LL dok nesp


LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTERIJA

 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, LT-01104 Vilnius, tel. (8 706) 64 715,
faks.(8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt
, http://www.enmin.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

2012-01-12

Nr. (11.1-13)3-145

 

 

 

 

 

 

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo PROJEKTO

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ pakeitimo“ projektas (Teisės aktų informacinės sistemos Nr. 11-3354-02) svarstytas 2012 m. sausio 10 d. Ministerijų atstovų pasitarimo metu ir jam pritarta. Tačiau papildomai įvertinus 2011 m. spalio 10 d. raštu Nr. (1.6)7R-8255 Teisingumo ministerijos pateiktą pastabą dėl keičiamos nuostatos patikslinimo vartojamas sąvokas suderinant su Branduolinės saugos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir Branduolinės energijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punkte vartojamomis sąvokomis, siūlome pritarti patikslintam Nutarimo projektui, kuriame vietoj siūlytos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo srities „radiacinė sauga“, nustatyta patikslinta VATESI normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritis „radiacinė sauga vykdant veiklą branduolinės energetikos objektuose“ ir keičiama nuostata išdėstyta nauja redakcija. Taip bus nustatytos tikslios VATESI normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritys, atsižvelgiant į VATESI kompetenciją nustatytą Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 2-40) 22 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) 11 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 2011 Nr. 1999, Nr. 11-239; 2011, Nr. Nr. 91-4317) 71 straipsnyje.

Nutarimo projektas atitinka Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52.

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Nutarimo projekte nėra įtvirtinta naujų sąvokų ir jas įvardijančių terminų.

Nutarimo projektas derintas su Aplinkos ministerija ir Teisingumo ministerija. Nutarimo projektui pastabas pateikė Teisingumo ministerija, į visas pastabas atsižvelgta.

Nutarimo projektą parengė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginių projektų skyrius (l. e. Strateginių projektų skyriaus vedėjo pareigas Violeta Greičiuvienė, tel. 8706 64616, el. p. [email protected]). Tiesioginiai rengėjai – Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Branduolinės saugos departamento Sistemų ir komponentų skyriaus vedėjas Vilmantas Lašiūnas, tel. (8 5) 266 1571, el. p. v.lasiunas@vatesi.lt, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginių projektų skyriaus vyr. specialistas Gediminas Karalius, tel. 8706 64672, el. p. [email protected].

 

PRIDEDAMA:

1.      Nutarimo projektas, 1 lapas.

2.      Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

3.      Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

4.      Teisingumo ministerijos 2011 m. spalio 10 d. rašto Nr. (1.6)7R-8255 kopija, 1 lapas.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                               Arvydas Sekmokas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Karalius, tel. 8 706 6 4672, el. p. [email protected]