Statybos techninio reglamento

STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“

2 priedas

 

projektiniai išorės klimato duomenys pastatų energinio naudingumo projektavimui

1. Visoje Lietuvos teritorijoje statomų pastatų (jų dalių) energinio naudingumo projektavimui turi būti naudojamos 2.1 lentelėje nurodytos vidutinės mėnesio išorės oro temperatūros, 2.2 lentelėje nurodyti vidutiniai mėnesio vėjo greičiai ir 2.3–2.5 lentelėse nurodyti bendrosios saulės spinduliuotės duomenys.

 

2.1 lentelė

Vidutinės mėnesio išorės oro temperatūros θe,m (°C)

 

Metų mėnesio numeris

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

θe,m,°C

-5,1

-4,4

-0,7

5,5

11, 9

15,4

16,7

16,2

11,9

7,2

2

-2,4

 

2.2 lentelė

Vidutiniai mėnesio vėjo greičiai vwind,m (m/s)

 

Metų mėnesio numeris

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

vwind,m

4,1

3,8

3,8

3,5

3,2

3,0

2,9

2,7

3,2

3,6

4,0

3,9

 

2.3 lentelė

Bendrosios saulės spinduliuotės duomenys sausio–balandžio mėnesiais

Vidutiniai per parą bendrosios saulės spinduliuotės srauto tankiai Isol,m (W/m²) į įvairios orientacijos atitvaras sausio–balandžio mėnesiais atsižvelgiant į atitvaros pasvirimo kampą nuo horizontaliosios plokštumos γ (°)

Atitvarų apibūdinimas

sausis

vasaris

kovas

balandis

Į šiaurę orientuotos atitvaros

0,001·γ² - 0,163·γ + 22,3

0,0037·γ² - 0,533·γ + 51,4

0,0094·γ² - 1,36·γ + 98,1

0,0101·γ² - 1,95·γ + 149

Į šiaurės rytus orientuotos atitvaros

0,001·γ² - 0,162·γ + 22,3

0,0032·γ² - 0,487·γ + 51,4

0,0057·γ² - 0,994·γ + 98,6

0,0032·γ² - 1,19·γ + 149

Į rytus orientuotos atitvaros

-0,0004·γ² + 0,013·γ + 22,4

-0,0003·γ² - 0,076·γ + 51,6

-0,0013·γ² - 0,162·γ + 98,8

-0,0052·γ² - 0,163·γ + 149

Į pietryčius orientuotos ativaros

-0,0022·γ² + 0,299·γ + 22,4

-0,0039·γ² + 0,461·γ + 51,6

-0,0075·γ² + 0,655·γ + 98,9

-0,0118·γ² + 0,627·γ + 149

Į pietus orientuotos atitvaros

-0,0027·γ² + 0,406·γ + 22,4

-0,0053·γ² + 0,716·γ + 51,6

-0,0096·γ² + 0,996·γ + 98,8

-0,0145·γ² + 0,907·γ + 149

Į pietvakarius orientuotos atitvaros

-0,002·γ² + 0,256·γ + 22,4

-0,0041·γ² + 0,488·γ + 51,6

-0,0073·γ² + 0,631·γ + 98,9

-0,011·γ² + 0,504·γ + 149

Į vakarus orientuotos atitvaros

-0,0002·γ² - 0,028·γ + 22,4

-0,0005·γ² - 0,005·γ + 51,6

-0,0012·γ² - 0,185·γ + 98,8

-0,0039·γ² - 0,325·γ + 149

Į šiaurės vakarus orientuotos atitvaros

0,001·γ² - 0,163·γ + 22,3

0,0031·γ² - 0,479·γ + 51,4

0,0058·γ² - 1,01·γ + 98,6

0,0042·γ² - 1,3·γ + 149

Į horizontalų paviršių

22

52

99

149

 

 

 

 

 

2.4 lentelė

Bendrosios saulės spinduliuotės duomenys gegužės–rugpjūčio mėnesiais

Vidutiniai per parą bendrosios saulės spinduliuotės srauto tankiai Isol,m (W/m²) į įvairios orientacijos atitvaras gegužėsrugpjūčio mėnesiais atsižvelgiant į atitvaros pasvirimo kampą nuo horizontaliosios plokštumos γ (°)

Atitvarų apibūdinimas

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

Į Š orientuotos atitvaros

0,0085·γ² - 2,26·γ + 213

0,003·γ² - 1,82·γ + 230

0,0047·γ² - 1,87·γ + 213

0,0107·γ² - 2,23·γ + 178

Į ŠR orientuotos atitvaros

0,0023·γ² - 1,43·γ + 212

- 1,25·γ + 228

0,0006·γ² - 1,22·γ + 211

0,0029·γ² - 1,28·γ + 177

Į R orientuotos atitvaros

-0,0068·γ² - 0,301·γ + 212

-0,008·γ² - 0,251·γ + 228

-0,0069·γ² - 0,271·γ + 211

-0,0067·γ² - 0,097·γ + 177

Į PR orientuotos atitvaros

-0,0137·γ² + 0,407·γ + 212

-0,0139·γ² + 0,271·γ + 228

-0,0124·γ² + 0,241·γ + 211

-0,0138·γ² + 0,691·γ + 177

Į P orientuotos atitvaros

-0,0167·γ² + 0,594·γ + 212

-0,0164·γ² + 0,356·γ + 228

-0,0145·γ² + 0,306·γ + 211

-0,0165·γ² + 0,889·γ + 177

Į PV orientuotos atitvaros

-0,0123·γ² + 0,222·γ + 212

-0,0127·γ² + 0,12·γ + 228

-0,0107·γ² + 0,013·γ + 211

-0,0118·γ² + 0,407·γ + 177

Į V orientuotos atitvaros

-0,0048·γ² - 0,56·γ + 212

-0,0062·γ² - 0,481·γ + 228

-0,0043·γ² - 0,603·γ + 211

-0,0038·γ² - 0,483·γ + 177

Į ŠV orientuotos atitvaros

0,0041·γ² - 1,64·γ + 212

0,0016·γ² - 1,45·γ + 228

0,003·γ² - 1,49·γ + 211

0,0054·γ² - 1,58·γ + 177

Į horizontalų paviršių

212

228

211

177

 

2.5 lentelė

Bendrosios saulės spinduliuotės duomenys rugsėjo–gruodžio mėnesiais

Vidutiniai per parą bendrosios saulės spinduliuotės srauto tankiai Isol,m. (W/m²) į įvairios orientacijos atitvaras rugsėjogruodžio mėnesiais atsižvelgiant į atitvaros pasvyrimo kampą nuo horizontaliosios plokštumos γ (°)

Atitvarų apibūdinimas

rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

Į Š orientuotos atitvaros

0,0106·γ² - 1,7·γ + 112

0,0044·γ² - 0,75·γ + 56,3

0,0011·γ² - 0,218·γ + 22,6

0,0005·γ² - 0,101·γ + 14,1

Į ŠR orientuotos atitvaros

0,0042·γ² - 1,08·γ + 113

0,0032·γ² - 0,64·γ + 56,5

0,001·γ² - 0,211·γ + 22,7

0,0005·γ² - 0,101·γ + 14,1

Į R orientuotos atitvaros

-0,0036·γ² - 0,126·γ + 113

-0,0013·γ² - 0,115·γ + 56,7

-0,0005·γ² - 0,035·γ + 22,7

-0,0004·γ² + 0,017·γ + 14,2

Į PR orientuotos atitvaros

-0,0105·γ² + 0,736·γ + 113

-0,0057·γ² + 0,493·γ + 56,7

-0,0022·γ² + 0,235·γ + 22,7

-0,0017·γ² + 0,242·γ + 14,2

Į P orientuotos atitvaros

-0,013·γ² + 1,08·γ + 113

-0,0075·γ² + 0,811·γ + 56,7

-0,0028·γ² + 0,358·γ + 22,7

-0,0022·γ² + 0,339·γ + 14,1

Į PV orientuotos atitvaros

-0,0103·γ² + 0,698·γ + 113

-0,0062·γ² + 0,586·γ + 56,7

-0,0022·γ² + 0,235·γ + 22,7

-0,0017·γ² + 0,229·γ + 14,2

Į V orientuotos atitvaros

-0,0033·γ² - 0,173·γ + 113

-0,002·γ² - 0,014·γ + 56,7

-0,0005·γ² - 0,034·γ + 22,7

-0,0003·γ² + 0,007·γ + 14,2

Į ŠV orientuotos atitvaros

0,0045·γ² - 1,11·γ + 113

0,0028·γ² - 0,6·γ + 56,5

0,001·γ² - 0,212·γ + 22,7

0,0005·γ² - 0,101·γ + 14,1

Į horizontalų paviršių

113

57

23

14

 

2. Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo projektavimui projektinių elektros energijos kiekių, pagamintų vėjo elektrinėse, skaičiavimams pagal [5.6] skaičiavimo metodiką turi būti naudojami 2.6 lentelėje nurodyti vėjo greičiai.

 

 

2.6 lentelė

Mėnesiniai vėjo greičiai 10 m aukštyje virš žemės paviršiaus skirtingose vietovėse skirtingais metų mėnesiais νwind,m (m/s)

 

Metų mėnesio numeris

Eil.

Nr.

