..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

I (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2008-12-09  Nr. 12(12)

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas Č.  V. Stankevičius.

 

            15.03 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ projektas Nr. XIP-127 (svarstymas ir priėmimas)

           

            Seimo frakcijų išvadas pateikė Seimo nariai: Z. Balčytis (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu), V. Mazuronis (frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ vardu), V. Uspaskich (Darbo partijos frakcijos vardu), A. Baura (Mišrios Seimo narių grupės vardu), V. Matuzas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu), L. Dinius (Tautos prisikėlimo partijos frakcijos vardu),
A. Endzinas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu), A. Zuokas (Liberalų ir centro sąjungos frakcijos vardu).

 

            Seimo komitetų išvadas pateikė Seimo nariai: J. Šimėnas (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), L. Graužinienė (Audito komiteto vardu), K. Glaveckas (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), D. Budrys (Ekonomikos komiteto vardu), P. Auštrevičius (Europos reikalų komiteto vardu), V. Grubliauskas (Informacinės visuomenės plėtros komiteto vardu), E. Pupinis (Kaimo reikalų komiteto vardu), A. Anušauskas (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu), D. Jankauskas (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), A. Matulas (Sveikatos reikalų komiteto vardu), V. Stundys (Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vardu), S. Šedbaras (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), A. Ažubalis (Užsienio reikalų komiteto vardu), V. Kurpuvesas (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), A. Lydeka (Žmogaus teisių komiteto vardu).

                       

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: S. Pečeliūnas, P. Gražulis, A. Salamakinas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J. Karosas, A. Butkevičius, J. Veselka, A. Sysas, J. Jagminas, D. A. Barakauskas, K. Masiulis, V. Gapšys, V. Gedvilas, V. Stundys, G. Songaila.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. P. Andriukaitis.  

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys K. Daukšys.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Endzinas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu pasiūlė baigti diskusiją).

 

Balsuota, ar baigti diskusiją: už - 61, prieš - 27, susilaikė 7. Pritarta. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (17.44 val.)  

                

            Replikavo Seimo narys  E. Klumbys.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys E. Klumbys.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė paskirtasis Ministras Pirmininkas A. Kubilius.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, J. Olekas, V. Mazuronis, A. Endzinas.

 

Seimo Pirmininkas A. Valinskas pasiūlė baigti diskusiją ir balsuoti dėl tolesnio darbo tvarkos.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Salamakinas, K. Daukšys, A. Kašėta, V. Bogušis (Liberalų ir centro sąjungos frakcijos vardu pasiūlė baigti diskusiją), L. Graužinienė.   

 

Seimo Pirmininkas A. Valinskas pasiūlė suteikti galimybę opozicinių frakcijų atstovams pateikti po vieną klausimą. 

 

Balsuota, ar suteikti galimybę opozicinių frakcijų atstovams pateikti klausimus: už - 67, prieš - 34, susilaikė 7. Pritarta. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (18.13 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: J. Olekas, I. Degutienė, V. Mazuronis.

 

Kalbėjo Seimo narys A. Salamakinas (pasiūlė vesti posėdį Seimo statuto nustatyta tvarka ir skirti laiko klausimams pateikti).

 

            Klausė Seimo nariai: P. Gražulis (atsakė paskirtasis Ministras Pirmininkas A. Kubilius), K. Daukšys (atsakė paskirtasis Ministras Pirmininkas A. Kubilius), J. Olekas (atsakė paskirtasis Ministras Pirmininkas A. Kubilius).

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, V. Matuzas.

              

            Balsuota, ar pritarti Vyriausybės programai: už - 83, prieš - 40, susilaikė 5. Pritarta. (Užsiregistravo 128 Seimo nariai (18.34 val.)

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.

 

Replikavo Seimo narys J. Olekas.

 

 

PERTRAUKA

(18.36 - 18.40 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Kašėta.

 

18.41 val.

Vyriausybės narių prisaikdinimas

 

            Prisaikdinimo procedūrą paaiškino ir ministrų priesaikas priėmė Seimo Pirmininkas A. Valinskas. 

