..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2009-03-26  Nr. SPP-53

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Kašėta.

 

15.03 val.

Opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos darbotvarkė

 

Užsiregistravo 35 Seimo nariai (15.03 val.)

 

15.03 val.

Diskusija

Ar valdančiosios koalicijos priimti sprendimai ir reformos naudingi

 Lietuvos žmonėms?

 

            Diskusijoje kalbėjo:

            Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys, Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas Algirdas Butkevičius;

            Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys Vytenis Povilas Andriukaitis;

            Profesinių sąjungų atstovė Gražina Gruzdienė;

            Smulkiųjų verslininkų atstovas Artūras Mockevičius;

            Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Zigmantas Balčytis.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu pasiūlė pratęsti diskusiją 15 min.).

 

            Diskusijoje kalbėjo:

            Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Jurgis Razma;

            Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Kęstutis Glaveckas.

 

                16.18 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ priedėlio papildymo“ projektas Nr. XIP-443(2) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Seimo narys Z. Balčytis

 

            Klausė Seimo narys A. Endzinas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo (su E. Žakario ir V. Baltraitienės pasiūlymais). Balsavimo rezultatai: už - 45, prieš - 0, susilaikė 33. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (16.25 val.)

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            Balsuota, ar priimti šį Seimo nutarimą: už - 41, prieš - 3, susilaikė 41. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (16.26 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Salamakinas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą), S. Pečeliūnas, V. P. Andriukaitis.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ priedėlio papildymo“. Pakartotinio balsavimo rezultatai: už - 53, prieš - 4, susilaikė 30. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.29 val.)

 

           Replikavo Seimo nariai: Č. Juršėnas, A. Endzinas, L. Sabutis.

 

                16.31 val.

            SVARSTYTA. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19, 51, 56, 125 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-287 (teikėjai – Z. Balčytis, A. Butkevičius / 30 Seimo narių) (pateikimas)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu siūlė atidėti šio projekto pateikimą ir prašyti Vyriausybės išvados), A. Salamakinas, V. Mazuronis.

 

            Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už - 43. Pritarta. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (16.35 val.)

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

           Replikavo Seimo nariai: A. Salamakinas, J. Razma, B. Bradauskas, V. P. Andriukaitis, S. Pečeliūnas, B. Vėsaitė, V. Mazuronis, A. Salamakinas, G. Kirkilas, A. Endzinas, J. Sabatauskas.

 

            Kalbėjo Seimo narys J. Razma (prašė Vyriausybės išvados dėl projekto Nr. XIP-287).

 

            NUTARTA. Prašyti Vyriausybės išvados dėl projekto Nr. XIP-287. Balsavimo rezultatai: už - 45, prieš - 23, susilaikė 13. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (16.52 val.)

 

           Replikavo Seimo nariai: A. Salamakinas, V. P. Andriukaitis.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas R. Šukys.

 

                16.55 val.

            SVARSTYTA. Akcizų įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-291 (teikėjai – Z. Balčytis / 30 Seimo narių) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys Z. Balčytis

 

            Klausė Seimo nariai: B. Vėsaitė, A. Šedžius, E. Pupinis, S. Pečeliūnas, P. Auštrevičius, K. Glaveckas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: B. Vėsaitė, S. Pečeliūnas (siūlė prašyti Vyriausybės išvados).

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Endzinas, Z. Balčytis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 56, prieš - 0, susilaikė 25. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (17.08 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Ekonomikos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2009-05-12. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Replikavo Seimo nariai: K. Glaveckas, S. Pečeliūnas, G. Kirkilas.

 

                17.12 val.

            SVARSTYTA. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-442 (teikėjai – A. Sysas / 31 Seimo narys) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys A. Sysas

 

 Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Endzinas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

            Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už - 27. Pritarta. (Užsiregistravo 58 Seimo nariai (17.23 val.)

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

                17.24 val.

            SVARSTYTA. Socialinės paramos mokiniams įstatymo 1 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-292 (teikėjai – Z. Balčytis / 31 Seimo narys) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys Z. Balčytis

 

            Klausė Seimo nariai: A. Sysas, D. Mikutienė, P. Auštrevičius, D. Jankauskas, J. Dautartas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Blinkevičiūtė, L. Sabutis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 38, prieš - 6, susilaikė 28. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (17.41 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2009-05-14. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Replikavo Seimo narys A. Sysas.

            Kalbėjo Seimo narys D. Jankauskas (prašė Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

            NUTARTA.   Prašyti Vyriausybės išvados dėl projekto Nr. XIP-292. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                17.44 val.

            SVARSTYTA. Socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo 19 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-345(3) (teikėjai – E. Žakaris, J. Juozapaitis, A. Rimas / 30 Seimo narių) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys E. Žakaris

 

            Klausė Seimo nariai: A. Šedžius, D. Mikutienė, E. Pupinis, G. Kirkilas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: D. Mikutienė, D. Jankauskas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 46, prieš - 1, susilaikė 20. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (17.53 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2009-05-14. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                17.54 val.

            SVARSTYTA. Pelno mokesčio  įstatymo 2, 5, 12, 34, 382, 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 401 straipsniu ir IX1 skyriumi įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-293 (teikėjai – M. Bastys / 29 Seimo nariai) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys M. Bastys

 

            Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, V. Baltraitienė, V. M. Čigriejienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Butkevičius, E. Pupinis.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 35, prieš - 5, susilaikė 29. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 70 Seimo narių (18.10 val.)

                                                                                    

            Kalbėjo Seimo narys A. Endzinas (prašė pakartoti balsavimą).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 34, prieš - 3, susilaikė 34. Nepritarta. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (18.12 val.)

 

            NUTARTA.   Gražinti projektą Nr. XIP-293 iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            18.14 val.

            SVARSTYTA. Savaitės (nuo 2009-04-06) plenarinių posėdžių darbotvarkių projektai

            Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja I. Degutienė

 

            Klausė Seimo nariai: A. Salamakinas, A. Endzinas, E. Žakaris.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti savaitės (nuo 2009-04-06) plenarinių posėdžių darbotvarkes. Balsavimo rezultatai: už - 62, prieš - 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 62 Seimo nariai (18.20 val.)

 

                18.21 val.

            SVARSTYTA. Ūkininko ūkio įstatymo papildymo 41 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-363 (teikėjai – B. Pauža / 30 Seimo narių) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys B. Pauža

 

            Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, L. Kernagis, A. Endzinas, K. Ramelis, R. Kupčinskas, V. M. Čigriejienė, A. Dumčius.

 

            Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Kaimo reikalų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2009-05-14. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                18.37 val.

            SVARSTYTA. Gamtinių dujų įstatymo 14, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-420 (teikėjai – B. Vėsaitė, V. P. Andriukaitis, A. Butkevičius / 30 Seimo narių) (pateikimas)

            Pranešėja – Seimo narė B. Vėsaitė

 

            Klausė Seimo nariai: B. Bradauskas, E. Jurkevičius, L. Kernagis, V. M. Čigriejienė, V. Bacevičius.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. P. Andriukaitis.

 

           NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 53, prieš - 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 54 Seimo nariai (18.46 val.)

 

           Replikavo Seimo narys A. Endzinas.

 

            Kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu siūlė svarstyti šį projektą skubos tvarka).

 

 

 

NUTARTA:

            1. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Ekonomikos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

                18.48 val.

            SVARSTYTA. Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-428(2) (teikėjai – V. Blinkevičiūtė / 31 Seimo narys) (pateikimas)

            Pranešėja – Seimo narė V. Blinkevičiūtė

 

            Klausė Seimo nariai: A. Matulas, E. Pupinis, A. Dumčius, B. Bradauskas, V. M. Čigriejienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

 

           Kalbėjo Seimo nariai: V. Blinkevičiūtė, V. P. Andriukaitis, A. Endzinas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu siūlė prašyti Vyriausybės išvados), V. M. Čigriejienė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 33, prieš - 1, susilaikė 7. (Užsiregistravo 43 Seimo nariai (19.00 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Sveikatos reikalų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo, Užsienio reikalų bei Žmogaus teisių komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2009-05-09. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                19.06 val.

            SVARSTYTA. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-427 (teikėjai – V. Blinkevičiūtė / 30 Seimo narių) (pateikimas)

            Pranešėja – Seimo narė V. Blinkevičiūtė

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2009-04-23. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

Posėdžio pirmininko sprendimu posėdis pratęsiamas, iki Seimo nariai perskaitys pareiškimus.

 

 

Seimo narių pareiškimai

 

            Seimo narys A. Dumčius perskaitė pareiškimą (dėl 1949 m. kovo mėn. masinių Baltijos šalių gyventojų trėmimų).

            Seimo narė B. Vėsaitė perskaitė Seimo narių B. Vėsaitės ir B. Paužos  pareiškimą (dėl verslo informacijos centrų naikinimo).

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Respublikos Prezidentas grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Kainų įstatymo 11 straipsnio papildymo bei pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymą.

 

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė pratęsti posėdį ir apsvarstyti likusius darbotvarkės klausimus).

 

            Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos siūlymo pratęsti Seimo posėdį, iki bus apsvarstyti darbotvarkėje numatyti klausimai: už - 23, prieš - 6, susilaikė 7. Pritarta. (Užsiregistravo 36 Seimo nariai (19.18 val.)

 

 

                19.20 val.

            SVARSTYTA. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-350(2) (teikėjai – E. Žakaris / 30 Seimo narių) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys E. Žakaris

 

            Klausė Seimo narė V. M. Čigriejienė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2009-04-23. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

                19.24 val.

            SVARSTYTA. Konstitucijos 60 ir 99  straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-337 (teikėjai – A. Rimas / 37 Seimo nariai) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys A. Rimas

 

            Klausė Seimo nariai: L. Sabutis, P. Saudargas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys L. Sabutis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Endzinas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

 

            Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už - 15. Pritarta. (Užsiregistravo 34 Seimo nariai (19.29 val.)

 

           NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

           Replikavo Seimo nariai: V. P. Andriukaitis, L. Sabutis.

 

 

Posėdis baigtas

 (19.33 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Algis Kašėta

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                       Raimondas Šukys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė