LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

VI (pavasario) sesija

1999 m. birželio 3 d. (ketvirtadienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.44(341)

(Posėdžio pradžia - 10.01 val.)

 

Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

10.01 val.

S V A R S T Y T A :

            1999 m. birželio 3 d. (ketvirtadienio)  darbotvarkė

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius informavo apie darbotvarkės pakeitimus, kuriems pritarė Seniūnų sueiga.

 

N U T A R T A :

Patvirtinti patikslintą 1999 m. birželio 3 d. (ketvirtadienio) darbotvarkę (bendru sutarimu).

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (10.02 val.)

10.03 val.

S V A R S T Y T A :

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-1769(3) (teikėjas - ūkio ministras V.Babilius)

Pranešėja - pagrindinio-Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkė E.Kunevičienė

 

Pranešėja aptarė Teisės departamento išvadas, kurioms nepritarė.

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, Algirdas Butkevičius (Socialdemokratų frakcijos vardu), J.Matekonienė (Centro frakcijos vardu), S.Malkevičius, S.Burbienė, G.Vagnorius, R.Petrikis.

 

Užsiregistravo 93 Seimo nariai (10.22 val.)

 

Balsuota, ar priimti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (Nr.P-1769(3): už - 70, prieš - 12, susilaikė 2. Priimta.

            Dėl techninės savo klaidos kalbėjo Seimo narys V.Martišauskas.

 

Užsiregistravo 91 Seimo narys (10.25 val.)

N U T A R T A :

Priimti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą. Balsavo: už - 71, prieš - 14, susilaikė 1.

 

10.28 val.

S V A R S T Y T A :

Lietuvos Respublikos paskolų iš užsienio bankų Būtingės naftos terminalo projektui finansuoti įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-1770(3*) (priėmimas)

Pranešėja - pagrindinio-Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkė E.Kunevičienė

 

Užsiregistravo 92 Seimo nariai (10.29 val.)

 

            Balsuota, ar svarstyti Biudžeto ir finansų pataisą: už - 68, prieš - 0, susilaikė 3.

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas.

            Balsuota dėl Biudžeto ir finansų komiteto pataisos: už - 71, prieš - 0, susilaikė 1. Ši pataisa priimta.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Listavičius, S.Burbienė, E.Kunevičienė.

Užsiregistravo 92 Seimo nariai (10.35 val.)

N U T A R T A :

Priimti Lietuvos Respublikos paskolų iš užsienio bankų Būtingės naftos terminalo projektui finansuoti įstatymo pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 68, prieš - 2, susilaikė 1.

Replikavo Seimo narys S.Pečeliūnas.

 

10.38 val.

S V A R S T Y T A :

Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo projektas Nr. P-1789 (pateikimas)

Pranešėjas - Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Ž.Jackūnas

 

Klausė Seimo nariai: J.Karosas, J.Galdikas, A.Sakalas, R.Melnikienė.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Vidžiūnas

 

Klausė Seimo nariai: A.Stasiulevičius, J.Listavičius, R.Zuoza, J.Razma, R.Kupčinskas, A.Stasiškis.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Kubilius, J.Karosas.

 

Užsiregistravo 73 Seimo nariai (11.06 val.)

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 43, prieš - 1, susilaikė 25.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 1999 m. birželio 17 d. (bendru sutarimu).

Replikavo Seimo narys A.Katkus.

 

11.09 val.

S V A R S T Y T A :

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. P-1264(3*) (teikėjas - ūkio viceministras A.Bartulis) (priėmimo tęsinys)

Pranešėjas - Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas S.Petrikis

 

Siūlymui svarstyti visas A.Šimėno pataisas pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl 8 straipsnio 1 dalies A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas (atsiėmė), S.Burbienė.

            8 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            9, 10, 11 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 12 straipsnio A.Šimėno pataisų kalbėjo Seimo narys A.Šimėnas (atsiėmė visas 12 straipsnio pataisas).

 

Siūlymui svarstyti J.Razmos 12 straipsnio 2 dalies pataisą pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl 12 straipsnio 2 dalies J.Razmos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, A.Šimėnas, A.Kubilius, J.Razma.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

            12 straipsnio priėmimas atidedamas.

            13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 23 straipsnio 1 dalies A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, E.Kunevičienės, P.Gražulis.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (11.30 val.)

 

            Balsuota dėl 23 straipsnio A.Šimėno pataisų: už - 17, prieš - 25, susilaikė 27. Šios pataisos nepriimtos.

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Sakalas.

 

            Dėl 23 straipsnio 1 dalies A.Kubiliaus pataisos (“gali” keisti į “privalo”) kalbėjo Seimo nariai: A.Kubilius, A.Šimėnas. Pataisai pritarta bendru sutarimu.