 

            Prisiekė paskirtieji Vyriausybės nariai:

            Ministras Pirmininkas A. Kubilius, sveikatos apsaugos ministras A. Čaplikas, socialinės apsaugos ir darbo ministras R. J. Dagys, krašto apsaugos ministrė
R. Juknevičienė, aplinkos ministras G. Kazlauskas, ūkio ministras D. Kreivys, susisiekimo ministras E. Masiulis, vidaus reikalų ministras R. Palaitis, žemės ūkio ministras K. Starkevičius, švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius, finansų ministras A. G. Šemeta, teisingumo ministras R. Šimašius, užsienio reikalų ministras V. Ušackas, kultūros ministras R. Vilkaitis.    

           

            Seimo Pirmininkas A. Valinskas pranešė, kad Vyriausybės nariai prisiekė ir gavo įgaliojimus veikti.

 

19.05 val.

            SVARSTYTA. Valstybės tarnybos įstatymo 4, 10, 16, 161, 17, 23, 26, 37, 41, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 261, 431 straipsniais ir
3 priedo II skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-3132Gr
(Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (svarstymas ir priėmimas)

 

            Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Kurpuvesas.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: J. Palionis (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), V. V. Margevičienė (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu).  

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V. P. Andriukaitis.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. Sabutis, A. Sysas.

 

            Balsuota, ar priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų: už - 8, prieš - 52, susilaikė 17. Nepritarta. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (19.18 val.)

 

            Balsuota, ar priimti grąžintą įstatymą su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais: už - 79, prieš - 0, susilaikė 2. Pritarta. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (19.19 val.)

 

            NUTARTA. Priimti Valstybės tarnybos įstatymo 4, 10, 16, 161, 17, 23, 26, 37, 41, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 261, 431 straipsniais ir
3 priedo II skyriaus pakeitimo įstatymą (su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais).

 

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Z. Balčytis perskaitė pareiškimą dėl Seimo nario G. Kirkilo paskelbimo Seimo opozicijos lyderiu.

 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė įrašyti į darbotvarkę Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo valdybos patvirtinimo“ papildymo“ projektą Nr. XIP-138 ir Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo seniūnų sueigos sudarymo" papildymo" projektą Nr. XIP-139.   Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

                19.22 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo valdybos patvirtinimo“ papildymo“ projektas Nr. XIP-138 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja I. Degutienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo valdybos patvirtinimo“ papildymo“. Balsavimo rezultatai: už - 59, prieš - 2, susilaikė 9. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (19.23 val.)

   

             19.24 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo seniūnų sueigos sudarymo" papildymo" projektas Nr. XIP-139 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja I. Degutienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo seniūnų sueigos sudarymo" papildymo". Balsavimo rezultatai: už - 71, prieš - 2, susilaikė 4. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (19.25 val.)

             

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

Alternatyvus balsavimas: už siūlymą baigti posėdį ir nesvarstyti Seimo statuto pataisų balsavo 35, už siūlymą tęsti posėdį pagal darbotvarkę – 43. Pritarta antram siūlymui. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (19.28 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Sysas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu siūlė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

 

Balsuota, ar daryti pertrauką iki kito posėdžio dėl Seimo statuto „Dėl Seimo statuto 43, 58, 60, 611, 64, 69, 801, 81, 172, 177, 180, 188 straipsnių pakeitimo ir papildymo" projekto (Nr. XIP-26(3) svarstymo: už - 31, prieš - 39, susilaikė 6. Pritarta. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (19.31 val.)

 

Seimo narių pareiškimai

 

            Posėdžio pirmininkas perskaitė Tautos prisikėlimo partijos frakcijos  pareiškimą dėl Seimo nario J. Stanevičiaus skyrimo pirmuoju seniūno pavaduotoju, A. Sacharuk – seniūno pavaduotoju. 

 

Posėdžio pirmininkas perskaitė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto prašymą atšaukti 2008 m. gruodžio 4 d. Seimo plenarinio posėdžio metu priimtą protokolinį nutarimą prašyti Vyriausybės išvados dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projekto Nr. XIP-107. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pateikė Seimo Europos klubo informaciją dėl gruodžio 10 d. 16.30 val. Seimo Europos informacijos biure vyksiančio renginio, į kurį kviečiami 2008–2012 metų kadencijos Seimo nariai, pageidaujantys tapti klubo nariais.

 

Posėdis baigtas

 (19.36 val.)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Algis Kašėta

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                  Česlovas Vytautas Stankevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Neringa Jaskūnaitė