..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2009-07-09  Nr. SPP-98

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas A. Valinskas.

 

Užsiregistravo 71 Seimo narys (10.02 val.)

 

            10.02 val.

            SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2009 m. liepos 9 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas A. Valinskas

 

            Kalbėjo Seimo narys E. Klumbys.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti patikslintą 2009 m. liepos 9 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už - 64, prieš - 1, susilaikė 8. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (10.04 val.)

 

                10.05 val.

            SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso 170, 191, 192 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 1701 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-248(3) (sujungti Nr. XP-3008 ir Nr. XIP-248(2) (priėmimas)

            Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras

 

Pranešėjas informavo apie Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio: už - 75, prieš - 3, susilaikė 6. 1 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (10.07 val.)

 

            2, 3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.   Priimti Baudžiamojo kodekso 170, 191, 192 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 1701 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už - 68, prieš - 3, susilaikė 11. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (10.08 val.)

 

                10.09 val.

            SVARSTYTA. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-779 (teikėjai – A. Endzinas, P. Auštrevičius, G. Navaitis, A. Kašėta, D. Teišerskytė, D. Kuodytė / 29 Seimo nariai) (pateikimas) (Seimo Pirmininkas siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

            Pranešėjas – Seimo narys A. Endzinas

 

            Klausė Seimo nariai: K. Daukšys, V. M. Čigriejienė, V. P. Andriukaitis, V. Baltraitienė, A. Šedžius, A. Zuokas, B. Vėsaitė, E. Klumbys.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Zuokas, V. P. Andriukaitis.

           Replikavo Seimo narys A. Endzinas.

 

           NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 64, prieš - 9, susilaikė 17. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (10.29 val.)

 

           Replikavo Seimo narys J. Veselka.

 

NUTARTA:

            1. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už - 55, prieš - 16, susilaikė 24. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.31 val.)

2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2009-07-14. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl projekto Nr. XIP-779), E. Klumbys, A. Zuokas, A. Butkevičius, K. Daukšys, Ministras Pirmininkas A. Kubilius, V. P. Andriukaitis.

 

            NUTARTA.   Prašyti Vyriausybės išvados dėl projekto Nr. XIP-779.

 

                10.40 val.

            SVARSTYTA:

            1. Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-792(2)

            2. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-872

            3. Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-873

(pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo viceministrė A. Mikalauskaitė

 

            Klausė Seimo nariai: K. Daukšys, A. Mazuronis, V. M. Čigriejienė, R. A. Ručys, V. P. Andriukaitis, E. Žakaris, R. Baškienė, V. Baltraitienė.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas.

 

            Klausė Seimo nariai: A. Šedžius, A. Sysas, J. Veselka, B. Vėsaitė, J. Juozapaitis.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. P. Andriukaitis (prašė Etikos ir procedūrų komisiją išnagrinėti, ar buvo pažeistos procedūros šių projektų pateikimo metu), Ministras Pirmininkas A. Kubilius.

           Replikavo Seimo narys V. P. Andriukaitis.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: G. Songaila, K. Daukšys, P. Gražulis, V. P. Andriukaitis, A. Melianas, A. Šedžius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti projektui Nr. XIP-792(2) po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 60, prieš - 23, susilaikė 26. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (11.21 val.)

2. Pritarti projektui Nr. XIP-872 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 64, prieš - 20, susilaikė 25. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (11.22 val.)

3. Pritarti projektui Nr. XIP-873 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 62, prieš - 24, susilaikė 22. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (11.23 val.)

 

           Replikavo Seimo nariai: V. Bacevičius, K. Kuzminskas, J. Veselka.

 

NUTARTA:

1. Svarstyti projektą Nr. XIP-792(2) ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už - 60, prieš - 28, susilaikė 17. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (11.26 val.)

2. Svarstyti projektą Nr. XIP-872 ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už - 59, prieš - 28, susilaikė 16. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (11.27 val.)

3. Svarstyti projektą Nr. XIP-783 ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už - 61, prieš - 29, susilaikė 13. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (11.28 val.)

 

           Replikavo Seimo nariai: K. Daukšys, A. Šedžius.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: A. Salamakinas, V. P. Andriukaitis (prašė Etikos ir procedūrų komisiją išnagrinėti, ar buvo pažeistos procedūros šių projektų pateikimo metu), V. Kurpuvesas, A. Sysas, J. Veselka.

 

            Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos siūlymo paskirti pagrindiniu komitetu Socialinių reikalų ir darbo komitetą: už - 52, prieš - 28, susilaikė 26. Nepritarta. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (11.34 val.)

 

            Kalbėjo Seimo nariai: D. Jankauskas, V. P. Andriukaitis (prašė pakartoti balsavimą dėl pagrindinio komiteto).

 

            Balsuota dėl siūlymo paskirti papildomu komitetu Socialinių reikalų ir darbo komitetą: už - 50, prieš - 20, susilaikė 33. Nepritarta. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (11.36 val.)

 

            Balsuota dėl frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ siūlymo paskirti papildomu komitetu Ekonomikos komitetą: už - 50, prieš - 25, susilaikė 32. Nepritarta. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (11.36 val.)

 

NUTARTA:

            1. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą.

            2. Paskirti papildomu komitetu šiems projektams svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą.

 

           Replikavo Seimo nariai: V. P. Andriukaitis (2 kartus), K. Daukšys, A. Šedžius, J. Veselka, M. Zasčiurinskas, A. Endzinas, V. Bacevičius (prašė Etikos ir procedūrų komisiją išnagrinėti A. Šedžiaus ir J. Veselkos pasisakymus), J. Sabatauskas, D. Jankauskas, A. Sysas, S. Pečeliūnas.

 

 

                11.50 val.

            SVARSTYTA:

            1. Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-874

            2. Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-875

            3. Valstybės saugumo departamento statuto 43 straipsnio pakeitimo Nr. XIP-876

(pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

            Pranešėjas – vidaus reikalų ministras R. Palaitis

 

            Klausė Seimo nariai: E. Žakaris, A. Sysas, P. Gražulis, J. Sabatauskas, V. M. Čigriejienė, R. Kupčinskas, K. Masiulis, V. P. Andriukaitis.

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. P. Andriukaitis (dėl Teisės departamento išvados).

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja I. Degutienė.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: V. P. Andriukaitis (prašė Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadų), P. Gražulis.

 

            Balsuota dėl frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ siūlymo pavesti Teisės ir teisėtvarkos komitetui preliminariai įvertinti, ar šie projektai atitinka Konstituciją: už - 58, prieš - 6, susilaikė 32. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (12.12 val.)

 

Kalbėjo Seimo nariai: S. Pečeliūnas, J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą), K. Daukšys, R. Šukys, A. Sysas.

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota dėl frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ siūlymo pavesti Teisės ir teisėtvarkos komitetui preliminariai įvertinti, ar šie projektai atitinka Konstituciją: už - 36, prieš - 32, susilaikė 30. Nepritarta. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (12.19 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Sabatauskas, A. Šedžius.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Šukys, K. Daukšys, A. Šedžius, A. Sysas, A. Kubilius, V. P. Andriukaitis, A. Šedžius.

 

            Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys R. Šukys.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti projektui Nr. XIP-874 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 61, prieš - 20, susilaikė 19. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (12.32 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XIP-874 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr. XIP-874 svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Svarstyti projektą Nr. XIP-874 ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5. Pritarti projektui Nr. XIP-875 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 55 , prieš - 18, susilaikė 21. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (12.34 val.)

            6. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XIP-875 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            7. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr. XIP-875 svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Svarstyti projektą Nr. XIP-875 ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Pritarti projektui Nr. XIP-876 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 53 , prieš -15 , susilaikė 18. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (12.36 val.)

            10. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XIP-876 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            11. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr. XIP-876 svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

12. Svarstyti projektą Nr. XIP-876 ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

12.38 val.

Vyriausybės valanda

 

Seimo plenariniame posėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai:

Ministras Pirmininkas A. Kubilius,

aplinkos ministras G. Kazlauskas,

energetikos ministras A. Sekmokas,

finansų ministrė I. Šimonytė,

krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė,

kultūros ministras R. Vilkaitis,

susisiekimo ministras E. Masiulis,

sveikatos apsaugos ministras A. Čaplikas,

švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius,

ūkio ministras D. Kreivys,

užsienio reikalų ministras V. Ušackas,

vidaus reikalų ministras R. Palaitis,

žemės ūkio ministras K. Starkevičius.

 

Į opozicijos lyderio V. Mazuronio klausimus (dėl atsakymų Europos Komisijai dėl LEO LT bei dėl ekonominės ir finansinės Lietuvos situacijos) atsakė Ministras Pirmininkas A. Kubilius.

Į Seimo nario A. Butkevičiaus klausimą (dėl Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo) atsakė Ministras Pirmininkas A. Kubilius, atsakymą papildė finansų ministrė I. Šimonytė ir ūkio ministras D. Kreivys.

Į Seimo nario K. Daukšio klausimą (dėl verslo skatinimo lėšų įsisavinimo) atsakė ūkio ministras D. Kreivys.

Į Seimo nario A. Mazuronio klausimą (dėl ministrų kompetencijos) atsakė Ministras Pirmininkas A. Kubilius.

Į Seimo nario A. Bauros klausimą (dėl verslo centrų) atsakė ūkio ministras D. Kreivys.

Į Seimo narės V. M. Čigriejienės klausimą (dėl Socialinio draudimo fondo biudžeto) atsakė finansų ministrė I. Šimonytė.

Į Seimo nario K. Glavecko klausimą (dėl priemonių santykiams su Rusija gerinti) atsakė užsienio reikalų ministras V. Ušackas.

Į Seimo nario L. Diniaus klausimą (dėl gyventojų pajamų mokesčio - automobilių apmokestinimo) atsakė ūkio ministras D. Kreivys.

Į Seimo nario V. P. Andriukaičio klausimą (dėl paskolų studijoms) atsakė švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius, atsakymą papildė finansų ministrė I. Šimonytė.

Į Seimo narės V. Baltraitienės klausimą (dėl valstybės biudžeto peržiūros finansinio pagrindimo) atsakė Ministras Pirmininkas A. Kubilius.

Į Seimo nario A. Dumbravos klausimą (dėl susitikimo su Ignalinos rajono merais) atsakė energetikos ministras A. Sekmokas.

Į Seimo narės D. Bekintienės klausimą (dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovo susitikimo su G. Kėvišu) atsakė vidaus reikalų ministras R. Palaitis.

Į Seimo nario B. Paužos klausimą (dėl atliekų tvarkymo reformos) atsakė aplinkos ministras G. Kazlauskas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Pečeliūnas.

Į Seimo nario S. Bucevičiaus klausimą (dėl mokyklų ir vaikų darželių renovacijos finansavimo) atsakė švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius.

Į Seimo nario K. Kuzminsko klausimą (dėl gyvulininkystės kompleksų) atsakė žemės ūkio ministras K. Starkevičius.

Į Seimo nario A. Syso klausimą (dėl Vilniaus tarptautinio oro uosto paslaugų) atsakė susisiekimo ministras E. Masiulis.

Į Seimo nario V. Gedvilo klausimą (dėl paskolų studijoms) atsakė G. Steponavičius.

Į Seimo nario E. Jurkevičiaus klausimą (dėl įstatymo projekto dėl nelegalių statybų legalizavimo) atsakė aplinkos ministras G. Kazlauskas.

 

                13.36 val.

            SVARSTYTA:

            1. Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-878

            2. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-879

(pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

            Pranešėja – krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė

 

            Klausė Seimo nariai: E. Žakaris, V. P. Andriukaitis, V. M. Čigriejienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, V. P. Andriukaitis.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti projektui Nr. XIP-878 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 41, prieš - 17, susilaikė 13. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (13.47 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIP-878 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr. XIP-878 svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Svarstyti projektą Nr. XIP-878 ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už - 38, prieš - 15, susilaikė 14. (Užsiregistravo 68 Seimo nariai (13.49 val.)

5. Pritarti projektui Nr. XIP-879 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 38, prieš - 15, susilaikė 15. (Užsiregistravo 68 Seimo nariai (13.50 val.)

            6. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIP-879 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            7. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr. XIP-879 svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Svarstyti projektą Nr. XIP-879 ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už - 45, prieš - 11, susilaikė 13. (Užsiregistravo 70 Seimo narių (13.51 val.)

 

                13.53 val.

            SVARSTYTA:

            1. Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-880

            2. Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-881

(pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

            Pranešėjas – Ministras Pirmininkas A. Kubilius

 

            Klausė Seimo nariai: E. Žakaris, A. Šedžius, J. Juozapaitis, V. P. Andriukaitis, V. M. Čigriejienė, A. Sysas, L. Graužinienė, K. Daukšys.

 

           Replikavo Seimo narys A. Šedžius.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Šedžius, V. Matuzas, A. Sysas, K. Daukšys.

 

            Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 35, prieš - 19, susilaikė 18. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (14.18 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą), J. Dautartas.

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 37, prieš - 16, susilaikė 20. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (14.21 val.)

 

 Replikavo Seimo nariai: K. Daukšys (Darbo partijos frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą), A. Sysas, M. Zasčiurinskas, V. P. Andriukaitis, Ž. Šilgalis.

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 42, prieš - 23, susilaikė 14. Pritarta. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (14.24 val.)

 

            NUTARTA:

            1. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIP-880 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti papildomu komitetu projektui Nr. XIP-880 svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Svarstyti projektą Nr. XIP-880 ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už - 49, prieš - 23, susilaikė 10. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (14.26 val.)

4. Pritarti projektui Nr. XIP-881 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 44, prieš - 24, susilaikė 16. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (14.27 val.)

            5. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIP-881 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            6. Paskirti papildomu komitetu projektui Nr. XIP-881 svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

7. Svarstyti projektą Nr. XIP-881 ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už - 50, prieš - 21, susilaikė 11. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (14.28 val.)

 

           Replikavo Seimo nariai: M. Zasčiurinskas, A. Sysas.

 

 

Posėdis baigtas

 (14.30 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                            Arūnas Valinskas

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                 Irena Degutienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė