LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 845 / 8 706 64 868,
faks. 8 706 64 762, el. p. [email protected], http://www.ukmin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

 

Adresatams pagal sąrašą

 

2012-08-10

Nr.

(28.2-83)-3-4580

 

 

 

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ūkio ministro ĮSAKYMO PAKEITIMO ĮSAKYMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI

 

Teikiame išvadoms gauti Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – įsakymo projektas), kuriame siūloma papildyti minėtu įsakymu patvirtintą Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą (toliau – Sąrašas) 1.7.10 punktu ir nustatyti, kad draudžiama supirkti elektros ir elektroninės įrangos sudedamąsias metalines dalis ir metalinius komplektavimo gaminius. Kartu Sąrašas papildomos 5 punktu ir nustatoma, kad Sąrašo 1.7.10 punkte nurodytas dalis ir komplektavimo gaminius galima supirkti tik iš juridinių ir individualia veikla besiverčiančių fizinių asmenų, kurių ūkinėje veikloje susidaro šios dalys ir komplektavimo gaminiai, jeigu šie asmenys pateikia dokumentus, įrodančius šių dalių ir komplektavimo gaminių susidarymą jų vykdomoje ūkinėje veikloje.

Sąrašas išdėstomas nauja redakcija.

Pastaruoju metu paplito nelegalus elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) atliekų surinkimas ir supirkimas bei netinkamas šių atliekų tvarkymas. Neretai iš gyventojų EEĮ atliekas nemokamai išvežti arba nupirkti siūlosi privatūs asmenys, neturintys šių atliekų surinkimo licencijų. Šios supirktos EEĮ atliekos yra ardomos nesilaikant aplinkosauginių bei technologinių tokios įrangos ardymo reikalavimų, iš jų išimamos spalvotųjų ir brangiųjų metalų turinčios detalės, o įrangos likučiai dažniausiai patenka į juodųjų metalų laužo ir atliekų supirktuves arba į sąvartynus. Todėl, siekiant  užkirsti kelią nelegaliam EEĮ atliekų surinkimui (supirkimui) bei jų ardymui, aplinkai kenksmingų ir pavojingų atliekų netinkamam tvarkymui, siūloma uždrausti supirkti elektros ir elektroninės įrangos sudedamąsias metalines dalis ir metalinius komplektavimo gaminius.

Su visuomene konsultuojamasi įsakymo projektą paskelbiant Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje (toliau – Projektų registravimo posistemė). Visuomenė gali pateikti pastabų ir pasiūlymų per 10 darbo dienų nuo įsakymo projekto paskelbimo Projektų registravimo posistemėje.

Įsakymo projektą parengė Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento (direktorius – Kęstutis Masalskis, tel. 8 706 64 811, el. p. [email protected]) Vidaus prekybos politikos skyrius (skyriaus vedėja – Birutė Janutėnienė, tel. 8 706 64 756, el. p. birute.[email protected]), tiesioginė rengėja – šio skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Ločerytė, tel. 8 706 64 852, el. p. [email protected].

PRIDEDAMA. Įsakymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 6 lapai.

 

Ūkio viceministras                                                                                          Adomas Ąžuolas Audickas

 

 

Raimonda Ločerytė, 8 706 64 852 el. p. [email protected]