Pastato vietovės

apibūdinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Akmenės rajonas

3,7

3,4

3,4

3,1

2,9

2,9

2,8

2,6

3,0

3,4

3,6

3,5

2

Alytaus rajonas

3,6

3,3

3,3

3,2

2,8

2,7

2,7

2,5

2,8

3,2

3,7

3,5

3

Anykščių rajonas

3,8

3,6

3,5

3,3

3,0

2,9

2,7

2,6

3,0

3,4

3,9

3,7

4

Biržų rajonas

4,2

4,1

4,0

3,8

3,5

3,3

3,0

2,8

3,2

3,8

4,3

4,1

5

Ignalinos rajonas

3,7

3,3

3,2

3,0

2,8

2,7

2,5

2,4

2,9

3,2

3,6

3,6

6

Jonavos rajonas

4,5

4,2

4,2

3,9

3,4

3,2

3,0

3,0

3,6

4,0

4,6

4,5

7

Joniškio rajonas

3,6

3,5

3,4

3,3

3,1

2,9

2,8

2,6

2,9

3,3

3,7

3,5

8

Jurbarko rajonas

4,1

4,1

4,1

3,9

3,6

3,3

3,1

2,9

3,3

3,7

4,1

4,0

9

Kaišiadorių rajonas

4,5

4,2

4,2

3,9

3,4

3,2

3,0

3,0

3,6

4,0

4,6

4,5

10

Kauno rajonas

4,9

4,3

4,4

3,9

3,4

3,2

3,1

3,1

3,7

4,3

4,6

4,8

11

Kėdainių rajonas

3,8

3,7

3,6

3,6

3,2

2,9

2,7

2,6

2,9

3,4

3,8

3,6

12

Kelmės rajonas

4,6

4,3

4,2

3,8

3,5

3,3

3,1

2,9

3,4

4,0

4,5

4,2

13

Klaipėdos rajonas

5,8

5,1

5,0

4,5

4,1

4,2

4,7

4,6

5,4

5,8

6,5

6,1

14

Kretingos rajonas

5,8

5,1

5,0

4,5

4,1

4,2

4,7

4,6

5,4

5,8

6,5

6,1

15

Kupiškio rajonas

3,8

3,6

3,5

3,3

3,0

2,9

2,7

2,6

3,0

3,4

3,9

3,7

16

Lazdijų rajonas

4,1

3,7

3,7

3,5

3,1

3,0

3,0

2,8

3,2

3,6

4,2

4,1

17

Marijampolės rajonas

4,6

4,1

4,2

3,7

3,2

3,0

2,9

2,9

3,4

4,0

4,4

4,4

18

Mažeikių rajonas

4,6

4,3

4,2

3,8

3,5

3,3

3,1

2,9

3,4

4,0

4,5

4,2

19

Molėtų rajonas

4,3

3,9

3,8

3,4

3,2

3,0

2,8

2,7

3,3

3,8

4,2

4,3

20

Pakruojo rajonas

4,2

4,0

4,0

3,8

3,4

3,2

3,1

3,0

3,4

3,6

4,3

4,1

21

Panevėžio rajonas

4,2

4,0

4,0

3,8

3,4

3,2

3,1

3,0

3,4

3,6

4,3

4,1

22

Pasvalio rajonas

4,2

4,0

4,0

3,8

3,4

3,2

3,1

3,0

3,4

3,6

4,3

4,1

23

Plungės rajonas

4,6

4,3

4,2

3,8

3,5

3,3

3,1

2,9

3,4

4,0

4,5

4,2

24

Prienų rajonas

4,6

4,1

4,2

3,7

3,2

3,0

2,9

2,9

3,4

4,0

4,4

4,4

25

Radviliškio rajonas

4,2

4,0

4,0

3,8

3,4

3,2

3,1

3,0

3,4

3,6

4,3

4,1

26

Raseinių rajonas

4,1

4,1

4,1

3,9

3,6

3,3

3,1

2,9

3,3

3,7

4,1

4,0

27

Rokiškio rajonas

3,8

3,6

3,5

3,3

3,0

2,9

2,7

2,6

3,0

3,4

3,9

3,7

28

Šakių rajonas

4,9

4,3

4,4

3,9

3,4

3,2

3,1

3,1

3,7

4,3

4,6

4,8

29

Šalčininkų rajonas

3,0

2,9

2,9

2,8

2,5

2,4

2,3

2,1

2,3

2,7

3,2

2,9

30

Šiaulių rajonas

3,6

3,5

3,4

3,3

3,1

2,9

2,8

2,6

2,9

3,3

3,7

3,5

31

Šilalės rajonas

4,6

4,3

4,2

3,8

3,5

3,3

3,1

2,9

3,4

4,0

4,5

4,2

32

Šilutės rajonas

4,5

4,2

4,3

3,9

3,6

3,5

3,4

3,1

3,5

4,0

4,5

4,3

33

Širvintų rajonas

4,5

4,2

4,2

3,9

3,4

3,2

3,0

3,0

3,6

4,0

4,6

4,5

34

Skuodo rajonas

4,6

4,3

4,2

3,8

3,5

3,3

3,1

2,9

3,4

4,0

4,5

4,2

35

Švenčionių rajonas

3,7

3,3

3,2

3,0

2,8

2,7

2,5

2,4

2,9

3,2

3,6

3,6

36

Tauragės rajonas

4,5

4,2

4,3

3,9

3,6

3,5

3,4

3,1

3,5

4,0

4,5

4,3

37

Telšių rajonas

3,7

3,4

3,4

3,1

2,9

2,9

2,8

2,6

3,0

3,4

3,6

3,5

38

Trakų rajonas

4,3

3,9

3,8

3,4

3,2

3,0

2,8

2,7

3,3

3,8

4,2

4,3

39

Ukmergės rajonas

4,5

4,2

4,2

3,9

3,4

3,2

3,0

3,0

3,6

4,0

4,6

4,5

40

Utenos rajonas

3,6

3,4

3,4

3,1

2,8

2,6

2,6

2,5

2,8

3,3

3,7

3,5

41

Varėnos rajonas

3,0

2,9

2,9

2,8

2,5

2,4

2,3

2,1

2,3

2,7

3,2

2,9

42

Vilkaviškio rajonas

4,2

3,8

3,9

3,4

2,9

2,7

2,7

2,6

3,1

3,6

4,2

3,9

43

Vilniaus rajonas

4,3

3,9

3,8

3,4

3,2

3,0

2,8

2,7

3,3

3,8

4,2

4,3

44

Zarasų rajonas

3,7

3,3

3,2

3,0

2,8

2,7

2,5

2,4

2,9

3,2

3,6

3,6

45

Neringos miestas

6,4

5,8

5,7

5,1

5,0

4,9

4,9

4,9

5,5

6,2

7,1

6,5

 

                                                                 ____________________