lietuvos respublikos seimas

protokolas

II (pavasario) sesija

1997 m. balandžio 3 d. (ketvirtadienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.9(50)

(Posėdžio pradžia - 10.02 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

10.03 val.

S V A R S T Y T A :

            1997 m. balandžio 3 d. (ketvirtadienio)  darbotvarkė

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti patikslintą 1997 m. balandžio 3 d. (ketvirtadienio) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

10.06 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Kazio Pėdnyčios paskyrimo Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru" projektas Nr.P-351(2) (svarstymas ir priėmimas)

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A.Vidžiūnas (TS-LK frakcijos vardu), E.Bičkauskas (Centro frakcijos vardu), Č.Juršėnas (LDDP frakcijos vardu), K.Prunskienė (Nepriklausomos frakcijos vardu), S.Pečeliūnas (Demokratų frakcijos vardu), V.Andriukaitis.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Vidžiūnas

 

            Diskusijoje kalbėjo: Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius, Seimo Pirmininkas V.Landsbergis.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

            Kalbėjo kandidatas į Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pareigas K.Pėdnyčia.

Užsiregistravo 94 Seimo nariai (10.35 val.).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E.Bičkauskas, V.Andriukaitis, A.Bartkus, J.Listavičius, Č.Juršėnas.

 

Užsiregistravo 98 Seimo nariai (10.41 val.).

 

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą "Dėl Kazio Pėdnyčios paskyrimo Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru". Balsavo: už - 71, prieš - 0, susilaikė 1.

 

            Replikavo Seimo narys J.Olekas.

 

10.44 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo pareiškimo "Dėl šalies saugumo perspektyvų" projektas Nr.P-358 (pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo Pirmininkas V.Landsbergis

 

            Klausė Seimo nariai: J.Karosas, R.Smetona, J.Listavičius, V.Andriukaitis, E.Bičkauskas, P.Papovas, P.Gylys.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V.Andriukaitis, J.Karosas, M.Laurinkus.

 

N U T A R T A :

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniais komitetais šiam projektui svarstyti Užsienio reikalų bei Nacionalinio saugumo komitetus (bendru sutarimu).

 

11.17 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo kreipimosi į Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos parlamentus bei valstybių ir vyriausybių vadovus projektas Nr.P-364 (pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo narys P.Katilus (Krikščionių demokratų frakcijos vardu)

 

            Klausė Seimo narys V.Andriukaitis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V.Andriukaitis, K.Kryževičius.

 

N U T A R T A :

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniais komitetais šiam projektui svarstyti Užsienio reikalų bei Nacionalinio saugumo komitetus (bendru sutarimu).

 

11.25 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavadavimo" projektas Nr.P-361 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas - Seimo Pirmininkas V.Landsbergis

 

Užsiregistravo 87 Seimo nariai (11.27 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavadavimo". Balsavo: už - 80, prieš - 0, susilaikė 0.

 

11.29 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-266 (priėmimas)

            Pranešėjas - Privatizavimo komisijos pirmininkas E.Vilkas

 

            Dėl S.Burbienės ir J.Valatkos pataisos (dėl Lietuvos jūrų laivininkystės) kalbėjo Seimo nariai: S.Burbienė, J.Valatka.

            Papildomą informaciją pateikė susisiekimo ministras A.Žvaliauskas.

 

Užsiregistravo 81 Seimo narys (11.37 val.).

 

            Balsuota dėl S.Burbienės ir J.Valatkos pataisos (dėl Lietuvos jūrų laivininkystės): už - 35, prieš - 37, susilaikė 3.

 

Užsiregistravo 86 Seimo nariai (11.38 val.).

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Sakalas.

            Pakartotinai balsuota dėl S.Burbienės ir J.Valatkos pataisos (dėl Lietuvos jūrų laivininkystės): už - 40, prieš - 43, susilaikė 2. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl J.Valatkos pataisos (dėl Gargždų valstybinės naftos įmonės) kalbėjo Seimo nariai: J.Valatka, V.Andriukaitis, J.Šimėnas (Krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė pertraukos).

Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.47 val.).

 

            Balsuota dėl J.Valatkos pataisos (dėl Gargždų valstybinės naftos įmonės): už - 40, prieš - 55, susilaikė 2. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl Ekonomikos komiteto pataisos (dėl Lietuvos valstybinės energetikos sistemos, valstybinės įmonės “Lietuvos dujos”, valstybinės įmonės “Lietuvos geležinkeliai”) kalbėjo Seimo nariai: A.Šimėnas, S.R.Petrikis.

 

Užsiregistravo 87 Seimo nariai (11.56 val.).

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio: už - 50, prieš - 24, susilaikė 7. 1 straipsnis priimtas.

 

            Dėl papildomo 2 straipsnio (Ekonomikos komiteto pasiūlymo) kalbėjo Seimo nariai: S.Burbienė, J.Valatka.

 

Užsiregistravo 95 Seimo nariai (12.00 val.).

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Šimėnas.

            Balsuota dėl papildomo 2 straipsnio: už - 97, prieš - 0, susilaikė 0. 2 straipsnis priimtas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Sakalas (Socialdemokratų frakcijos vardu prašė vardinio balsavimo), K.Kuzminskas (Krikščionių demokratų frakcijos vardu), V.Andriukaitis, R.Smetona (Jungtinės frakcijos vardu pritarė vardiniam balsavimui), L.Andrikienė, A.Vaišnoras, S.Malkevičius.

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V.Bogušis.

 

            Pasiūlymui balsuoti dėl Lietuvos Respublikos specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-266 vardiniu būdu pritarta bendru sutarimu.

 

12.10 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-267 (priėmimas)

            Pranešėjas - Privatizavimo komisijos pirmininkas E.Vilkas

 

            Dėl S.Burbienės pataisos (dėl valstybinio žurnalo “Karys” bei valstybinės siuvimo įmonės “Apdaras”) kalbėjo Seimo nariai: S.Burbienė, A.Salamakinas.

 

Užsiregistravo 96 Seimo nariai (12.14 val.).

 

            Balsuota dėl S.Burbienės pataisos (dėl valstybinio žurnalo “Karys” bei valstybinės siuvimo įmonės “Apdaras”): už - 33, prieš - 40, susilaikė 8. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl S.Burbienės ir J.Valatkos pataisos (dėl Lietuvos radijo ir televizijos centro bei valstybinės įmonės “Lietuvos telekomas”) kalbėjo Seimo nariai: S.Burbienė, J.Valatka, P.Gražulis, Seimo Pirmininkas V.Landsbergis, J.Karosas, L.Andrikienė.

            Papildomą informaciją pateikė ryšių ir informatikos ministras R.Pleikys.

 

Užsiregistravo 104 Seimo nariai (12.31 val.).

 

            Balsuota dėl S.Burbienės ir J.Valatkos pataisos (dėl Lietuvos radijo ir televizijos centro bei valstybinės įmonės “Lietuvos telekomas”): už - 36, prieš - 59, susilaikė 0. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl A.Matulo pataisos (dėl vaistinių) kalbėjo Seimo narys A.Matulas.

            Pranešėjo sutikimu A.Matulo pataisa (dėl vaistinių) priimta.

            Dėl S.Burbienės pataisos (dėl Seimo leidyklos “Valstybės žinios”) kalbėjo Seimo nariai: S.Burbienė, J.Razma.

 

Užsiregistravo 100 Seimo narių (12.37 val.).

 

            Balsuota dėl S.Burbienės pataisos (dėl Seimo leidyklos “Valstybės žinios”): už - 40, prieš - 41, susilaikė 7. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl balsavimo motyvų dėl 1 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: V.Andriukaitis, J.Mocartas.

            Balsuota dėl 1 straipsnio: už - 58, prieš - 27, susilaikė 5. 1 straipsnis priimtas.

            Dėl papildomo 2 straipsnio (Ekonomikos komiteto pasiūlymo) kalbėjo Seimo narys J.Šimėnas.

            Pranešėjo sutikimu papildomas 2 straipsnis (Ekonomikos komiteto pasiūlymas) priimtas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Valatka, S.Pečeliūnas, S.Burbienė, V.Andriukaitis, A.Ažubalis, S.R.Petrikis, J.Listavičius, R.Pleikys.

 

            Pasiūlymui balsuoti dėl Lietuvos Respublikos valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-267 vardiniu būdu pritarta bendru sutarimu.

 

            Skelbiamas vardinis balsavimas dėl Lietuvos Respublikos specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-266 bei dėl Lietuvos Respublikos valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.P-267. (Balsavimas vyks nuo 12.56 val. iki 13.10 val.)

 

PERTRAUKA

(12.56 - 13.11 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

13.12 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 12, 17, 19, 20, 33, 44, 45 ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-257(2) (priėmimas)

            Pranešėjas - Ūkio ministerijos viceministras A.Bartulis

 

            Dėl 1 straipsnio 1 dalies Krikščionių demokratų frakcijos pataisos kalbėjo Seimo narys K.Kuzminskas (atsiėmė pataisą).

            Dėl 1 straipsnio 2 dalies Krikščionių demokratų frakcijos pataisos kalbėjo Seimo nariai: K.Kuzminskas, J.Listavičius.

 

Užsiregistravo 52 Seimo nariai (13.18 val.).

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio 2 dalies Krikščionių demokratų frakcijos pataisos: už - 19, prieš - 25, susilaikė 8. Ši pataisa nepriimta.

            Balsuota dėl 1 straipsnio: už - 40, prieš - 6, susilaikė 10. 1 straipsnis priimtas.

            Dėl 2 straipsnio Krikščionių demokratų frakcijos pataisos kalbėjo Seimo nariai: K.Kuzminskas, J.Beinortas, S.R.Petrikis.

 

Užsiregistravo 65 Seimo nariai (13.27 val.).

 

            Balsuota dėl 2 straipsnio Krikščionių demokratų frakcijos pataisos: už - 13, prieš - 42, susilaikė 4. Ši pataisa nepriimta.

            Dėl 2 straipsnio J.Razmos pataisų kalbėjo Seimo narys J.Razma (atsiėmė pataisas).

            Dėl 2 straipsnio Ekonomikos komiteto pataisos kalbėjo Seimo narys A.Šimėnas (atsiėmė pataisą).

            Pranešėjo pateiktiems redakciniams patikslinimams pritarta bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl 2 straipsnio kalbėjo Seimo narys S.Malkevičius.

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto priėmimo pertrauką.

 

Laikinosios komisijos J.Abromavičiaus žūties aplinkybėms ištirti informacija

                        Pranešėjas - komisijos pirmininkas S.Kaktys

 

            Klausė Seimo nariai: S.Buškevičius, P.Papovas, I.Uždavinys, P.Gylys.

 

            Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas A.Paulauskas atsakė į Seimo nario A.Sakalo klausimą.

 

14.03 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Šiaulių universiteto įsteigimo" projektas Nr.P-295 (svarstymas)

            Pranešėjas - švietimo ir mokslo ministras Z.Zinkevičius

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: V.Čepas, A.Vidžiūnas (TS-LK frakcijos vardu), R.Čiupaila.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys Č.Juršėnas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

 

 

Posėdis baigtas

 (14.14 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                              Andrius Kubilius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė