LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

VI (pavasario) sesija

1999 m. liepos 8 d. (ketvirtadienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.65(362)

(Posėdžio pradžia - 10.03 val.)

 

Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V.Landsbergis

 

Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjos

Prezidento L.M.de Puigo kalba

 

            Toliau posėdžiui pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

            Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Vidžiūnas informavo dėl atsisveikinimo su Seimo nariu J.Avyžiumi.

 

10.32 val.

S V A R S T Y T A :

            1999 m. liepos 8 d. (ketvirtadienio)  darbotvarkė

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius informavo apie darbotvarkės pakeitimus, kuriems pritarė Seniūnų sueiga.

 

            Kalbėjo frakcijų vardu Seimo nariai: J.Senkevičius (dėl projektų Nr.P-1315(5*) ir Nr.P-1316(5*), R.Dovydėnienė (dėl projekto P-1642(2*).

 

Užsiregistravo 89 Seimo nariai (10.35 val.)

 

            Balsuota, ar išbraukti iš šios dienos darbotvarkės projektus Nr.P-1315(5*) ir Nr.P-1316(5*): už - 19, prieš - 21, susilaikė 24. Nepritarta.

            Dėl balsavimo motyvų dėl projekto Nr.P-1642(2*) kalbėjo Seimo narys V.Lapė.

 

Užsiregistravo 87 Seimo nariai (10.38 val.)

 

Balsuota, ar papildyti iš šios dienos darbotvarke Nr.P-1642(2*): už - 30, prieš - 20, susilaikė 27. Nepritarta.

 

N U T A R T A :

Patvirtinti patikslintą 1999 m. liepos 8 d. (ketvirtadienio) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

            Toliau posėdžiui pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Vidžiūnas

 

            Siūlymui Seimo kanceliarijos Dokumentų skyriui sujungti 1999 07 07 priimtus projektus:

1) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektą (Nr.P-1785*) ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5 ir 8 straipsnių papildymo įstatymo projektą (Nr.P-1644(2*) į vieną dokumentą;

2) Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (Nr.P-1890*) ir Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 14, 16, 19, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (Nr.P-1827(3*) į vieną dokumentą pritarta bendru sutarimu.

 

N U T A R T A :

            Priimti tokį protokolinį nutarimą:

            Preliminariai šių projektų svarstymo datą perkelti į Seimo VII (rudens) sesiją:

            1) Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 1, 2, 12, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo 25 straipsniu įstatymo projektą Nr.P-1860(2);

2) Lietuvos Respublikos užsienio kapitalo investicijų Lietuvos Respublikoje įstatymo 2, 3, 4, 5 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.P-1861;

            3) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.P-1862(2*). Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

10.42 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo projektas Nr. P-1536(4*) (teikėjas - valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras S.Kaktys)

(priėmimas)

            Pranešėjas - Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas L.Sabutis

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 2 straipsnio 1 dalies V.Andriukaičio pataisos kalbėjo Seimo nariai: R.Dovydėnienė, A.Kubilius.

 

Užsiregistravo 66 Seimo nariai (10.48 val.)

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Razma.

            Siūlymui svarstyti visas užregistruotas pataisas pritarta bendru sutarimu.

            Balsuota dėl 2 straipsnio 1 dalies V.Andriukaičio pataisos: už - 9, prieš - 17, susilaikė 6. Ši pataisa nepriimta.

V.Andriukaičio 3, 18 dalių pataisas R.Dovydėnienė atsiėmė.

            Dėl 2 straipsnio 4 dalies V.Andriukaičio pataisos kalbėjo Seimo narė R.Dovydėnienė.

Užsiregistravo 69 Seimo nariai (10.52 val.)

 

            Balsuota dėl V.Andriukaičio pataisos: už - 9, prieš - 21, susilaikė 21. Ši pataisa nepriimta.

            J.Razma 19, 20 dalių pataisas atsiėmė, lieka L.Sabučio redakcija.

L.Sabutis aptarė Teisės departamento pataisas.

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Kubilius.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys R.Smetona.

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 3 straipsnio (“skaidrumas” keisti į “viešumą”) V.Andriukaičio ir J.Razmos pataisos kalbėjo Seimo nariai: R.Dovydėnienė, A.Kubilius, S.Pečeliūnas.

 

Užsiregistravo 60 Seimo narių (11.02 val.)

 

            Balsuota dėl 3 straipsnio V.Andriukaičio ir J.Razmos pataisos: už - 24, prieš - 12, susilaikė 13. Ši pataisa nepriimta.

            Pranešėjo sutikimu 3 straipsnio 5 dalies V.Andriukaičio pataisai pritarta (suderinti su kitais įstatymais).

            Dėl 3 straipsnio 5 dalies J.Razmos kalbėjo Seimo nariai: J.Razma (atsiėmė), A.Kubilius, R.Dovydėnienė.

            Balsuota dėl J.Razmos pataisos: už - 15, prieš - 10, susilaikė 16. Ši pataisa nepriimta.

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 4 straipsnio 2 dalies L.Sabučio redakcijos kalbėjo Seimo nariai: R.Dovydėnienė, A.Kubilius, S.Burbienė.

            Balsuota dėl 4 straipsnio 2 dalies L.Sabučio pataisos: už - 26, prieš - 5, susilaikė 5. Ši pataisa priimta.

            Dėl balsavimo motyvų dėl 4 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: A.Kubilius, S.Pečeliūnas.

Užsiregistravo 53 Seimo nariai (11.14 val.)

 

            Balsuota dėl 4 straipsnio: už - 39, prieš - 0, susilaikė 5.

4 straipsnis priimtas.

            Dėl 5 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, B.Visokavičienė.

 

Užsiregistravo 55 Seimo nariai (11.17 val.)

 

            Balsuota dėl 5 straipsnio: už - 39, prieš - 1, susilaikė 10.

5 straipsnis priimtas.

            Replikavo Seimo narys A.Sysas.

            6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 7 straipsnio 2 dalies paskutinio sakinio (išbraukti) J.Razmos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, L.Sabutis, J.Beinortas, A.Sysas.

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas.

 

Užsiregistravo 49 Seimo nariai (11.26 val.)

 

            Balsuota dėl J.Razmos pataisos: už - 8, prieš - 15, susilaikė 16. Ši pataisa nepriimta. Pritarta L.Sabučio 2 dalies redakcijai.

            Dėl 7 straipsnio 3 dalies J.Razmos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Razma (atsiėmė), S.Pečeliūnas, A.Kubilius.

 

Užsiregistravo 62 Seimo nariai (11.32 val.)

 

            Balsuota dėl 3 dalies J.Razmos pataisos: už - 10, prieš - 20, susilaikė 25. Ši pataisa nepriimta.

            7 straipsnis (su 4,5 dalimis) priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 8 straipsnio V.Andriukaičio pavadinimo pakeitimo kalbėjo Seimo nariai: R.Dovydėnienė, A.Kubilius.

 

Užsiregistravo 68 Seimo nariai (11.35 val.)

 

            Balsuota dėl 8 straipsnio V.Andriukaičio pataisos: už - 8, prieš - 30, susilaikė 18. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl 8 straipsnio L.Sabučio pataisos kalbėjo Seimo nariai: S.Pečeliūnas, K.Skrebys, P.Papovas.

 

Užsiregistravo 60 Seimo narių (11.40 val.)

 

Balsuota dėl 8 straipsnio L.Sabučio pataisos: už - 51, prieš - 2, susilaikė 2. Ši pataisa priimta.

J.Razma 8 straipsnio 5 dalies pataisą atsiėmė.

            8 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

Dėl 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto V.Andriukaičio kalbėjo Seimo nariai: R.Dovydėnienė, J.Beinortas. Nepritarta.

            9 straipsnis (su L.Sabučio siūlymu) priimtas bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 63 Seimo nariai (11.46 val.)

 

            Balsuota dėl 10 straipsnio J.Razmos pataisos: už - 32, prieš - 4, susilaikė 12. Ši pataisa priimta.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas.

            10 straipsnis (su J.Razmos pataisa ir patikslinimu) priimtas bendru sutarimu.

 

PERTRAUKA

(11.49 - 12.00 val.)

 

Užsiregistravo 23 Seimo nariai (12.02 val.)

 

            Dėl 11 straipsnio kalbėjo Seimo narys A.Sysas.

 

Užsiregistravo 33 Seimo nariai (12.05 val.)

 

            Balsuota dėl 11 straipsnio: už - 19, prieš - 7, susilaikė 2.

11 straipsnis priimtas.

            12 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 13 straipsnio 3 dalies papildymo 4 punktu V.Andriukaičio pataisos kalbėjo Seimo narė R.Dovydėnienė.

 

Užsiregistravo 33 Seimo nariai (12.07 val.)

 

            Balsuota dėl 13 straipsnio V.Andriukaičio pataisos: už - 14, prieš - 11, susilaikė 7. Ši pataisa nepriimta.

            13 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            14 straipsnis (su 3, 6, 9, 10, 21 dalių pataisomis) priimtas bendru sutarimu.

            15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 straipsniai (su redakcinėmis pataisomis) priimti bendru sutarimu.

            Dėl 22 straipsnio 1 dalies 7 punkto (išbraukti) L.Sabučio, A.Matulo pataisos kalbėjo Seimo narys K.Skrebys.

Užsiregistravo 41 Seimo nariai (12.16 val.)

            Balsuota dėl išbraukti 7 punktą: už - 30, prieš - 3, susilaikė 4. Ši pataisa priimta. Taip pat išbraukiama 2 dalis.

            Dėl 22 straipsnio 1 dalies 8 punkto J.Razmos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, P.Papovas.

Užsiregistravo 50 Seimo narių (12.19 val.)

 

            Balsuota dėl J.Razmos pataisos: už - 7, prieš - 19, susilaikė 19. Ši pataisa nepriimta.

            22 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            23, 24-31, 32 (su L.Sabučio pataisa), 33-40 (su L.Sabučio pataisa), 41, 42 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 43 straipsnio L.Sabučio kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas.

            43 straipsnis (L.Sabučio redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 44 straipsnio 5 dalies kalbėjo Seimo nariai: J.Beinortas, K.Skrebys.

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas.

 

            44, 45 (su L.Sabučio pataisa), 46-55 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 56 straipsnio L.Sabučio pataisų kalbėjo Seimo narys K.Skrebys.

            56 straipsnis (su L.Sabučio 1 dalies 4, 11, 13 punktų pataisomis) priimtas bendru sutarimu.

            J.Razma 57 straipsnio pataisas atsiėmė.

            57 straipsnis (su L.Sabučio 2, 3, 5 dalių pataisomis) priimtas bendru sutarimu.

            58 (su redakcine pataisa), 59 (su patikslinimu), 60-67 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 68 straipsnio 1 dalies V.Andriukaičio pataisos kalbėjo Seimo narės: R.Dovydėnienė, S.Burbienė.

            Papildė valdymo reformų ir savivaldybių reikalų viceministras V.Adomonis.

 

Užsiregistravo 64 Seimo nariai (12.43 val.)

 

            Balsuota dėl V.Andriukaičio pataisos: už - 4, prieš - 28, susilaikė 21. Ši pataisa nepriimta.

            68 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 69 straipsnio 1 dalies L.Sabučio pataisos kalbėjo Seimo nariai: L.Sabutis, P.Papovas. Pritarta.

            Dėl 69 straipsnio 2 dalies L.Sabučio pataisos kalbėjo Seimo nariai: L.Sabutis, A.Kubilius. Pritarta.

            Dėl 69 straipsnio 2 dalies J.Razmos pataisos kalbėjo Seimo narys J.Razma (atsiėmė).

            Dėl 69 straipsnio 2 dalies V.Andriukaičio pataisos (2 dalį išbraukti) kalbėjo Seimo nariai: R.Dovydėnienė, J.Beinortas.

 

Užsiregistravo 67 Seimo nariai (12.51 val.)

 

            Balsuota dėl V.Andriukaičio pataisos: už - 19, prieš - 21, susilaikė 14. Ši pataisa nepriimta.

            69 straipsnio 4, 5 dalių L.Sabučio pataisoms pritarta.

            69 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 70 straipsnio V.Andriukaičio pataisos (išbraukti) kalbėjo Seimo narys V.Andriukaitis.

Užsiregistravo 67 Seimo nariai (12.55 val.)

 

            Balsuota dėl 70 straipsnio V.Andriukaičio pataisos: už - 13, prieš - 32, susilaikė 13. Ši pataisa nepriimta.

            70 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl V.Andriukaičio pataisos (dėl įstatymo įsigaliojimo) kalbėjo Seimo nariai: V.Andriukaitis.

Užsiregistravo 66 Seimo nariai (12.58 val.)

 

            Balsuota dėl V.Andriukaičio pataisos: už - 10, prieš - 32, susilaikė 16. Ši pataisa nepriimta.

            71-75 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 76 straipsnio 2 dalies kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, A.Kubilius.

 

Užsiregistravo 61 Seimo narys (13.02 val.)

 

            Balsuota dėl 76 straipsnio: už - 40, prieš - 5, susilaikė 9.

76 straipsnis priimtas.

            77 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 78 straipsnio A.Matulo pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Sysas, A.Matulas.

            78 straipsnis (su L.Sabučio pataisomis) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas.

 

            Dėl 79 straipsnio 2 dalies L.Sabučio pataisos kalbėjo Seimo nariai: L.Sabutis, A.Kubilius, V.Andriukaitis, S.Pečeliūnas.

 

Užsiregistravo 63 Seimo nariai (13.13 val.)

 

            Balsuota dėl 79 straipsnio 2 dalies L.Sabučio  pataisos: už - 38, prieš - 1, susilaikė 12. Ši pataisa priimta.

            79 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Įstatymo 1,2 priedėlių atsisakyta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: K.Skrebys, A.Sysas, A.Kubilius, R.Smetona, A.Bartkus, V.Andriukaitis, S.Pečeliūnas, S.Burbienė.

 

Užsiregistravo 83 Seimo nariai (13.33 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą. Balsavo: už - 59, prieš - 1, susilaikė 20.

 

            Replikavo Seimo nariai: K.Šavinis, J.Beinortas.

 

            Siūlymui, jog Seimo nariai L.Sabutis ir S.Pečeliūnas parengtų protokolinio nutarimo projektą, pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

 

 

 

13.37 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos Karalystės Vyriausybės sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-1901 (svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas - Užsienio reikalų komiteto pirmininkas V.Dudėnas

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Kubilius (priminė, kad Seimas, priimdamas šio įstatymo projektą, atkreiptų dėmesį į užsienio reikalų ministro A.Saudargo aiškinamąjį raštą).

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

           

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Listavičius, S.Pečeliūnas, V.Jarmolenka, A.Grumadas.

 

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (13.43 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos Karalystės Vyriausybės sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo ratifikavimo įstatymą. Balsavo: už - 71, prieš - 0, susilaikė 0.

 

13.44 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-1902 (svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas - Užsienio reikalų komiteto pirmininkas V.Dudėnas

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

Užsiregistravo 71 Seimo narys (13.44 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo ratifikavimo įstatymą. Balsavo: už - 64, prieš - 0, susilaikė 2.

 

 

Posėdis baigtas

(13.46 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pavaduotojas                                                                       Arvydas Vidžiūnas

 

 

 

 

 

Protokolą rašė G.Belickienė