LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

VIII (pavasario) sesija

2000 m. balandžio 11 d. (antradienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.19(454)

(Posėdžio pradžia - 10.03 val.)

 

Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Vidžiūnas

 

Užsiregistravo 58 Seimo nariai (10.03 val.).

10.04 val.

S V A R S T Y T A :

            2000 m. balandžio 11 d. (antradienio) darbotvarkė

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Vidžiūnas

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti patikslintą 2000 m. balandžio 11 d. (antradienio) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

10.04 val.

S V A R S T Y T A :

            Amnestijos akto įstatymo projektas Nr.P-2390(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimas)

            Pranešėja - Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė G.Imbrasienė

 

Pranešėja pateikė 3 straipsnio 3 dalies 2 punkto techninę redakciją. Pritarta.

Seimo narys  Audrius Butkevičius atsiima 1 straipsnio pataisas.

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 77 Seimo nariai (10.07 val.).

 

Balsuota, ar svarstyti Seimo nario A.Sakalo 3 straipsnio pataisą: už - 29, prieš - 18, susilaikė 17. Pritarta.

            Dėl 3 straipsnio 2 dalies A.Sakalo kalbėjo Seimo nariai: A.Sakalas, V.Andriukaitis, A.Stasiulevičius.

 

Užsiregistravo 81 Seimo narys (10.12 val.).

 

            Balsuota dėl 3 straipsnio 2 dalies A.Sakalo pataisos: už - 32, prieš - 29, susilaikė 16. Ši pataisa nepriimta.

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Pranešėja pasiūlė daryti priėmimo pertrauką.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Sakalas, J.Razma, S.Pečeliūnas, E.Bičkauskas.

            Įstatymas priimtas pastraipsniui.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki 15.00 val. (bendru sutarimu).

 

10.20 val.

S V A R S T Y T A :

            Specialiųjų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo projektas Nr.P-1493(A)2* (teikėjas - Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Katkus) (priėmimas)

            Pranešėjas - Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas  E.Bičkauskas

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

2 straipsnio priėmimas atidedamas (bendru sutarimu).

            Dėl 3 straipsnio kalbėjo Seimo narys A.Katkus.

            3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

5 straipsnio priėmimas atidedamas (bendru sutarimu).

            6, 7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

8, 11 straipsnių priėmimas atidedamas (bendru sutarimu).

            9, 10, 12 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 81 Seimo narys (10.24 val.).

 

            Dėl 13 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: A.Katkus, E.Bičkauskas, J.Razma, S.Pečeliūnas.

            13 straipsnio priėmimas atidedamas (bendru sutarimu).

            14 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Pranešėjo siūlymu 15 straipsnio priėmimas atidedamas.

            16, 17, 18 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 19 straipsnio B.Visokavičienės pataisos kalbėjo Seimo nariai: B.Visokavičienė, S.Pečeliūnas, J.Beinortas.

19 straipsnio priėmimas atidedamas (bendru sutarimu).

            20, 21, 22, 23 straipsniai priimti bendru sutarimu.

24 straipsnio priėmimas atidedamas (bendru sutarimu).

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką (bendru sutarimu).

 

10.34 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 45 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.P-2205(2*) (teikėjas - Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Katkus) (priėmimas)

            Pranešėja - Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė B.Visokavičienė

            1, 2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

N U T A R T A :

Daryti šio projekto priėmimo pertrauką (bendru sutarimu).

 

10.36 val.

S V A R S T Y T A :

            Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7, 9, 23, 31 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.P-2206(2*)(teikėjas - Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Katkus) (priėmimas)

            Pranešėjas - Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Katkus

 

            1, 2, 3, 4, 5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

6 straipsnio priėmimas atidedamas (bendru sutarimu).

N U T A R T A :

Daryti šio projekto priėmimo pertrauką (bendru sutarimu).

 

10.38 val.

S V A R S T Y T A :

            Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pavadinimo, 1, 3, 6, 12, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-2207(2) (teikėjas - Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Katkus) (priėmimas)

            Pranešėja - Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė B.Visokavičienė

 

            Dėl 1 straipsnio kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas.

            1, 2, 3, 4, 5, 6 straipsniai priimti bendru sutarimu.

7 straipsnio priėmimas atidedamas (bendru sutarimu).

