VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. [email protected]

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

 

Pagal adresatų sąrašą

 

2012-08-16

Nr. R2-1917

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. BALANDŽIO 14 D. NUTARIMO NR. O3-75 ,,DĖL GINČŲ SPRENDIMO NE TEISME TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO PROJEKTO

 

      Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 68-3466) 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 63-3164), parengė ir teikia viešajai konsultacijai Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimu  Nr. O3-75 ,,Dėl ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ (Žin., 2011, Nr. 47-2275; Nr. 83-4085; 2012, Nr. 44-2196) pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Pagal Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, ginčams, susijusiems su projekto įgyvendinimu, išankstinė nagrinėjimo ne teisme tvarka netaikoma, išskyrus atvejus, kai tokią tvarką abipusiu sutarimu nusprendžia taikyti ginčo šalys. Remiantis Energijos išteklių rinkos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, Komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja energijos išteklių biržos dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl energijos išteklių biržos administravimo, organizavimo ir kitos licencijuojamos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos.

Atsižvelgiant į tai, teikiamais pakeitimais siūloma išplėsti ir patikslinti Projekte įtvirtintų Komisijoje nagrinėjamų skundų ir ginčų apimtį bei papildyti Projektą blanketinėmis nuostatomis, nukreipiančiomis į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą ir Energijos išteklių rinkos įstatymą.

Komisija, vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 (Žin., 2011, Nr. 132-6304), 13 punktu, taip pat įvertinusi teikiamų Projekto pakeitimų turinį bei apimtį, prašo Projektui pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2012 m. rugpjūčio 28 d.

Projekto rengėjas – Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistas Povilas Kazlauskas, tel. (8 5) 213 6454, el. p. [email protected]. Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Atskirai Projektas ir lydimoji medžiaga siunčiama nebus. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti paštu (Algirdo 27, Vilnius, LT-03219), faksu (2135270), elektroniniu laišku [email protected] arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

 

PRIDEDAMA:

  1. Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 ,,Dėl ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas;
  2. Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 ,,Dėl ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas;

 

 

Komisijos narys,                                                                                                          Vygantas Vaitkus

pavaduojantis Komisijos pirmininką                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Kazlauskas, tel. (8 5) 213 6454, el. p. [email protected]

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012–08–16

RAŠTO NR. R2 –1917 ADRESATŲ SĄRAŠAS

 

1.      Energetikos ministerija

2.      Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

3.      Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija,

4.      Lietuvos elektros energetikos asociacija,

5.      Lietuvos dujų asociacija,

6.      Lietuvos biodujų asociacija,

7.      Lietuvos savivaldybių asociacija.