            23 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 12 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktų J.Razmos pataisos kalbėjo Seimo narys J.Razma.

            12 straipsnis priimtas (su J.Razmos pataisa) bendru sutarimu.

            24, 25 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 26 straipsnio 3, 5 dalių A.Šimėno pataisų kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, A.Kubilius, F.Palubinskas.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (11.42 val.)

 

            Balsuota dėl 26 straipsnio 3, 5 dalių A.Šimėno pataisų: už - 23, prieš - 17, susilaikė 26. Šios pataisos nepriimtos.

 

Siūlymui svarstyti Č.Stankevičiaus 26 straipsnio 4 dalies pataisą pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl 26 straipsnio 4 dalies kalbėjo Seimo nariai: Č.Stankevičius, A.Kubilius, J.Valatka

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

Užsiregistravo 71 Seimo narys (11.48 val.)

 

            Balsuota dėl 26 straipsnio 4 dalies Č.Stankevičiaus pataisos: už - 42, prieš - 10, susilaikė 9. Ši pataisa priimta.

 

            Dėl 26 straipsnio 6 dalies 1 punkto A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, A.Kubilius.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

Užsiregistravo 70 Seimo narių (11.52 val.)

 

            Balsuota dėl 26 straipsnio 6 dalies 1 punkto A.Šimėno pataisos: už - 28, prieš - 22, susilaikė 13. Ši pataisa nepriimta.

            26 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko siūlymui Vyriausybės valandos vakariniame plenariniame  posėdyje nerengti nepritarta.

            Kalbėjo Seimo nariai: Č.Juršėnas, A.Kubilius.

 

 

PERTRAUKA

(11.55 - 12.15 val.)

 

Užsiregistravo 25 Seimo nariai (12.15 val.)

 

            Dėl 27 straipsnio A.Šimėno pataisos (papildyti 2 dalimi) kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, A.Kubilius.

 

Užsiregistravo 35 Seimo nariai (12.17 val.)

 

            Balsuota dėl 27 straipsnio papildymo 2 dalimi A.Šimėno pataisos: už - 3, prieš - 15, susilaikė 10. Ši pataisa nepriimta.

            27 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 28 straipsnio 1 dalies 2 punkto A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Kubilius, A.Šimėnas.

 

Užsiregistravo 52 Seimo nariai (12.22 val.)

 

            Balsuota dėl 28 straipsnio 1 dalies 2 punkto A.Šimėno pataisos: už - 10, prieš - 18, susilaikė 15. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl 28 straipsnio 2, 3 dalių A.Šimėno pataisų kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, J.Valatka, A.Kubilius.

 

Užsiregistravo 52 Seimo nariai (12.27 val.)

 

            Balsuota dėl 28 straipsnio 2, 3 dalių A.Šimėno pataisų: už - 14, prieš - 12, susilaikė 24. Šios pataisos nepriimtos.

            28 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            29, 30 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            31 straipsnis priimtas bendru sutarimu, (A.Šimėnas visas šio straipsnio pataisas atsiėmė).

            Dėl 32 straipsnio A.Šimėno pataisų kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, J.Razma, A.Kubilius.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

Užsiregistravo 63 Seimo nariai (12.37 val.)

 

 

            Balsuota dėl 32 straipsnio A.Šimėno pataisų: už - 18, prieš - 16, susilaikė 18. Šios pataisos nepriimtos.

            Dėl 32 straipsnio 4 dalies Č.Stankevičiaus pataisos kalbėjo Seimo narys Č.Stankevičius.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

Užsiregistravo 65 Seimo nariai (12.41 val.)

 

            Balsuota dėl 32 straipsnio 4 dalies Č.Stankevičiaus pataisos: už - 24, prieš - 10, susilaikė 22. Ši pataisa nepriimta.

            32 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Replikavo Seimo narys V.Jarmolenka.

            Dėl 33 straipsnio 6 dalies A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, A.Kubilius. Pataisai pritarta bendru sutarimu.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

            33 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 34 straipsnio 2 dalies A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, J.Valatka, A.Kubilius.

 

Užsiregistravo 63 Seimo nariai (12.49 val.)

 

            Balsuota dėl 34 straipsnio 2 dalies A.Šimėno pataisos: už - 18, prieš - 18, susilaikė 23. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl 34 straipsnio 3,4,5 dalių A.Šimėno pataisų kalbėjo Seimo narys A.Šimėnas.

            Pranešėjo sutikimu 34 straipsnio 5 dalies A.Šimėno pataisa priimta.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

 

Užsiregistravo 62 Seimo nariai (12.56 val.)

 

            Dėl 34 straipsnio 6 dalies A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, R.Dagys, A.Kubilius.

            Balsuota dėl 34 straipsnio 6 dalies A.Šimėno pataisos: už - 22, prieš - 22, susilaikė 14. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl 34 straipsnio 7 dalies A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo narys A.Šimėnas.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (12.59 val.)

 

            Balsuota dėl 34 straipsnio 7 dalies A.Šimėno pataisos: už - 15, prieš - 15, susilaikė 20. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl 34 straipsnio 7 dalies papildymo Č.Stankevičiaus pataisos kalbėjo Seimo narys Č.Stankevičius.

            Pranešėjo sutikimu 34 straipsnio 7 dalies Č.Stankevičiaus pataisa priimta.

            34 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 35 straipsnio 1 dalies A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, A.Kubilius.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (13.04 val.)

 

            Balsuota dėl 35 straipsnio 1 dalies A.Šimėno pataisos: už - 30, prieš - 15, susilaikė 19. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl 35 straipsnio 1 dalies papildymo 9 punktu A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, A.Kubilius.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

Užsiregistravo 68 Seimo nariai (13.09 val.)

 

            Balsuota dėl 35 straipsnio 1 dalies papildymo 9 punktu A.Šimėno pataisos: už - 32, prieš - 5, susilaikė 24. Ši pataisa priimta.

            Dėl 35 straipsnio 3 dalies A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo narys A.Šimėnas.

            Balsuota dėl 35 straipsnio 3 dalies A.Šimėno pataisos: už - 19, prieš - 11, susilaikė 26. Ši pataisa nepriimta.

            Pranešėjo sutikimu 35 straipsnio 4 dalies A.Šimėno pataisa priimta.

            Dėl 35 straipsnio balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J.Listavičius.

            35 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 36 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies A.Šimėno pataisų kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, A.Kubilius.

 

Užsiregistravo 70 Seimo narių (13.15 val.)

 

            Balsuota dėl 36 straipsnio A.Šimėno pataisų: už - 21, prieš - 20, susilaikė 23. Ši pataisa nepriimta.

            36 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            37 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 38 straipsnio papildymo 6,7 dalimis A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo narys A.Šimėnas.

Užsiregistravo 69 Seimo nariai (13.20 val.)

 

            Balsuota dėl 38 straipsnio papildymo A.Šimėno pataisos: už - 16, prieš - 19, susilaikė 22. Ši pataisa nepriimta.

            38 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            39 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            Dėl 40 straipsnio A.Šimėno pataisų kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, J.Valatka, A.Kubilius.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

Užsiregistravo 68 Seimo nariai (13.26 val.)

 

            Balsuota dėl 40 straipsnio A.Šimėno pataisų: už - 24, prieš - 21, susilaikė21 . Šios pataisos nepriimtos.

            40 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko siūlymui pratęsti posėdį pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl 41 straipsnio 1,2,3 dalių A.Šimėno pataisų kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, A.Kubilius.

            Balsuota dėl 41 straipsnio 1,2,3 dalių A.Šimėno pataisų: už - 21, prieš - 24, susilaikė 19. Ši pataisa nepriimta.

            41 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            42, 43, 44, 45 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Dėl 46 straipsnio A.Šimėno pataisos kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, A.Kubilius.

            Papildomą informaciją pateikė Vyriausybės įgaliotas atstovas - ūkio viceministras A.Bartulis.

            46 straipsnis (su patikslintu įsigaliojimo terminu) priimtas bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J.Valatka, A.Kubilius, R.Smetona, R.Dagys, A.Šimėnas, J.Listavičius, V.Andriukaitis, R.Petrikis.

 

Užsiregistravo 76 Seimo nariai (13.44 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 54, prieš - 3, susilaikė 18.

            Replikavo Seimo nariai: R.Smetona, F.Palubinskas.

 

13.46 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-1825 (pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo narys S.Kaktys

 

            Klausė Seimo nariai: A.Stasiulevičius, S.Burbienė, J.Listavičius, L.Sabutis.

Į Seimo nario L.Sabučio klausimą atsakė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Z.Vaigauskas.

Klausė Seimo nariai: S.Malkevičius, A.Čaplikas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S.Burbienė, L.Sabutis.

 

Užsiregistravo 20 Seimo narių (14.10 val.)

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 15, prieš - 2, susilaikė 3.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą (bendru sutarimu).

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 1999

m. birželio 24 d. (bendru sutarimu).

 

Posėdis baigtas

(14.11 val.)

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pavaduotojas                                                                       Arvydas Vidžiūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė G.Belickienė