LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

 

 

 


 

Vidaus reikalų ministerijai

 

   2012-09-    Nr.(1.19-0206)-5K1218946)-6K-

 

Į  2012-09-13 Nr.1D-6064 (27)

 

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ

 

Išnagrinėjome Vidaus reikalų ministerijos pateiktus derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ projektus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ projekte siūloma nuo 2013 m. sausio 1 d. Valstybės tarnybos departamente padidinti valstybės tarnautojų skaičių 16 pareigybių. Informuojame, kad 2013 metų valstybės biudžete numatyti papildomų lėšų šioms pareigybėms įsteigti nebus galimybių.

Neprieštaraujame, kad papildomos lėšos naujoms Valstybės tarnybos departamento funkcijoms vykdyti galėtų būti numatomos perskirstant asignavimus. Todėl manome, kad  teikiant šį nutarimo projektą turėtų būti pateikti konkretūs ir su institucijomis suderinti skaičiavimai dėl lėšų perskirstymo (tūkst. litų). Kartu manome, kad tikslinga būtų perskirstyti ministerijoms ir jų valdymo sritims planuojamus valstybės biudžeto asignavimus ne daugiau kaip iki 300 tūkst. litų.

 

 

 

Finansų viceministras                                                                                      Edmundas Žilevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Bružienė, 239 0036