..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2009-07-23  Nr. SPP-112

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja V. Baltraitienė.

 

Užsiregistravo 53 Seimo nariai (15.04 val.)

 

                15.05 val.

            SVARSTYTA. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-791(4) (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras R. J. Dagys) (taikoma ypatingos skubos tvarka)

 

Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas A. Salamakinas paskelbė šios komisijos išvadą dėl procedūrų balsuojant dėl pritarimo projektui Nr. XIP-791(4) po svarstymo Seimo posėdyje. Komisija nustatė, kad Seimo nariai R. A. Ručys ir O. Valiukevičiūtė pažeidė Seimo statuto 111 straipsnio 4 dalies nuostatas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, J. Olekas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė pakartoti procedūrą), A. Kubilius, M. Zasčiurinskas, V. Mazuronis, A. Salamakinas, V. P. Andriukaitis, K. Daukšys.

 

            Kalbėjo Seimo narys A. Kubilius (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti 0,5 val. pertrauką).

 

            Pakartotinai balsuota, ar pritarti po svarstymo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-791(4): už - 54, prieš - 45, susilaikė 5. Pritarta. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (15.21 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius, K. Daukšys.

 

            Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymo daryti 0,5 val. pertrauką: už - 65. Pritarta. (Užsiregistravo 116 Seimo narių (15.25 val.)

 

            NUTARTA. Daryti 0,5 val. pertrauką.

 

 

           Replikavo Seimo narys A. Endzinas.

 

 

                15.27 val.

            SVARSTYTA. Teritorijų planavimo įstatymo 2, 12, 19, 21, 22, 23, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-659(3) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka)

            Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas A. Petkus

 

Dėl 1 straipsnio A. Stancikienės pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Stancikienė.

Balsuota dėl 1 straipsnio A. Stancikienės pirmos pataisos: už - 3, prieš - 15, susilaikė 68. Nepriimta. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (15.31 val.)

 

Dėl 1 straipsnio A. Stancikienės antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Stancikienė, E. Pupinis.

Balsuota dėl 1 straipsnio A. Stancikienės antros pataisos: už - 5, prieš - 15, susilaikė 67. Nepriimta. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (15.35 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio J. Šimėno pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

1 straipsnio A. Stancikienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio: už - 42, prieš - 13, susilaikė 34. 1 straipsnis nepriimtas. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (15.38 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: B. Bradauskas (2 kartus), V. Mazuronis, J. Šimėnas, J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą), J. Jagminas, P. Gražulis (frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), K. Masiulis,  A. Kubilius.

 

            Balsuota dėl opozicinės frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už - 49. Pritarta. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (15.50 val.)

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

                15.52 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 17 straipsnio pakeitimo“ projektas Nr. XIP-940 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja I. Degutienė

 

            Klausė Seimo nariai: J. Olekas, J. Karosas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Šedžius, A. Sysas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už - 82, prieš - 4, susilaikė 13. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (15.58 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Klumbys.

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys K. Daukšys (prašė patikslinti balsavimo rezultatus, jis – už).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 89, prieš - 2, susilaikė 13. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (16.01 val.)

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, A. Šedžius.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 17 straipsnio pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už - 93, prieš - 2, susilaikė 17. (Užsiregistravo 114 Seimo narių (16.05 val.)

 

           Replikavo Seimo narys R. J. Dagys.

 

                16.07 val.

            SVARSTYTA. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-791(4) (teikėjai – LRV / socialinės apsaugos ir darbo ministras R. J. Dagys) (priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka)

            Pranešėjas – Socialinių reikalų ir darbo komiteto atstovas D. Jankauskas

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: M. Zasčiurinskas, S. Pečeliūnas, O. Valiukevičiūtė.

 

            Pasiūlymui šiandien balsuoti dėl M. Zasčiurinsko, A. Endzino ir O. Valiukevičiūtės pataisų, dėl kurių nebuvo balsuota svarstymo metu, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 1 straipsnio A. Endzino pataisos kalbėjo Seimo nariai: A. Endzinas, J. Olekas.

Balsuota dėl 1 straipsnio A. Endzino pataisos: už - 45, prieš - 2, susilaikė 56. Nepriimta. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (16.17 val.)

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio A. Endzino pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Endzinas, J. Olekas, A. Kubilius.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Endzinas.

 

Balsuota dėl 2 straipsnio A. Endzino pataisos: už - 54, prieš - 8, susilaikė 48. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (16.24 val.)

 

           Replikavo Seimo narys K. Daukšys.

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys J. Olekas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą).

           

Posėdžio pirmininkė paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota dėl 2 straipsnio A. Endzino pataisos: už - 55, prieš - 10, susilaikė 48. Nepriimta. (Užsiregistravo 114 Seimo narių (16.26 val.)

 

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys J. Jagminas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus, jis – už).

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Čaplikas.

 

Dėl 2 straipsnio O. Valiukevičiūtės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: O. Valiukevičiūtė, J. Olekas, A. Kubilius.

Balsuota dėl 2 straipsnio O. Valiukevičiūtės pataisos: už - 48, prieš - 12, susilaikė 50. Nepriimta. (Užsiregistravo 113 Seimo narių (16.32 val.)

 

           Replikavo Seimo nariai: K. Daukšys, V. P. Andriukaitis.

 

Dėl 2 straipsnio A. Endzino pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Endzinas (atsiėmė šią pataisą).

 

Dėl 2 straipsnio E. Žakario pirmos pataisos kalbėjo Seimo nariai: E. Žakaris, J. Olekas, A. Kubilius.

Balsuota dėl 2 straipsnio E. Žakario pirmos pataisos: už - 48, prieš - 9, susilaikė 53. Nepriimta. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (16.38 val.)

 

Dėl 2 straipsnio E. Žakario antros pataisos kalbėjo Seimo nariai: E. Žakaris, J. Olekas, A. Kubilius.

Balsuota dėl 2 straipsnio E. Žakario antros pataisos: už - 49, prieš - 16, susilaikė 49. Nepriimta. (Užsiregistravo 116 Seimo narių (16.44 val.)

 

            Dėl 2 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: V. P. Andriukaitis, A. Kubilius.

 

            Balsuota dėl 2 straipsnio: už - 64, prieš - 31, susilaikė 21. 2 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 117 Seimo narių (16.46 val.)

 

Dėl 3 straipsnio M. Zasčiurinsko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: M. Zasčiurinskas, J. Olekas.

Balsuota dėl 3 straipsnio M. Zasčiurinsko pataisos: už - 45, prieš - 12, susilaikė 56. Nepriimta. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (16.52 val.)

 

            Dėl 3 straipsnio kalbėjo Seimo narys V. P. Andriukaitis.

 

            Balsuota dėl 3 straipsnio: už - 65, prieš - 29, susilaikė 18. 3 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 119 Seimo narių (16.55 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: V. V. Margevičienė, V. P. Andriukaitis, J. Razma, A. Sysas, D. Bekintienė, J. Olekas, A, Melianas, A. Šedžius.

 

            NUTARTA. Priimti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už - 64, prieš - 1, susilaikė 1. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (17.12 val.)

 

           Replikavo Seimo narys J. Karosas.

 

 

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Kašėta.

 

 Replikavo Seimo nariai: R. J. Dagys, J. Olekas, Č. V. Stankevičius, K. Daukšys.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad, Seimui nutarus daryti Teritorijų planavimo įstatymo 2, 12, 19, 21, 22, 23, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-659(3) priėmimo pertrauką, atidedamas ir jį lydinčiojo Vietos savivaldos įstatymo 16, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-660(2) priėmimas.

 

                17.18 val.

            SVARSTYTA. Šaulių sąjungos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-3456(3) (teikėjai – LRV / krašto apsaugos ministras) (priėmimas)

            Pranešėjas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovas S. Pečeliūnas

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

Dėl V. Bacevičiaus ir A. Ramanauskaitės-Skokauskienės pataisų kalbėjo Seimo narys V. Bacevičius (pranešė, kad atsiėmė visas pataisas, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas).

 

1, 2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Dėl 4 straipsnio M. Zasčiurinsko pataisos kalbėjo Seimo narys M. Zasčiurinskas.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 4 straipsnio M. Zasčiurinsko pataisą: už -22. Nepritarta. (Užsiregistravo 50 Seimo narių (17.23 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo narys M. Zasčiurinskas atsiėmė kitas pataisas.

 

            4 straipsnis (su pataisomis, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            5, 6 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            7 straipsnis (su pataisomis, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            8 straipsnis (su pataisomis, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

9, 10 straipsniai priimti bendru sutarimu.           

 

Dėl 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto G. Songailos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Songaila.

 

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto G. Songailos pataisą: už -16. Nepritarta. (Užsiregistravo 34 Seimo nariai (17.30 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Bacevičius.

 

Dėl 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto E. Klumbio pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies,  kalbėjo Seimo narys E. Klumbys.

 

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto E. Klumbio pataisą: už -11. Nepritarta. (Užsiregistravo 31 Seimo narys (17.32 val.)

 

Dėl 11 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: E. Klumbys, G. Songaila.

 

            Balsuota dėl 11 straipsnio (su pataisomis, kurioms pritarė pagrindinis komitetas): už - 62, prieš - 3, susilaikė 8. 11 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (17.36 val.)

 

            12, 13, 14, 15  straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            16 straipsnis (su pataisomis, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 straipsniai priimti bendru sutarimu.    

 

            30 straipsnis (su pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 straipsniai priimti bendru sutarimu.    

 

            2 straipsnis (dėl Įstatymo įsigaliojimo) priimtas bendru sutarimu.

 

            3 straipsnis (dėl Įstatymo įgyvendinimo) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, E. Klumbys.

 

            NUTARTA.   Priimti Šaulių sąjungos įstatymo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už - 70, prieš - 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (17.45 val.)

 

                17.46 val.

            SVARSTYTA. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 7, 18 ir 24 skyrių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-3457(2) (teikėjai – LRV / krašto apsaugos ministras) (priėmimas)

            Pranešėjas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovas S. Pečeliūnas

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 2 straipsnio S. Pečeliūno pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už - 31. Pritarta. (Užsiregistravo 50 Seimo narių (17.48 val.)

Balsuota dėl 2 straipsnio S. Pečeliūno pataisos: už - 27, prieš - 2, susilaikė 47. Nepriimta. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (17.50 val.)

 

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.   Priimti Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 7, 18 ir 24 skyrių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už - 73, prieš - 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (17.51 val.)

 

           Replikavo Seimo narys S. Pečeliūnas.

 

                17.53 val.

            SVARSTYTA. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 3, 9, 14 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-3458(2) (teikėjai – LRV / krašto apsaugos ministras) (priėmimas)

            Pranešėjas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovas S. Pečeliūnas

 

            1, 2, 3, 4, 5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.   Priimti Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 3, 9, 14 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už - 75, prieš - 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (17.54 val.)

 

                17.55 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Mykolo Romerio universiteto statuto patvirtinimo“ projektas Nr. XIP-780(2) (teikėjai – J. Dautartas, V. Stundys, D. Teišerskytė) (svarstymas ir priėmimas)

 

Pagrindinio – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Dautartas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Žakaris, V. P. Andriukaitis.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 78, prieš - 0, susilaikė 7. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (18.01 val.)

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            1, 2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: V. Gedvilas, E. Klumbys, A. Kazulėnas, V. Bacevičius, P. Auštrevičius.

 

           NUTARTA.    Priimti Seimo nutarimą „Dėl Mykolo Romerio universiteto statuto patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už - 85, prieš - 1, susilaikė 7. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (18.08 val.)

 

           Replikavo Seimo nariai: V. P. Andriukaitis, V. Stundys.

 

                18.10 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto dalyvavimui reorganizavime“ projektas Nr. XIP-643(2) (svarstymas ir priėmimas)

 

Pagrindinio – Švietimo, mokslo ir kultūros  komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Gedvilas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

           NUTARTA.    Priimti Seimo nutarimą „Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto dalyvavimui reorganizavime“. Balsavimo rezultatai: už - 84, prieš - 0, susilaikė 4.  (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (18.12 val.)

 

 

Seimo narių pareiškimai

 

            Seimo narė V. M. Čigriejienė perskaitė Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupės pareiškimą „Dėl Lietuvoje esančių čečėnų deportavimo iš Lietuvos“. Ši problema perduota ištirti Žmogaus teisių komitetui.

 

            Seimo narys J. Šimėnas perskaitė pareiškimą.

 

            Kalbėjo Seimo Pirmininkas A. Valinskas.

 

Giedamas Lietuvos valstybės himnas

 

Posėdis baigtas

 (18.24 val.)

II (pavasario) sesija baigta

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                       Virginija Baltraitienė

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Algis Kašėta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė