..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2009-05-19  Nr. SPP-79

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas A. Valinskas.

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (11.03 val.)

 

            Seimo Pirmininkas A. Valinskas pasveikino Seimo narį V. Gedvilą 50-mečio proga.

            Padėkos žodį tarė Seimo narys V. Gedvilas.

 

            Seimo Pirmininkas A. Valinskas pasveikino Seimo narį Č. Juršėną gimtadienio proga.

 

            11.00 val.

            SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2009 m. gegužės 19 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas A. Valinskas

 

            Kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, Z. Balčytis, I. Degutienė, E. Klumbys, B. Bradauskas, E. Masiulis, A. Endzinas.

 

Balsuota dėl frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Istorinių Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukakčių minėjimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektą Nr. XIP-477 ir Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos įsteigimo ir jos sudėties“ 2 straipsnio pakeitimo“ projektą Nr. XIP-407: už - 53, prieš - 36, susilaikė 19. Nepritarta. (Užsiregistravo109 Seimo nariai (11.11 val.)

 

            Pasiūlymui palikti darbotvarkėje Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Finansų ministrui A. Šemetai“ projektą Nr. XIP-637 ir Seimo nutarimo Dėl nepritarimo Lietuvos Respublikos finansų ministro A. Šemetos atsakymui į Seimo narių grupės interpeliaciją projektą Nr. XIP-638 pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl pasiūlymo palikti darbotvarkėje susisiekimo ministro E. Masiulio atsakymą į 31 Seimo nario paklausimą: už - 104, prieš - 5, susilaikė 7. Pritarta. (Užsiregistravo 116 Seimo narių (11.12 val.)

 

Balsuota dėl pasiūlymo įrašyti į pagrindinę darbotvarkę Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIP-61(2): už - 59, prieš - 3, susilaikė 51. Pritarta. (Užsiregistravo 114 Seimo narių (11.14 val.)

 

            Kalbėjo Seimo nariai: A. Endzinas, A. Salamakinas, L. Graužinienė, A. Matulas, Z. Balčytis.

 

Balsuota dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIP-631(2): už - 59, prieš - 35, susilaikė 21. Pritarta. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (11.20 val.)

 

Balsuota dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Valstybės kontrolės 2008 metų ataskaitą ir Seimo nutarimo „Dėl Valstybės kontrolės 2008 metų veiklos ataskaitos projektą Nr. XIP-595: už - 83, prieš - 10, susilaikė 26. Pritarta. (Užsiregistravo 119 Seimo narių (11.21 val.)

 

            Kalbėjo Seimo nariai: D. Kuodytė, P.Gražulis, S. Pečeliūnas, A. Salamakinas.

 

            Balsuota dėl pasiūlymui palikti darbotvarkėje Seimo rezoliucijos Dėl žmogaus teisių padėties ir situacijos Tibete projektą Nr. XIP-336(2): už - 62, prieš - 19, susilaikė 28. Pritarta. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (11.25 val.)

 

            NUTARTA.   Patvirtinti patikslintą 2009 m. gegužės 19 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                11.27 val.

            SVARSTYTA. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XIP-274Gr (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (svarstymas ir priėmimas)

 

            Pagrindinio – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas E. Pupinis.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: A. Stancikienė (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), S. Šedbaras (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu).

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: D. Bekintienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), J. Ramonas, J. Jagminas, A. Sysas, K. Daukšys, J. Veselka.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, K. Daukšys, E. Pupinis, A. Baura, V. M. Čigriejienė, S. Pečeliūnas.

 

            Balsuota, ar priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų: už - 93, prieš - 12, susilaikė 10. Pritarta. (Užsiregistravo 115 Seimo narių (12.08 val.)

 

            NUTARTA. Priimti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (be pakeitimų).

 

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas R. Šukys

 

                12.10 val.

            SVARSTYTA. Seimo rezoliucijos Dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Panevėžio apygardos teismo teisėją R. Savicką projektas Nr. XIP-634 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas P. Žeimys

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J. Ramonas, P. Gražulis, K. Masiulis, V. P. Andriukaitis.

 

            Dėl balsavimo būdo kalbėjo Seimo nariai: V. Bogušis (Liberalų ir centro sąjungos frakcijos vardu siūlė slaptą balsavimo būdą), R. Juknevičienė (siūlė atvirą balsavimą).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: K. Masiulis, J. Ramonas, E. Pupinis, R. Ačas, M. Varaška, S. Pečeliūnas, E. Jurkevičius.

 

            Balsuota, ar pritarti Liberalų ir centro sąjungos frakcijos pasiūlymui dėl slapto balsavimo būdo: už - 44, prieš - 63, susilaikė 0. Nepritarta. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (12.48 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Pečeliūnas.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo rezoliuciją Dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Panevėžio apygardos teismo teisėją R. Savicką. Balsavimo rezultatai: už - 92, prieš - 2, susilaikė 16. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (12.52 val.)

 

                12.53 val.

            SVARSTYTA. Seimo rezoliucijos Dėl nesutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Panevėžio apygardos teismo teisėją A. Šukaitį projektas Nr. XIP-635 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas P. Žeimys

 

            Kalbėjo Panevėžio apygardos teismo teisėjas Arnoldas Šukaitis.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: M. Varaška, V. P. Andriukaitis, J. Veselka, K. Ramelis.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Ramonas, K. Masiulis, J. Veselka, S. Pečeliūnas, P. Gražulis, A. Stancikienė, V. Uspaskich, V. Bacevičius.

 

Alternatyvus balsavimas: už siūlymą nesutikti patraukti baudžiamojon atsakomybėn Panevėžio apygardos teismo teisėją A. Šukaitį balsavo 49, už siūlymą sutikti patraukti baudžiamojon atsakomybėn Panevėžio apygardos teismo teisėją A. Šukaitį66. (Užsiregistravo 118 Seimo narių (13.36 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas paaiškino, kad Seimas nesutiko patraukti baudžiamojon atsakomybėn Panevėžio apygardos teismo teisėją A. Šukaitį, nes balsavusiųjų už leidimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn buvo mažiau kaip pusė visų Seimo narių.

 

            NUTARTA.   Priimti Seimo rezoliuciją Dėl nesutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Panevėžio apygardos teismo teisėją A. Šukaitį“.

 

           Replikavo Seimo nariai: S. Pečeliūnas, A. Salamakinas.

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys V. Bogušis (prašė patikslinti balsavimo rezultatus, jis nebalsavo „prieš“).

 

           Replikavo Seimo narys S. Pečeliūnas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą), A. Salamakinas, A. Kubilius, S. Pečeliūnas.

 

                13.45 val.

            SVARSTYTA:

1. Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos finansų ministrui A. G. Šemetai“ projektas Nr. XIP-637 (teikėjai – S.Šedbaras / Redakcinė komisija)

            2. Seimo nutarimo Dėl nepritarimo Lietuvos Respublikos finansų ministro AGŠemetos atsakymui į Seimo narių grupės interpeliaciją projektas Nr. XIP-638 (teikėjai – Redakcinės komisijos nariai V. P. Andriukaitis A. Sacharuk, Ž. Šilgalis, P. Gražulis, A. Sysas, M. Zasčiurinskas)

 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

           

Pranešėjas – redakcinės komisijos pirmininkas S. Šedbaras pateikė projektą Nr. XIP-637.

            Klausė Seimo nariai: J. Olekas, K. Glaveckas, A. Mazuronis, A. Sysas.

 

            Pranešėjas – Seimo narys V. P. Andriukaitis pateikė projektą Nr. XIP-638.

            Klausė kalbėjo Seimo nariai: K. Glaveckas, K. Masiulis, J. Olekas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: K. Masiulis, V. Mazuronis.

 

           Replikavo Seimo narys S. Šedbaras.

 

Posėdžio pirmininko sprendimu posėdis pratęsiamas, iki bus baigtas nagrinėti šis klausimas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, K. Glaveckas, A. Sysas.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl projekto Nr. XIP-637 kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, Ž. Šilgalis.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: S. Šedbaras, V. P. Andriukaitis.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl projekto Nr. XIP-638 kalbėjo Seimo nariai: V. P. Andriukaitis, K. Glaveckas.

 

Alternatyvus balsavimas dėl pritarimo po svarstymo: už siūlymą pritarti  finansų ministro A. G. Šemetos atsakymui į Seimo narių grupės interpeliaciją (projektas Nr. XIP-637) balsavo 52, už siūlymą nepritarti  finansų ministro A. G. Šemetos atsakymui į Seimo narių grupės interpeliaciją (projektas Nr. XIP-638) – 72. Pritarta antram siūlymui (projektas Nr. XIP-638). (Užsiregistravo 124 Seimo nariai (14.44 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, K. Masiulis, A. Sysas, V. Aleknaitė-Abramikienė, P. Gražulis, K. Glaveckas, L. Graužinienė, A. Stancikienė.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad slaptas balsavimas dėl Seimo nutarimo Dėl nepritarimo Lietuvos Respublikos finansų ministro A. G. Šemetos atsakymui į Seimo narių grupės interpeliacijąvyks nuo 15.05 val. iki 15.40 val.

 

PERTRAUKA

(15.03 – 15.42 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas R. Šukys.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė, kad rytinis posėdis baigtas, o vakarinis posėdis prasidės 16.00 val.

 

 

Posėdis baigtas

 (15.43 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                            Arūnas Valinskas

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                       Raimondas Šukys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė