LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,

tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. [email protected],

atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai                       2012-07-    Nr.

                                                                                                  Į 2012-07-19 Nr. 1D-4930 (9)

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO                                      

                     

                      Teisingumo ministerija, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybės įmonei „Regitra“ projektą (toliau – Nutarimo projektas), pagal kompetenciją pastabų dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių ir pasekmių neturi, tačiau teikia pastabą dėl teisės technikos. Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimo projekto preambulėje minimi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas ir Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16, nėra pagrindas priimti Nutarimo projektą, siūlytina braukti nuorodas į minėtus teisės aktus, kaip perteklines, o vietoj jų pateikti nuorodas į atitinkamo įstatymo nuostatas, leidžiančias teigti, kad valstybės įmonei „Regitra“ priskiriamos valstybinės funkcijos.  

                     

 

 

Teisingumo viceministras                                                                                       Tomas Vaitkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigita Golovač, (8 5) 266 2963, el. p. [email protected]                                                     Originalas nebus siunčiamas

 

                                                                                                                                          LR TM Siegel_TIC_9001.jpg