lietuvos respublikos seimas

protokolas

II (pavasario) sesija

1997 m. balandžio 22 d. (antradienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.14(55)

(Posėdžio pradžia - 10.02 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

Lietuvos Respublikos Seimo narės D.Aleksiūnienės priesaika

            Seimo narės priesaiką priėmė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas J.Žilys.

 

10.06 val.

S V A R S T Y T A :

            1997 m. balandžio 22 d. (antradienio)  darbotvarkė

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti patikslintą 1997 m. balandžio 22 d. (antradienio) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

            Nauja balsų skaičiavimo grupė (J.Dringelis, J.Dunauskaitė, K.Glaveckas, P.Gylys, K.Kuzminskas) patvirtinta bendru sutarimu.

 

Vyriausybės informacija ir diskusija

(socialinės apsaugos klausimais)

            Pranešėjas - Ministras Pirmininkas G.Vagnorius

 

            Klausė Seimo nariai: G.Šileikis, S.Kaktys, K.Prunskienė, B.Visokavičienė, S.Burbienė.

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys F.Palubinskas.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V.Landsbergis

 

Italijos Respublikos Senato Pirmininko Nicolo Mancino kalba

 

            Toliau posėdžiui pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

11.29 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 102 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-371 (svarstymas)

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Listavičius, V.Einoris.

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

            2. Paskirti šio projekto priėmimą kitą savaitę (nuo 1997 04 28) (be balsavimo).

 

11.31 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo kreipimosi į Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos parlamentus bei valstybių ir vyriausybių vadovus projektas Nr.P-403 (pateikimas)

            Pranešėjas - Užsienio reikalų komiteto pirmininkas M.Laurinkus

            Klausė Seimo nariai: J.Beinortas, R.Ozolas.

 

N U T A R T A :

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniais komitetais šiam projektui svarstyti Užsienio reikalų bei Nacionalinio saugumo komitetus (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto svarstymą ketvirtadienį (1997 m. balandžio 24 d.) (bendru sutarimu).

 

PERTRAUKA

(11.43 - 12.03 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

12.03 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo projektas Nr.P-310(3) (svarstymas)

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: E.Kunevičienė (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), K.Glaveckas (Centro frakcijos vardu), A.Stasiškis (Tremtinių, politinių kalinių ir rezistentų komisijos vardu).

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Salamakinas.

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai:  V.Andriukaitis (Socialdemokratų frakcijos vardu), J.Karosas (LDDP frakcijos vardu), K.Trapikas (Liberalių reformų frakcijos vardu), A.Švitra, J.Listavičius.

            Baigiamąjį žodį pasakė pranešėjas - finansų ministras A.Šemeta.

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E.Bičkauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: B.Visokavičienė, A.Salamakinas.

 

Užsiregistravo 75 Seimo nariai (13.07 val.).

 

            Balsuota, ar pritarti Centro frakcijos pasiūlymui daryti šio projekto svarstymo pertrauką: už - 32, prieš - 51, susilaikė 1. Šiam pasiūlymui nepritarta.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 59, prieš - 10, susilaikė 14.

            Replikavo Seimo nariai: J.Karosas, J.Valatka.

 

            Posėdžio pirmininkas perskaitė Seimo nario J.Senkevičiaus pareiškimą dėl jo pageidavimo tapti Nepriklausomos frakcijos bei Užsienio reikalų komiteto nariu.

            Posėdžio pirmininkas perskaitė Seimo narės D.Aleksiūnienės pareiškimą dėl jos pageidavimo tapti Centro frakcijos bei Socialinių reikalų ir darbo komiteto nare.

 

13.12 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės Lietuvos akcinio inovacinio banko prievolių banko kreditoriams įvykdymo bei jo turto perėmimo įstatymo projektas Nr.P-332

            2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių emisijos bankams restruktūrizuoti įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-333

(svarstymas)

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: E.Kunevičienė (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), A.Plokšto (LDDP frakcijos vardu), V.Andriukaitis, J.Listavičius, A.Patackas.

            Baigiamąjį žodį pasakė pranešėjas - finansų ministras A.Šemeta (prašė šiandien priimti šiuos įstatymus).

 

Užsiregistravo 70 Seimo narių (13.40 val.).

N U T A R T A :

            Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Salamakinas.

 

Posėdis baigtas

 (14.43 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                              Andrius Kubilius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė