..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2009-03-12  Nr. SPP-45

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja I. Degutienė.

 

Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.07 val.)

 

            10.08 val.

            SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2009 m. kovo 12 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkė

            Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja I. Degutienė

 

            Kalbėjo Seimo narys J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIP-402).

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymo įrašyti į darbotvarkę Seimo deklaracijos „Dėl Jono Žemaičio pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu“ projektą Nr. XIP-402: už - 72, prieš - 14, susilaikė 20. Pritarta. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.10 val.)

 

            Kalbėjo Seimo nariai: A. Endzinas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu prašė įrašyti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos projektą Nr. XIP-336), J. Karosas.

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymo įrašyti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos „Dėl Tibeto problemos sprendimo“ projektą Nr. XIP-336: už - 58, prieš - 17, susilaikė 22. Pritarta. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.12 val.)

 

            Kalbėjo Seimo narys P. Gražulis (frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ vardu prašė įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XP-2577(4).

 

Balsuota dėl frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ siūlymo įrašyti į darbotvarkę Kainų įstatymo pakeitimo projektą Nr. XP-2577(4): už - 54, prieš - 1, susilaikė 41. Pritarta. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (10.14 val.)

 

            Kalbėjo Seimo narys R. Ačas (frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ vardu prašė sukeisti darbotvarkės klausimus vietomis).

 

            Balsuota dėl frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ siūlymo sukeisti darbotvarkės klausimus vietomis: už - 53, prieš - 17, susilaikė 38. Nepritarta. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (10.16 val.)

 

            Kalbėjo Seimo narys Č. Juršėnas (prašė Teisės departamento išvados dėl projekto Nr. XIP-402).

 

            NUTARTA.   Patvirtinti patikslintą 2009 m. kovo 12 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.19 val.

Seimo Pirmininko A. Valinsko atsakymas į Seimo narių raštišką klausimą

 (pagal Seimo statuto 29 straipsnio 4 dalį)

 

            Kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (pagal Seimo statuto 217 straipsnio 1 dalį pranešė, kad surinkti Seimo narių parašai dėl Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko K. Glavecko atleidimo iš pareigų, ir įteikė šį pareiškimą posėdžio pirmininkei). 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininkas A. Valinskas.

 

Seimo Pirmininkas A. Valinskas viešai atsiprašė Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko A. Salamakino.

 

                10.26 val.

            SVARSTYTA:

1. Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-3034(3*)

2. Augalų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-3035(2*)

            3. Pašarų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-3036(3*)

            4. Fitosanitarijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-3037(2*)

            5. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 891, 239, 2413 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 2451 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XP-3038(3*)

(priėmimo tęsinys)

           

Pranešėjas – Kaimo reikalų komiteto pirmininkas E. Pupinis pagrindinio komiteto vardu siūlė atmesti šiuos projektus.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: Č. Juršėnas (2 kartus), E. Pupinis (2 kartus). V. P. Andriukaitis, S. Pečeliūnas, P. Gražulis, V. Mazuronis (frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ vardu prašė nukelti projektų Nr. XP-3034(3*), Nr. XP-3035(2*), Nr. XP-3036(3*), Nr. XP-3037(2*) ir Nr. XIP-3038(3*) priėmimą).

 

            Balsuota dėl frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ siūlymo nukelti projektų Nr. XP-3034(3*), Nr. XP-3035(2*), Nr. XP-3036(3*), Nr. XP-3037(2*) ir Nr. XP-3038(3*) priėmimą: už - 78, prieš - 2, susilaikė 18. Pritarta. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (10.36 val.)

 

            NUTARTA.  Nukelti projektų Nr. XP-3034(3*), Nr. XP-3035(2*), Nr. XP-3036(3*), Nr. XP-3037(2*) ir Nr. XP-3038(3*) priėmimą.

 

                10.37 val.

            SVARSTYTA. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo 2, 5, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-2544(2*) (priėmimas)

            Pranešėjas – Žmogaus teisių komiteto pirmininkas A. Lydeka

 

Pranešėjas informavo, kad Teisės departamento pasiūlymui pritarta.

 

            1, 2, 3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Dumčius, B. Bradauskas.

 

            NUTARTA.   Priimti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo 2, 5, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už - 77, prieš - 10, susilaikė 14. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (10.40 val.)

 

                10.42 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų patvirtinimo pakeitimo projektas Nr. XP-2545(2*) (priėmimas)

            Pranešėjas – Žmogaus teisių komiteto pirmininkas A. Lydeka

 

Pranešėjas informavo, kad Teisės departamento pasiūlymui pritarta.

 

            NUTARTA.   Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Balsavimo rezultatai: už - 84, prieš - 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (10.43 val.)

 

                10.44 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo koncepcijos“ projektas Nr. XP-3166(3*) (teikėjai – B. Vėsaitė / 27 Seimo nariai) (svarstymas ir priėmimas)

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Razma.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: V. Mazuronis (frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ vardu), R. Sinkevičius, V. P. Andriukaitis, P. Gražulis.

 

            Pagrindinio komiteto išvadai dėl B. Vėsaitės pataisos pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. P. Andriukaitis, E. Klumbys.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 86, prieš - 2, susilaikė 2. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (11.05 val.)

 

           Replikavo Seimo narys V. Uspaskich.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            Visi straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: Z. Balčytis, E. Klumbys, P. Gražulis, J. Veselka.

 

           NUTARTA.    Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo koncepcijos“. Balsavimo rezultatai: už - 90, prieš - 1, susilaikė 2.  (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.13 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

            Pasiūlymui dabar svarstyti Kainų įstatymo 11 straipsnio papildymo bei pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo projektą Nr. XP-2577(4) pritarta bendru sutarimu.

 

                11.15 val.

            SVARSTYTA. Kainų įstatymo 11 straipsnio papildymo bei pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo projektas Nr. XP-2577(4) (teikėjas – V. Mazuronis) (priėmimo tęsinys)

 

            Balsuota, ar priimti šį įstatymą: už - 58, prieš - 1, susilaikė 4. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 70 Seimo narių (11.15 val.)

 

           Replikavo Seimo nariai: P. Gražulis (2 kartus), R. Ačas (frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ vardu prašė pakartoti balsavimą), J. Razma, E. Pupinis, A. Zuokas, K. Masiulis, V. M. Čigriejienė, Ž. Šilgalis.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota, ar priimti šį įstatymą: už - 60, prieš - 0, susilaikė 2. Nepritarta. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (11.23 val.)

 

            NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

           Replikavo Seimo nariai: J. Veselka, B. Bradauskas, V. Mazuronis, J. Razma.

 

                11.29 val.

            SVARSTYTA. Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-373(2) (teikėjai – LRV / finansų ministras A. G. Šemeta) (svarstymas ir priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka)

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Žeimys.

 

Dėl A. Petkaus pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Petkus (atsiėmė šią pataisą).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 62, prieš - 5, susilaikė 11. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (11.32 val.)

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis.

 

           NUTARTA.    Priimti Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už - 62, prieš - 3, susilaikė 12.  (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (11.34 val.)

 

                11.35 val.

            SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo 2, 5, 6, 43, 44 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-3308(3) (teikėjas – J. Razma) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Bacevičius.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J. Veselka, J. Sabatauskas.

 

Projekto Nr. XP-3308(3) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Bacevičius

 

Dėl D. A. Barakausko pataisos kalbėjo Seimo nariai: D. A. Barakauskas, J. Veselka, V. Uspaskich.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. P. Andriukaitis.

 

Balsuota dėl D. A. Barakausko pataisos: už - 50, prieš - 5, susilaikė 18. Priimta. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (11.54 val.)

 

Dėl V. Bacevičiaus pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Bacevičius (atsiėmė šias pataisas).

 

Dėl J. Veselkos pataisos kalbėjo Seimo nariai: J. Veselka, V. P. Andriukaitis, P. Gražulis.

 

Balsuota dėl J. Veselkos pataisos: už - 53, prieš - 2, susilaikė 22. Priimta. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (12.03 val.)

 

Siūlymui svarstyti V. Uspaskicho pataisą pritarta.

 

Dėl V. Uspaskicho pataisos kalbėjo Seimo nariai: V. Uspaskich, V. P. Andriukaitis.

 

Balsuota dėl V. Uspaskicho pataisos: už - 58, prieš - 1, susilaikė 21. Priimta. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (12.10 val.)

 

Pranešėjas prašė daryti pertrauką pagal Seimo statuto 154 straipsnį.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: V. P. Andriukaitis, E. Klumbys, D. A. Barakauskas, A. Endzinas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), V. Gedvilas.

 

            Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už - 30. Pritarta. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (12.14 val.)

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Kašėta.

 

 

 

                12.16 val.

            SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo 2, 42 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-365(2) (teikėjai – E. Pupinis, K. Starkevičius, D. Budrys) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys E. Pupinis

 

            Klausė Seimo nariai: B. Pauža, E. Jonyla, J. Sabatauskas, S. Giedraitis, B. Vėsaitė, J. Veselka.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Ekonomikos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Kaimo reikalų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Dėl Vyriausybės išvados kalbėjo Seimo narys A. Endzinas.

 

            Balsuota dėl siūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto: už - 20, prieš - 23, susilaikė 12. Nepritarta. (Užsiregistravo 55 Seimo nariai (12.31 val.)

 

           Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

            Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys V. Bacevičius.

 

            Balsuota dėl pasiūlymo paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą: už - 12, prieš - 26, susilaikė 15. Nepritarta. (Užsiregistravo 54 Seimo nariai (12.35 val.)

 

12.36 val.

Vyriausybės valanda

 

Seimo plenariniame posėdyje dalyvauja Vyriausybės nariai:

Ministras Pirmininkas A. Kubilius,

aplinkos ministras G. Kazlauskas,

energetikos ministras A. Sekmokas,

finansų ministras A. G. Šemeta,

krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė,

kultūros ministras R. Vilkaitis,

socialinės apsaugos ir darbo ministras R. J. Dagys,

susisiekimo ministras E. Masiulis,

švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius,

teisingumo ministras R. Šimašius,

ūkio ministras D. Kreivys,

vidaus reikalų ministras R. Palaitis.

 

Į opozicijos lyderio G. Kirkilo klausimus (dėl adekvataus viešojo saugumo užtikrinimo mitingų metu ir dėl PVM lengvatų politikos keitimo) atsakė vidaus reikalų ministras R. Palaitis ir Ministras Pirmininkas A. Kubilius.

Į Seimo nario Z. Balčyčio klausimą (dėl Vilniaus oro uosto perspektyvų) atsakė susisiekimo ministras E. Masiulis.

Į Seimo nario A. Petkaus klausimą (dėl ekonomikos skatinimo plano) atsakė Ministras Pirmininkas A. Kubilius, atsakymą papildė ūkio ministras D. Kreivys.

Į Seimo nario M. Zasčiurinsko klausimą (dėl Seimo nario ir ministro pareigų derinimo) atsakė Ministras Pirmininkas A. Kubilius.

Į Seimo nario A. Bauros klausimą (dėl notarų darbo apmokėjimo) atsakė teisingumo ministras R. Šimašius.

Į Seimo nario J. Razmos klausimą (dėl Leo LT ir dėl gamtinių dujų kainų) atsakė energetikos ministras A. Sekmokas.

Į Seimo nario E. Jonylos klausimą (dėl projektų finansavimo problemų sprendimo) atsakė finansų ministras A. G. Šemeta, atsakymą papildė aplinkos ministras G. Kazlauskas.

Į Seimo nario P. Auštrevičiaus klausimą (dėl išeitinių išmokų atsistatydinusiems LEO LT vadovams) atsakė energetikos ministras A. Sekmokas.

Į Seimo nario A. Dumbravos klausimą (dėl atokesnių vietovių elektrifikavimo) atsakė energetikos ministras A. Sekmokas.

Į Seimo narės V. M. Čigriejienės klausimą (dėl elektros ir dujų tarifų) atsakė Ministras Pirmininkas A. Kubilius.

Į Seimo nario J. Juozapaičio klausimą (dėl Vyriausybės programos detalizavimo) atsakė Ministras Pirmininkas A. Kubilius.

Į Seimo nario J. Veselkos klausimą (dėl paskolų verslui grąžos garantijų) atsakė finansų ministras A. G. Šemeta, atsakymą papildė ūkio ministras D. Kreivys.

Į Seimo nario V. Matuzo klausimą (dėl verslo skatinimo projektų atrankos) atsakė ūkio ministras D. Kreivys.

Į Seimo nario A. Syso klausimą (dėl PVM lengvatų) atsakė finansų ministras A. G. Šemeta.

Kalbėjo Seimo narys V. Galvonas.

Į Seimo nario P. Luomano klausimą (dėl atliekų tvarkymo) atsakė aplinkos ministras G. Kazlauskas.

Į Seimo nario A. Rimo klausimą (dėl pigių lenkiškų prekių) atsakė finansų ministras A. G. Šemeta.

Kalbėjo Seimo narys E. Klumbys.

Į Seimo nario M. Adomėno klausimą (dėl Narkotikų kontrolės skyriaus) atsakė vidaus reikalų ministras R. Palaitis.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. P. Andriukaitis.

 

                13.30 val.

            SVARSTYTA:

1. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 1, 2, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 71 straipsniu įstatymo projektas Nr. XP-3179

2. Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XP-3180

(pateikimas)

            Pranešėjas – žemės ūkio viceministras A. Macijauskas

 

            Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, J. Jagminas, B. Pauža.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

 

           NUTARTA. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl pagrindinio komiteto kalbėjo Seimo narys J. Jagminas.

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už Kaimo reikalų komitetą balsavo 45, už Biudžeto ir finansų komitetą – 4. Pritarta pirmajam siūlymui. (Užsiregistravo 52 Seimo nariai (13.40 val.)

 

NUTARTA:

            1. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Kaimo reikalų komitetą.

            2. Paskirti papildomais komitetais šiems projektams svarstyti Biudžeto ir finansų bei Ekonomikos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                13.42 val.

            SVARSTYTA. Seimo deklaracijos „Dėl Jono Žemaičio pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu“ projektas Nr. XIP-402 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėja – Seimo narė R. Juknevičienė

 

            Klausė Seimo nariai: V. P. Andriukaitis, A. Sysas, E. Klumbys, V. Mazuronis, B. Pauža, V. V. Margevičienė, Č. Juršėnas.

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: E. Klumbys, B. Pauža.

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Šimėnas.

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V. P. Andriukaitis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, E. Klumbys, S. Pečeliūnas, Č. V. Stankevičius, Č. Juršėnas.

 

            Balsuota, ar priimti šią deklaraciją be pataisų: už - 41, prieš - 2, susilaikė 5. Pritarta. (Užsiregistravo 49 Seimo nariai (14.25 val.)

 

            NUTARTA. Priimti Seimo deklaraciją „Dėl Jono Žemaičio pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu“.

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narė R. Juknevičienė (prašė patikslinti balsavimo rezultatus dėl Seimo deklaracijos „Dėl Jono Žemaičio pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu“ priėmimo, ji balsavo „už“).

 

           Replikavo Seimo nariai: L. Sabutis, D. Kuodytė.

 

Posėdis baigtas

 (14.28 val.)

 

Seimo Pirmininkas                                                                            Arūnas Valinskas

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                 Irena Degutienė

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Algis Kašėta

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė