lietuvos respublikos seimas

protokolas

Pavasario (II) sesija

1997 m. kovo 13 d. (ketvirtadienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr.3(44)

(Posėdžio pradžia - 10.03 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

            Posėdžio pirmininkas A.Kubilius pateikė informaciją dėl pavasario (II) sesijos darbo tvarkos.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Vidžiūnas

10.06 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos" projektas Nr.P-308(3) (priėmimas)

            Pranešėjas - Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

 

            Dėl pavasario (II) sesijos darbų programos 1 dalies kalbėjo Seimo nariai: A.Raškinis (Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vardu), R.Smetona (Jungtinės frakcijos vardu), J.Listavičius.

 

Užsiregistravo 92 Seimo nariai (10.17 val.).

 

            Balsuota dėl Jungtinės frakcijos siūlymo įrašyti į sesijos darbų programą Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Ukmergės apskrities steigimo" projektą: už - 11, prieš - 54, susilaikė 14. Šiam pasiūlymui nepritarta.

            Dėl pavasario (II) sesijos darbų programos 1 dalies papildymo kalbėjo Seimo nariai: R.Smetona (Jungtinės frakcijos vardu), J.Listavičius, A.Salamakinas, S.Pečeliūnas.

Užsiregistravo 93 Seimo nariai (10.26 val.).

 

            Balsuota dėl Jungtinės frakcijos siūlymo įrašyti į sesijos darbų programą Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Čečėnijos Respublikos nepriklausomybės pripažinimo" projektą: už - 22, prieš - 43, susilaikė 18. Šiam pasiūlymui nepritarta.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl sesijos darbų programos 1 dalies kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas.

            Pavasario (II) sesijos darbų programos 1 dalis priimta bendru sutarimu.

            Dėl balsavimo motyvų dėl sesijos darbų programos 3 dalies kalbėjo Seimo nariai: A.Sakalas, J.Dringelis.

            Pavasario (II) sesijos darbų programos 2, 3 dalys bei priedas priimti bendru sutarimu.

Užsiregistravo 99 Seimo nariai (10.36 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos". Balsavo: už - 99, prieš - 0, susilaikė 1.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A.Kubilius

10.39 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr.P-133Gr.

            2. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 66 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr.P-169Gr.

(Respublikos Prezidento grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti) (svarstymas ir priėmimas)

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: P.Katilius (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), A.Akstinavičius (Socialdemokratų frakcijos vardu), P.Papovas (LDDP frakcijos vardu), V.Čepas (Centro frakcijos vardu), A.Kubilius, J.Razma.

            Baigiamąjį žodį pasakė pranešėjas - Respublikos Prezidento patarėjas valstybės ir teisės klausimams A.Abramavičius.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl įstatymo (Nr.P-133Gr.) kalbėjo Seimo nariai: S.Burbienė, A.Bartkus, M.Pronckus, S.Pečeliūnas, A.Sakalas, J.Avyžius, L.Sabutis, R.Rastauskienė.

Užsiregistravo 106 Seimo nariai (11.22 val.).

 

            Balsuota, ar pakartotinai priimti grąžintą įstatymą (Nr.P-133Gr.) be pakeitimų: už - 79, prieš - 14, susilaikė 11.

 

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymą (be pakeitimų).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl įstatymo (Nr.P-169Gr.) kalbėjo Seimo narys P.Papovas.

Užsiregistravo 100 Seimo narių (11.27 val.).

 

            Balsuota, ar pakartotinai priimti grąžintą įstatymą (Nr.P-169Gr.) be pakeitimų: už - 78, prieš - 8, susilaikė 14.

 

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 66 straipsnio pakeitimo įstatymą (be pakeitimų).

            Replikavo Seimo nariai: A.Sakalas, V.Čepas, A.Akstinavičius.

 

11.34 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų laikino tiesioginio valdymo įstatymo 1, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-218(2) (priėmimas)

            Pranešėjas - Valdymo reformų ir savivaldybių komiteto pirmininkas L.Sabutis

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P.Papovas, S.Kaktys.

 

Užsiregistravo 87 Seimo nariai (11.37 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų laikino tiesioginio valdymo įstatymo 1, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą. Balsavo: už - 74, prieš - 4, susilaikė 2.

 

11.40 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo pakomitečių pirmininkų patvirtinimo" projektas Nr.P-229(2) (svarstymas)

            Pranešėjas - Seimo kancleris J.Razma (pateikė šio projekto papildymus)

            Kalbėjo Seimo nariai: P.Papovas, S.Pečeliūnas, M.Briedis, A.Bartkus.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

11.45 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo parlamentinių ryšių grupių pirmininkų ir pavaduotojų patvirtinimo" projektas Nr.P-275(3) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas - Seimo kancleris J.Razma

 

Užsiregistravo 75 Seimo nariai (11.47 val.).

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą "Dėl Seimo parlamentinių ryšių grupių pirmininkų ir pavaduotojų patvirtinimo". Balsavo: už - 67, prieš - 0, susilaikė 2.

 

PERTRAUKA

(11.49 - 12.02 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Vidžiūnas

 

12.02 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos radijo ryšio įstatymo įgyvendinimo” pakeitimo" projektas Nr.P-204 (svarstymas)

            Pranešėjas - ryšių ir informatikos ministras R.Pleikys

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

12.07 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 25 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-244

            2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-245

            3. Lietuvos Respublikos pataisos darbų kodekso 835 ir 84 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas Nr.P-246

            4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 2 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-247

            5. Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-248

            6. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-249

            7. Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-250

            8. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-251

            9. Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-252

            10. Lietuvos Respublikos diplomatinio paso įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-291

(svarstymas)

            Pranešėja - Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos sekretorė L.Skeberdienė

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J.Listavičius, V.Bogušis.

 

Užsiregistravo 53 Seimo nariai (12.11 val.).

N U T A R T A :

            Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

12.12 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymo projektas Nr.P-226 (svarstymas)

            Pranešėjas - Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A.Matulas

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

12.14 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos žmogaus kritinių būklių ir mirties registravimo įstatymo projektas Nr.P-227(2) (svarstymas)

            Pranešėjas - Seimo narys K.Kuzminskas

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

12.17 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos Respublikos notarinių veiksmų atlikimo kaimo vietovėse įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-286 (pateikimas)

            Pranešėjas - Valdymo reformų ir savivaldybių komiteto pirmininkas L.Sabutis

            Klausė Seimo nariai: J.Listavičius, J.Beinortas.

 

N U T A R T A :

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Valdymo reformų ir savivaldybių komitetą (bendru sutarimu).

            3. Pavesti Teisės ir teisėtvarkos komitetui pateikti papildomas išvadas dėl šio projekto (bendru sutarimu).

 

12.28 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 30 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-236

            2. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 44 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.P-237

(pateikimas)

            Pranešėjas - Seimo narys V.Dudėnas

            Klausė Seimo narys J.Listavičius.

N U T A R T A :

            1. Pradėti šių projektų svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

 

12.34 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Lietuvos Respublikos specialiosios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-266

            2. Lietuvos Respublikos valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.P-267

(svarstymas)

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J.Valatka (Socialdemokratų frakcijos vardu), R.Didžiokas (Ekonomikos komiteto vardu), K.Trapikas (Liberalių reformų frakcijos vardu), S.Burbienė (LDDP frakcijos vardu), V.Čepas, A.Matulas (Sveikatos reikalų komiteto vardu), A.Šimėnas (Krikščionių demokratų frakcijos vardu), K.Glaveckas (Centro frakcijos vardu), R.Smetona (Jungtinės frakcijos vardu), A.Kubilius (TS-LK frakcijos vardu).

            Baigiamąjį žodį pasakė pranešėjas - Privatizavimo komisijos pirmininkas E.Vilkas.

 

N U T A R T A :

            Daryti šių projektų svarstymo pertrauką (bendru sutarimu).

 

 

Posėdis baigtas

 (13.32 val.)

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                              Andrius Kubilius

 

 

 

 

Protokolą rašė T.Juršėnienė