 

N U T A R T A :

Daryti šio projekto priėmimo pertrauką (bendru sutarimu).

 

10.41 val.

S V A R S T Y T A :

            Operatyvinės veiklos įstatymo 3, 5 ir 16 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.P-2208(2*) (teikėjas - Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Katkus) (priėmimas)

            Pranešėjas - Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas E.Bičkauskas

           

1, 2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 4 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: S.Pečeliūnas, E.Bičkauskas.

 

N U T A R T A :

Daryti šio projekto priėmimo pertrauką (bendru sutarimu).

 

10.43 val.

S V A R S T Y T A :

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutarties dėl oro susisiekimo ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-2347 (teikėjas - susisiekimo ministras R.Didžiokas) (priėmimas)

Pranešėja – Ekonomikos komiteto atstovė K.Prunskienė

 

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (10.43 val.).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Listavičius, Č.Juršėnas.

 

Užsiregistravo 79 Seimo nariai (10.46 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutarties dėl oro susisiekimo ratifikavimo įstatymą. Balsavo: už - 77, prieš - 0, susilaikė0.

 

10.49 val.

S V A R S T Y T A :

            Teritorijų planavimo įstatymo 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-2342(2*)  (teikėjas – Peticijų komisija) (priėmimas)

            Pranešėjas - Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas A.Vaišnoras

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 2 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: L.Sabutis            , A.Vaišnoras.

            2 straipsnis priimtas (su Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisomis dėl pagrindinio įstatymo 31 straipsnio 5 punkto) bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V.Bogušis, A.Sakalas.

 

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (10.54 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Teritorijų planavimo įstatymo 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą. Balsavo: už - 64, prieš - 1, susilaikė 1.

 

10.56 val.

S V A R S T Y T A :

Diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-2383(2*) (teikėjas - užsienio reikalų ministras A.Saudargas) (priėmimas)

            Pranešėjas – Užsienio reikalų komiteto atstovas A.Račas

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J.Beinortas, A.Medalinskas, V.Čepas, B.Visokavičienė, A.Sakalas, S.Pečeliūnas.

 

Užsiregistravo 78 Seimo nariai (11.04 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymą. Balsavo: už - 65, prieš - 3, susilaikė 6.

 

 11.06 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2453(2*) (teikėjas - finansų ministras V.Dudėnas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas J.Listavičius

 

Užsiregistravo 67 Seimo nariai (11.07 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 53, prieš - 0, susilaikė 4.

 

11.09 val.

S V A R S T Y T A :

            Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2371(2*) (teikėjas – finansų viceministras E.Žilevičius) (priėmimas)

            Pranešėjas - Biudžeto ir finansų komiteto atstovas Algirdas Butkevičius

 

            1 straipsnis (pagrindinio įstatymo 4 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J.Listavičius, P.Papovas.

Užsiregistravo 71 Seimo narys (11.11 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 51, prieš - 0, susilaikė 14.

 

 

11.13 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-2373(2*) (teikėjas - susisiekimo ministras R.Didžiokas) (priėmimas)

            Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas S.Slavickas

 

Užsiregistravo 64 Seimo nariai (11.14 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą. Balsavo: už - 50, prieš - 0, susilaikė 8.

 

10.00 val.

S V A R S T Y T A :

            Sveikatos sistemos įstatymo 80 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2057(2*) (teikėjas – Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A.Matulas) (priėmimas)

            Pranešėjas - Sveikatos reikalų komiteto atstovas A.Švitra

            Dėl J.Razmos siūlymo (išbraukti “Lietuvos Respublikos Vyriausybė” ir įrašyti “Sveikatos apsaugos ministerija”) kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, A.Matulas, A.Raškinis.

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (11.23 val.).

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Beinortas (pasiūlė daryti priėmimo pertrauką).

Užsiregistravo 63 Seimo nariai (11.23 val.).

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką.Balsavo: už - 45, prieš - 3,susilaikė 4.

 

11.26 val.

S V A R S T Y T A :

            Vaistų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2426 (svarstymas)  (teikėjas - Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A.Matulas)

 

            Pagrindinio - Sveikatos reikalų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas A.Švitra.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam įstatymo projektui (bendru sutarimu).

PERTRAUKA

(11.26 - 12.00 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Vidžiūnas

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (12.03 val.).

 

Lietuvos Respublikos Seimo nario priesaika

 

            Įžanginį žodį tarė Seimo Pirmininkas V.Landsbergis.

 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas V.Pavilonis informavo apie Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą.

            Seimo nario D.P.Paukštės priesaiką priėmė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas V.Pavilonis.

Seimo Pirmininkas V.Landsbergis supažindino su Seimo nario D.P.Paukštės prašymu – nuo 2000 04 11 laikyti jį frakcijos “Socialdemokratija-2000” nariu.

 

Užsiregistravo 64 Seimo nariai (12.11 val.).

12.12 val.

S V A R S T Y T A :

Valstybės kontrolės įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-2297(2*) (teikėjai - Seimo nariai R.Melnikienė, A.Grumadas, A.Stasiulevičius) (priėmimas)

Pranešėjas - Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas A.Stasiulevičius

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Listavičius, R.Melnikienė.

 

Užsiregistravo 67 Seimo nariai (12.15 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Valstybės kontrolės įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymą.

Balsavo: už - 58, prieš - 0, susilaikė 0.

 

12.17 val.

S V A R S T Y T A :

            Standartizacijos įstatymo projektas Nr.P-1935(4*) (teikėjas - Seimo narys S.Kaktys) (priėmimas)

            Pranešėja – Ekonomikos komiteto atstovė K.Prunskienė

 

            1, 2, 3, 4 skirsniai priimtas bendru sutarimu.

Pranešėjos siūlymu 22 straipsnio 1 dalies 2 punkto S.Kakčio pataisai pritarta (bendru sutarimu).

Pranešėjos sutikimu 22 straipsnio 2 dalies A.Šimėno pataisai pritarta (bendru sutarimu).

Dėl 5 skirsnio balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys L.Sabutis.

            5, 6 skirsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J.Olekas, J.Listavičius, P.Papovas, S.Kaktys.

 

Užsiregistravo 79 Seimo nariai (12.28 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Standartizacijos įstatymą. Balsavo: už - 72, prieš - 0, susilaikė 2.

 

12.29 val.

S V A R S T Y T A :

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-2003(3*) (teikėjas - aplinkos ministras D.Lygis) (priėmimas)

Pranešėjas - Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas A.Vaišnoras

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Dėl 3 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: J.Šimėnas, J.Razma.

3 straipsnio priėmimas atidedamas (bendru sutarimu).

4 - 17 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Dėl šio projekto 3 straipsnio kalbėjo aplinkos viceministras A.Daubaras.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki 2000 04 18 (bendru sutarimu).

 

12.41 val.

S V A R S T Y T A :

            Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 7, 8, 15, 16, 26 straipsnių pakeitimo ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.P-2004(2*)

            Pranešėjas - Aplinkos apsaugos komiteto atstovas J.Šimėnas

            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Įstatymas priimtas pastraipsniui.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką iki 2000 04 18 (bendru sutarimu).

 

 

12.44 val.

S V A R S T Y T A :

Informacija dėl 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-2454 (teikėjai – 50 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių)

            Pranešėjas – Iniciatyvinės grupės atstovas A.Paulauskas

 

Posėdžio pirmininkas informavo dėl procedūrų.

 

N U T A R T A :

            Pasiūlyti Vyriausybei pateikti išvadas dėl šio projekto iki 2000 05 02 (bendru sutarimu).

           

12.58 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo protokolinio nutarimo projektas (dėl Peticijų komisijos sprendimo)

            Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas V.Bogušis

Klausė Seimo nariai: J.Olekas, J.Šimėnas.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Šimėnas, J.Olekas.

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V.Bogušis.

 

Užsiregistravo 53 Seimo nariai (13.05 val.).

 

N U T A R T A :

            Priimti tokį protokolinį nutarimą:

            Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl pil.A.Sadonio peticijos nagrinėjimo,  n u t a r i a atmesti peticijos autoriaus A.Sadonio siūlymą papildyti Tarptautinių sutarčių įstatymo 8 straipsnį 2 dalimi: “Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, kuriose sprendžiami svarbiausi valstybės klausimai,  ratifikuojamos referendumu.”  Balsavo: už - 34, prieš - 2, susilaikė 15.           

 

Posėdis baigtas

(13.07 val.)

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                       Arvydas Vidžiūnas

 

 

 

 

 

Protokolą rašė G.Belickienė