lietuvos respublikos seimas

protokolas

II (pavasario) sesija

1997 m. balandžio 8 d. (antradienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.11(52)

(Posėdžio pradžia - 10.03 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

10.03 val.

S V A R S T Y T A :

            1997 m. balandžio 8 d. (antradienio)  darbotvarkė

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius informavo apie darbotvarkės pakeitimus, kuriems pritarė Seniūnų sueiga.

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti patikslintą 1997 m. balandžio 8 d. (antradienio) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

Lietuvos Respublikai prisiekė Seimo narys J.Senkevičius.

Priesaiką priėmė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas J.Žilys.

 

10.06 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 12, 17, 19, 20, 33, 44, 45, 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-257(2) (priėmimo tęsinys)

            Pranešėjas - Ūkio ministerijos viceministras A.Bartulis

 

            Pranešėjo sutikimu 3 straipsnio 3 dalies (pagrindinio įstatymo 19 straipsnio) K.Kuzminsko pataisa priimta.

            3 straipsnis (pagrindinio įstatymo 19 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

 

            4 straipsnis (pagrindinio įstatymo 20 straipsnis 1 dalies 3 punkto pakeitimas) priimtas bendru sutarimu.

            5 straipsnis (pagrindinio įstatymo 33 straipsnis) priimtas bendru sutarimu.

            6 straipsnis (pagrindinio įstatymo 44 straipsnio papildymas 10, 11, 12 dalimis) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl 7 straipsnio (pagrindinio įstatymo 45 straipsnio) K.Kuzminsko siūlymo kalbėjo Seimo nariai: J.Listavičius, J.Beinortas.

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (10.21 val.).

 

            Balsuota dėl 7 straipsnio: už - 41, prieš - 6, susilaikė 20.

            7 straipsnis priimtas.

 

            Dėl 8 straipsnio (pagrindinio įstatymo 50 straipsnio) K.Kuzminsko pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Matekonienė, J.Listavičius, A.Raškinis.

 

Užsiregistravo 87 Seimo nariai (10.28 val.).

 

            Balsuota dėl 8 straipsnio: už - 41, prieš - 19, susilaikė 16.

            8 straipsnis (pagrindinio įstatymo 50 straipsnis) priimtas (be pakeitimų).

            Seimo narys G.Šileikis Centro frakcijos vardu sutiko siūlymus atidėti.

           

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V.Andriukaitis, J.Matekonienė, S.Pečeliūnas, J.Beinortas, J.Listavičius, J.Razma, A.Raškinis (Krikščionių demokratų frakcijos vardu).

Užsiregistravo 88 Seimo nariai (10.48 val.).

 

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 12, 17, 19, 20, 33, 44, 45, 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą. Balsavo: už - 48, prieš - 22, susilaikė 15.

 

            Replikavo Seimo narys J.Karosas.

 

10.51 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-258 (priėmimas)

            Pranešėjas - Ūkio ministerijos viceministras A.Bartulis

 

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (10.52 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymą. Balsavo: už - 48, prieš - 0, susilaikė 13.

 

10.55 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 30 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-236 (priėmimas)

            Pranešėjas - Lietuvos banko valdybos pirmininkas R.Šarkinas

 

            Dėl 1 straipsnio (pagrindinio įstatymo 30 straipsnis) kalbėjo Seimo nariai: K.Prunskienė, J.Listavičius.

 

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (10.59 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 30 straipsnio papildymo įstatymą. Balsavo: už - 65, prieš - 0, susilaikė 2.

 

11.00 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 44 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-237 (priėmimas)

            Pranešėjas - Lietuvos banko valdybos pirmininkas R.Šarkinas

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 44 straipsnio papildymo įstatymą. Balsavo: už - 71, prieš - 1, susilaikė 2.

 

11.02 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų įstatymo projektas Nr.P-350 (pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo narys V.Vilimas

 

            Klausė Seimo nariai: J.Listavičius, M.Pronckus, V.Lapė, P.Gražulis, A.Vaišnoras.

 

N U T A R T A :

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Kaimo reikalų komitetą (bendru sutarimu).

 

PERTRAUKA

(11.10 - 11.44 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

11.44 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “Dėl Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pakomitečių pirmininkų patvirtinimo” projektas Nr.P-325(2) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas - Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas A.Katkus

 

            Klausė Seimo nariai: J.Listavičius, J.Razma, E.Bičkauskas, Č.Juršėnas.

 

            Posėdžio pirmininkas pateikė informaciją dėl procedūrų.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E.Bičkauskas.

 

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (11.53 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą “Dėl Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pakomitečių pirmininkų patvirtinimo”. Balsavo: už - 62, prieš - 0, susilaikė 3.

 

11.55 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Europos konvencijos dėl bendradarbiavimo per sienas tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų ratifikavimo įstatymo projektas Nr.P-223 (priėmimas)

            Pranešėjas - Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos atstovas P.Skardžius

            Užsiregistravo 68 Seimo nariai (11.56 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos Europos konvencijos dėl bendradarbiavimo per sienas tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų ratifikavimo įstatymą. Balsavo: už - 70, prieš - 0, susilaikė 0.

 

11.59 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės “Lietuvos energija” reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymo projektas Nr.P- 263(4) (priėmimas)

            Pranešėjas - ūkio ministras V.Babilius

 

            Dėl 1 straipsnio S.Malkevičiaus pataisos kalbėjo Seimo nariai: S.Malkevičius, J.Listavičius.

            Balsuota dėl 1 straipsnio S.Malkevičiaus pataisos: už - 48, prieš - 2, susilaikė 2. Pataisa priimta.

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl 3 straipsnio 3 dalies J.Valatkos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J.Valatka, R.Dagys, S.Malkevičius.

 

Užsiregistravo 72 Seimo nariai (12.09 val.).

 

            Balsuota dėl 3 straipsnio 3 dalies J.Valatkos pataisos: už - 12, prieš - 44, susilaikė 8. Ši pataisa nepriimta.

            3 straipsnio 6 dalies pataisą J.Valatka atsiėmė.

            Dėl 3 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: J.Valatka, V.Andriukaitis, S.Malkevičius.

 

Užsiregistravo 78 Seimo nariai (12.12 val.).

 

            Balsuota dėl 3 straipsnio: už - 61, prieš - 3, susilaikė 6.

            3 straipsnis priimtas.

            4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl 5 straipsnio 2 dalies S.Malkevičiaus pataisos kalbėjo Seimo nariai: S.Malkevičius, V.Andriukaitis, J.Listavičius, K.Šavinis, K.Trapikas, J.Valatka.

            Balsuota dėl S.Malkevičiaus pataisos: už - 49, prieš - 9, susilaikė 5. Ši pataisa priimta.

            Dėl 5 straipsnio 6 dalies pataisų kalbėjo Seimo narys J.Listavičius.

            Dėl 5 straipsnio papildomos 8 dalies (K.Trapiko pasiūlymo) kalbėjo Seimo nariai: K.Trapikas, J.Listavičius, P.Šavinis, J.Valatka.

            Balsuota dėl 5 straipsnio papildomos 8 dalies (K.Trapiko pasiūlymo): už - 4, prieš - 40, susilaikė 11. Šiam pasiūlymui nepritarta.

            Dėl balsavimo motyvų dėl 5 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: K.Prunskienė, K.Trapikas.

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (12.30 val.).

 

            Balsuota dėl 5 straipsnio: už - 63, prieš - 6, susilaikė 5.

             5 straipsnis priimtas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: K.Šavinis (Valdymo reformų ir savivaldybių komiteto vardu), G.Šileikis (Centro frakcijos vardu), J.Valatka, K.Prunskienė, V.Andriukaitis, S.Malkevičius, S.Čirba, A.Šimėnas (Ekonomikos komiteto bei Krikščionių demokratų frakcijos vardu), E.Kunevičienė (Biudžeto ir finansų komiteto vardu).

 

Užsiregistravo 79 Seimo nariai (12.45 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės “Lietuvos energija” reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymą. Balsavo: už - 73, prieš - 0, susilaikė 8.

 

12.46 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos patalpų" pripažinimo netekusiu galios” projektas Nr.P-313(2) (svarstymas ir priėmimas)

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V.Andriukaitis.

            Baigiamąjį žodį pasakė pranešėjas - Seimo kancleris J.Razma.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S.Burbienė, A.Vaišnoras, V.Bogušis, J.Olekas, A.Vidžiūnas.

 

Užsiregistravo 70 Seimo narių (12.57 val.).

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 42, prieš - 18, susilaikė 7.

 

            Posėdžio pirmininkas, remdamasis Seimo Pirmininko įgaliojimu, pasiūlė šį projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka.

 

N U T A R T A :

            Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka (bendru sutarimu).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Patackas.

 

Užsiregistravo 70 Seimo narių (12.59 val.).

 

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos patalpų" pripažinimo netekusiu galios”. Balsavo: už - 45, prieš - 18, susilaikė 4.

 

13.02 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-338(4) (svarstymas)

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: V.Andriukaitis, P.Šavinis (Valdymo reformų ir savivaldybių komiteto vardu).

 

            Baigiamąjį žodį pasakė pranešėjas - Seimo kancleris J.Razma.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys L.Sabutis.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

            2. Paskirti šio projekto priėmimą Seimo posėdyje 1997 m. balandžio 10 d.  (bendru sutarimu).

 

 

 

Posėdis baigtas

(13.16 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                Andrius Kubilius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė G.Belickienė