LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

 

 

 


 

Ministro Pirmininko tarnybai

 

   2012-05-      Nr. ((14.2-02)-5K-1207447)-

Į 2012-04-02 Nr. 8-1289

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

 

Finansų ministerija, atsižvelgdama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kanclerio 2012 m. balandžio 2 d. rezoliuciją Nr. 8-1289, parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-4173(2)“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo projekte siūloma nepritarti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr. XIP-4173(2), kuriame siūloma nustatyti lengvatinį PVM tarifą būtiniausiems maisto produktams (atšaldytai mėsai, naminių paukščių atšaldytai mėsai, pienui, kurio riebumas ne didesnis kaip 3,5 proc. ir šviežiems naminių paukščių kiaušiniams). Nepritarimo motyvai išdėstyti Nutarimo projekte. 

Kartu Nutarimo projekte siūloma atkreipti Lietuvos Respublikos Seimo dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 145 straipsnio 1 dalį toliau svarstant projektą, kuriam įgyvendinti reikės lėšų, susijusių su valstybės biudžeto koregavimu, be Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvados, turi būti pateikti projekto iniciatorių pasiūlymai bei Biudžeto ir finansų  komiteto išvados dėl galimų šių lėšų šaltinių, taip pat turi būti pateiktas ir svarstomas valstybės biudžeto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

Nutarimo projektą rengė Mokesčių departamento (direktorė Jūratė Laurikėnaitė, tel. 239 0151) Netiesioginių mokesčių skyriaus (vedėjas Žygintas Grekas, tel. 219 9307) vyriausioji specialistė Giedrė Morkūnienė, tel. 239 0128.

Nutarimo projektas buvo pateiktas derinti Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijoms ir Europos teisės departamentui. Šios institucijos pastabų neturėjo.

Nutarimo projektas buvo pateiktas derinti visuomenei, paskelbiant jį Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje. Informacijos ar pasiūlymų iš visuomenės dėl projekto negauta.

 

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 2 lapai;

2. Suinteresuotų institucijų raštų kopijos, 3 lapai.

 

 

Finansų ministrė                                                                                              Ingrida Šimonytė

 

 

 

 

 

A. Matulytė, 219 9383

J. Navickienė, 219 9367