LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,

faks. (8 5) 266 1402, el. p. [email protected], http://www.sam.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2012- 08 -

Nr.

10-(11.2-194)-         

Į 2011-06-26

Nr.

 25

 

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 8, 15, 19 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 271 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-743, LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-1376(2), LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 2 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 161 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-1822, LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-2356“ PROJEKTO TEIKIMO

 

          Vykdydami Lietuvos Respublikos ministerijų atstovų 2012 m. birželio 26 d. pasitarimo (protokolas Nr. 25) sprendimo 44 p., pakartotinai teikiame patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 8, 15, 19 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 27(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-743, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-1376(2), Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 2 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-1822, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2356“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

         Nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2012 m. gegužės 9 d. sprendimo Nr. SV-S-1578 1, 2, 3 ir 6 punktus, kuriais prašoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikti Lietuvos Respublikos Seimui išvadas dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 8, 15, 19, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 27(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-743, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-1376(2), Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 2 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-1822, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2356 (toliau – Įstatymų projektai).        
          Nutarimo projektas patikslintas apsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo ministerija) 2012-06-26 raštu Nr.(1.6.)2T-1019 pirminiam Nutarimo projektui, išsiųstam derinti visoms suinteresuotoms žinyboms 2012-05-23 raštu Nr. (11.3-192)10-4400, pateiktas pastabas ir Teisingumo ministerijos 2011 m. vasario 2 d. rašte Nr. (1.11)7R-952 pateiktas metodines rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų, kuriais teikiamos Vyriausybės išvados dėl Lietuvos Respublikos Seime svarstomų teisės aktų projektų, rengimo.  
          Argumentai, kodėl į kai kurias pastabas neatsižvelgta, pateikti derinimo pažymoje.

         Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje.                

         Nutarimo projektą parengė Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentas (direktorius Audrius Ščeponavičius, tel. 266 1465, el. p. audrius.sceponavicius@sam.lt, Ligų prevencijos skyriaus vedėja Loreta Ašoklienė, tel. 219 3346, el. p. [email protected], tiesioginė rengėja – Ligų prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė Gelena Krivelienė, tel. 266 1465, el. p.  [email protected]).

         PRIDEDAMA:

1.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 5  lapai.

2.      Derinimo raštai, 7 lapai.

3.      Derinimo pažyma, 3 lapai.                                                                                                                  

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Raimondas Šukys