..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO NENUMATYTO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2008-06-27  Nr. 54(438)

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas.

 

Užsiregistravo 54 Seimo nariai (10.09 val.)

 

                10.10 val.

            SVARSTYTA. Seimo valdybos patvirtintos 2008 m. birželio 27 d. (penktadienio) nenumatytų plenarinių posėdžių darbotvarkės

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas

 

            Kalbėjo Seimo nariai: I. Degutienė (Tėvynės sąjungos frakcijos vardu prašė iškviesti į Seimo posėdį žemės ūkio ministrę K. D. Prunskienę), J. Veselka (2 kartus), A. Pitrėnienė, V. Rinkevičius, A. Endzinas, P. Gražulis, A. Kubilius, V. Galvonas, V. Kamblevičius, A. Matulevičius.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti 2008 m. birželio 27 d. (penktadienio) nenumatytų plenarinių posėdžių darbotvarkes. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                10.26 val.

            SVARSTYTA:

            1. Teismų įstatymo 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 551, 57, 63, 64, 81 straipsnių, IX skyriaus pavadinimo, 83, 85, 86, 90, 98, 101 straipsnių, XII skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo, 106, 107, 108, 119, 120, 122, 124, 127, 128 ir 129 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 109, 110, 111, 112, 125 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 531, 532 straipsniais ir IX skyriaus trečiuoju skirsniu įstatymo projektas Nr.XP-3061(2*)

2. Konstitucinio Teismo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-3062(2*)

            3. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 29, 224, 2591, 261 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.XP-3063(2*)

            4. Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 23 ir 210 straipsnių pakeitimo" projektas Nr.XP-3064(2*)

            5. Prokuratūros įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-3067(2*)

(svarstymas) (teikėjas – J. Sabatauskas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: R. Palaitis (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), A. Sysas (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), L. Sabutis (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

Etikos ir procedūrų komisijos išvadą dėl projekto Nr.XP-3064(2*) paskelbė šios komisijos pirmininkas M. Žymantas.

 

Projekto Nr.XP-3061(2*) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas

 

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl P. Baguškos pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl A. Syso pataisos (dėl 119 straipsnio 2 dalies 2 punkto), kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

Balsuota dėl A. Syso pataisos (dėl 119 straipsnio 2 dalies 2 punkto), kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už - 14, prieš - 1, susilaikė 35. Nepriimta. (Užsiregistravo 54 Seimo nariai (10.44 val.)

 

Dėl Biudžeto ir finansų pataisų kalbėjo šio komiteto pirmininkas J. Lionginas (pritarė pagrindinio komiteto redakcijai).

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Biudžeto ir finansų komiteto pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Socialinių reikalų ir darbo komiteto pataisų kalbėjo šio komiteto pirmininkas A. Sysas (pritarė pagrindinio komiteto redakcijai).

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Socialinių reikalų ir darbo komiteto pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisų (dėl atostogų ir kt.) kalbėjo šio komiteto atstovas L. Sabutis.

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šių Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl kitų Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo šio komiteto atstovas L. Sabutis (pritarė pagrindinio komiteto redakcijai).

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šių Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos (dėl 108 straipsnio), kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo šio komiteto atstovas L. Sabutis.

 

Balsuota dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos (dėl 108 straipsnio), kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už - 30, prieš - 2, susilaikė 4. Priimta. (Užsiregistravo 36 Seimo nariai (11.00 val.)

 

Dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos (dėl 124 straipsnio 4 dalies 7 punkto), kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo šio komiteto atstovas L. Sabutis.

 

Balsuota dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos (dėl 124 straipsnio 4 dalies 7 punkto), kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už - 23, prieš - 3, susilaikė 5. Priimta. (Užsiregistravo 31 Seimo narys (11.05 val.)

 

            Pasiūlymui leisti Seimo posėdžio metu posėdžiauti Europos reikalų komitetui pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl likusių Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo šio komiteto atstovas L. Sabutis (pritarė pagrindinio komiteto redakcijai).

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl šių Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl V. V. Margevičienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė V. V. Margevičienė.

Siūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys R. Kupčinskas.

Balsuota dėl V. V. Margevičienės, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pataisos: už - 11, prieš - 8, susilaikė 5. Nepriimta. (Užsiregistravo 24 Seimo nariai (11.18 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl projekto Nr.XP-3061(2*) kalbėjo Seimo nariai: L. Sabutis, V. V. Margevičienė.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti projektui Nr.XP-3061(2*) su posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 26, prieš - 0, susilaikė 7. (Užsiregistravo 33 Seimo nariai (11.23 val.)

2. Pritarti projektui Nr.XP-3062(2*) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

Dėl projekto Nr.XP-3063(2*) kalbėjo Seimo nariai: S. Pečeliūnas (2 kartus), J. Sabatauskas, L. Sabutis (2 kartus), K. Čilinskas, R. Visockytė.

 

            NUTARTA:

1. Daryti projekto Nr.XP-3063(2*) svarstymo pertrauką. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. Pritarti projektams Nr.XP-3064(2*) ir Nr.XP-3067(2*) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                11.43 val.

            SVARSTYTA. Biudžeto sandaros įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-3220 (pateikimas ir svarstymas)

            Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J. Sabatauskas

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys L. Sabutis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui dabar apsvarstyti šį projektą pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti projektui Nr.XP-3220 po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad 12.00 val. žemės ūkio ministrė K. D. Prunskienė žada atvykti į Seimo posėdį.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Pečeliūnas.

 

                11.49 val.

            SVARSTYTA:

1. Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo Dėl Seimo delegacijų Baltijos asamblėjoje, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje ir Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados asamblėjoje pirmininkų patvirtinimo pakeitimo projektas Nr.XP-3187

2. Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių Asamblėjoje sudarymo pakeitimo projektas Nr.XP-3188

(pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po pateikimo. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.    Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA:

1. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo Dėl Seimo delegacijų Baltijos asamblėjoje, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje ir Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados asamblėjoje pirmininkų patvirtinimo pakeitimo. Balsavimo rezultatai: už - 28, prieš - 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 28 Seimo nariai (11.50 val.)

            2. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių Asamblėjoje sudarymo pakeitimo. Balsavimo rezultatai: už - 31, prieš - 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 32 Seimo nariai (11.51 val.)

 

PERTRAUKA

(11.52 - 12.08 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Pekeliūnas.

 

                12.08 val.

            SVARSTYTA. Alkoholio kontrolės įstatymo 12, 16, 17, 18, 29, 34 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo III skyriaus ketvirtuoju skirsniu ir 341 straipsniu įstatymo projektas Nr.XP-2438(3*) (sujungti Nr.XP-2438(2), Nr.XP-1627(2), Nr.XP-2388 (dalis nuostatų) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Vilkas.

Papildomo – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas M. Žymantas.

 

Projekto Nr.XP-2438(3*) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas P. Vilkas

 

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl H. Žukausko pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl A. Matulo pataisų kalbėjo Seimo narys A. Matulas (atsiėmė šias pataisas).

 

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl B. Vėsaitės pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl A. Ivanausko pataisos kalbėjo Seimo nariai: A. Ivanauskas, H. Žukauskas.

Balsuota dėl A. Ivanausko pataisos: už - 8, prieš - 10, susilaikė 12. Nepriimta. (Užsiregistravo 31 Seimo narys (12.20 val.)

 

Dėl P. Vilko pataisos kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

Balsuota dėl P. Vilko pataisos: už - 26, prieš - 1, susilaikė 7. Priimta. (Užsiregistravo 38 Seimo nariai (12.23 val.)

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui su posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                12.25 val.

            SVARSTYTA. Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 17, 18, 22, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2473(2*) (sujungti Nr.XP-2473, Nr.XP-2508 ir Nr.XP-2388 (dalis nuostatų) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Matulas.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Vilkas.

 

Projekto Nr.XP-2473(2*) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas A. Matulas

 

Dėl B. Vėsaitės pataisos (dėl 18 straipsnio 3 dalies 10 punkto) kalbėjo Seimo narys V. Čepas.

 

Balsuota dėl B. Vėsaitės pataisos (dėl 18 straipsnio 3 dalies 10 punkto): už - 12, prieš - 11, susilaikė 18. Nepriimta. (Užsiregistravo 41 Seimo narys (12.31 val.)

 

            Balsuota dėl pagrindinio komiteto 18 straipsnio 3 dalies 10 punkto redakcijos: už - 41, prieš - 1, susilaikė 1. Pritarta. (Užsiregistravo 45 Seimo nariai (12.32 val.)

 

Dėl H. Žukausko pataisos kalbėjo Seimo narys H. Žukauskas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei ir atsiėmė šią pataisą).

 

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl V. M. Čigriejienės pataisos pritarta bendru sutarimu.

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl A. Dumčiaus pataisos pritarta bendru sutarimu.

 

Siūlymui svarstyti B. Paužos pataisą pritarta.

Dėl B. Paužos pataisos kalbėjo Seimo nariai: B. Pauža, S. Lapėnas.

Balsuota dėl B. Paužos pataisos: už - 18, prieš - 15, susilaikė 10. Nepriimta. (Užsiregistravo 45 Seimo nariai (12.42 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: A. Endzinas, B. Pauža.

 

A. Ivanausko, M. Subačiaus, V. Čepo ir P. Vilko pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl I. Degutienės pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl P. Vilko pataisos kalbėjo Seimo narys P. Vilkas.

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl P. Vilko pataisos pritarta bendru sutarimu.

 

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl A. Pekeliūno ir V. M. Čigriejienės pataisos pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: I. Degutienė, E. Masiulis.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui su posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 32, prieš - 5, susilaikė 8. (Užsiregistravo 48 Seimo nariai (12.54 val.)

 

 

12.55 val.

Žemės ūkio ministrės K. D. Prunskienės atsakymai į Seimo narių

 raštiškus klausimus

(dėl žemų pieno supirkimo kainų ir padėties pieno rinkoje bei prašymą informuoti apie Vyriausybės konkrečius pasiūlymus sprendžiant padidintus monopolinių perdirbėjų bendrovių ir prekybos tinklų antkainių ir papildomos paramos žemdirbiams klausimus)

 

 

            Klausė Seimo nariai: A. Pitrėnienė, R. J. Dagys, A. Endzinas, E. Masiulis, V. Kamblevičius, I. Degutienė, L.Graužinienė.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R. Juknevičienė, K. Glaveckas (2 kartus), A. Kašėta, V. Kamblevičius, K. Starkevičius, V. Rinkevičius.

 

            Balsuota dėl pasiūlymo pratęsti klausimų pateikimą žemės ūkio ministrei K. D. Prunskienei: už - 18, prieš - 11, susilaikė 15. Nepritarta. (Užsiregistravo 45 Seimo nariai (13.39 val.)

 

 

 

 

            13.40 val.

            SVARSTYTA. Savaitės (nuo 2008-06-30) – 2008 m. liepos 1 d. (antradienio) ir 3 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkių projektai

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Gedvilas.

 

            Klausė Seimo nariai: R. Palaitis, A. Sysas, V. Čepas, J. Veselka, R. Kupčinskas, V. Kamblevičius, J. Sabatauskas, L. Graužinienė, A. Matulevičius.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti savaitės (nuo 2008-06-30) – 2008 m. birželio 1 d. (antradienio) ir 3 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkes. Balsavimo rezultatai: už - 15, prieš - 10, susilaikė 4. (Užsiregistravo 30 Seimo narių (13.59 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: V. Rinkevičius, L. Graužinienė, I. Degutienė, K. Glaveckas, A. Pitrėnienė, A. Sysas, A. Pekeliūnas.

 

 

            Balsuota dėl siūlymo pratęsti posėdį  ir apsvarstyti projektą Nr.XP-3143(2): už - 15, prieš - 10, susilaikė 4. Pritarta. (Užsiregistravo 30 Seimo narių (13.59 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Masiulis.

 

                14.00 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo Dėl Lietuvos pieno gamintojų pajamų palaikymo projektas Nr.XP-3143(2*) (teikėjai – A. Pitrėnienė/18 Seimo narių ) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Rinkevičius.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narė I. Degutienė (Tėvynės sąjungos frakcijos vardu).

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Kamblevičius.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: S. Pečeliūnas, A. Pitrėnienė (Darbo partijos frakcijos vardu), J. Veselka, K. Glaveckas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: Z. Balčytis, A. Matulas.

 

            Balsuota, ar pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje: už - 15, prieš - 5, susilaikė 3. (Užsiregistravo 23 Seimo nariai (14.31 val.)

 

           Kalbėjo Seimo nariai: S. Pečeliūnas (Tėvynės sąjungos frakcijos vardu siūlė pakartoti balsavimą), A. Pitrėnienė, V. Kamblevičius (2 kartus), K. Glaveckas, V. Rinkevičius, Z. Balčytis, I. Degutienė, J. Sabatauskas.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

            Pakartotinai balsuota, ar pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje: už - 7, prieš - 12, susilaikė 7. Nepritarta. (Užsiregistravo 26 Seimo nariai (14.44 val.)

 

            Kalbėjo Seimo nariai: S. Pečeliūnas, A. Pitrėnienė, J. Sabatauskas, K. Starkevičius, V. Čepas, I. Degutienė, V. Kamblevičius, Z. Balčytis, V. Rinkevičius, A. Sysas.

 

            NUTARTA.   Grąžinti šį projektą pagrindiniam komitetui patobulinti bei pavesti Seimo narių grupei parengti protokolinį nutarimą, kuriame būtų suformuluotos pagrindinės nuostatos, ką pagrindinis komitetas turi projekte pataisyti (pagal Seimo statuto 153 straipsnio 3 dalį). Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, V. Bukauskas, V. Kamblevičius, J. Jagminas.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad vakarinis posėdis prasidės 15.30 val.

 

 

 

Posėdis baigtas

 (15.06 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                          Česlovas Juršėnas

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                            Vydas Gedvilas

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                     Alfredas Pekeliūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė