauktą į grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitą, nustatytą 2011 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, Vyriausybės vertybinius popierius išleidžiant su palūkanomis, atsirastų papildomas valstybės biudžeto lėšų poreikis.

.

 

 

Finansų viceministras                                                                                      Edmundas Žilevičius

 

 

R.Trubajeva, 239 0038

S.Vrubliauskienė, 239 0194