..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2008-05-15  Nr. 34(418)

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas A. Čaplikas.

 

Užsiregistravo 24 Seimo nariai (15.02 val.)

 

                15.02 val.

            SVARSTYTA. Įmonių bankroto įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 131, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas Nr.XP-2850(3*)ES (teikėjai - LRV/ūkio ministras V. Navickas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Veselka.

Papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Palionis.

 

            NUTARTA. Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 39, prieš - 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 39 Seimo nariai (15.06 val.)

 

                15.07 val.

            SVARSTYTA:

1. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 5, 12, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo projektas Nr.XP-2690(2*)

            2. Saugios laivybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 33, 42, 43, 44, 44, 47 straipsnių ir septynioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2691(2*)

            3. Jūros aplinkos apsaugos įstatymo 30, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 33 ir 43 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr.XP-2692(2*)

(svarstymas) (teikėjai – LRV/krašto apsaugos ministras J. Olekas)

 

            Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadas dėl projektų Nr.XP-2690(2*), Nr.XP-2691(2*) ir Nr.XP-2692(2*) pateikė šio komiteto atstovas R. Smetona.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: B. Pauža, R. Šukys.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui Nr.XP-2690(2*) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 59, prieš - 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 62 Seimo nariai (15.14 val.)

 

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą dėl projektų Nr.XP-2691(2*) ir Nr.XP-2692(2*) pateikė šio komiteto atstovas A. Endzinas.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui Nr.XP-2691(2*) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 59, prieš - 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 60 Seimo narių (15.16 val.)

           

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. Stankevič.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui Nr.XP-2692(2*) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 60, prieš - 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 63 Seimo nariai (15.18 val.)

 

                15.19 val.

            SVARSTYTA:

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2047(3*)ES

2. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 442, 2591, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2660(2*)ES

 (svarstymas) (teikėjai - LRV/sveikatos apsaugos ministras R. Turčinskas)

 

            Sveikatos reikalų komiteto išvadas dėl projektų Nr.XP-2047(2*)ES ir Nr.XP-2660(2*)ES  pateikė šio komiteto pirmininkas A. Matulas.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą dėl projekto 2047(3*) pateikė šio komiteto atstovė M. Petrauskienė.

Narkomanijos prevencijos komisijos išvadą dėl projekto Nr.XP-2047(3*)ES pateikė šios komisijos pirmininkė R. Visockytė.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas.

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą dėl projekto Nr.XP-2660(2*)ES pateikė šio komiteto atstovas V. Žiemelis.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas  A. Matulas.

 

            NUTARTA

1. Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui Nr.XP-2047(3*)ES po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 62, prieš - 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (15.27 val.)

2. Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui Nr.XP-2660(2*)ES po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 66, prieš - 1, susilaikė 0. (Užsiregistravo 68 Seimo nariai (15.28 val.)

 

15.29 val.

            SVARSTYTA. Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 3, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2087* (teikėjos - V. Baltraitienė, E. Karpickienė) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė Z. Žvikienė.

 

Projekto Nr.XP-2087* pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto atstovė Z. Žvikienė

 

            Pranešėja informavo, kad A. Dumčiaus ir P. Gražulio pataisai dėl datos pagrindinis komitetas pritarė, o kiti pataisų teikėjai atsiėmė pataisas.

 

Dėl A. Dumčiaus ir P. Gražulio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Dumčius.

Siūlymui svarstyti šią pataisą pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: G. Šileikis, J. Lionginas.

 

Balsuota dėl A. Dumčiaus ir P. Gražulio pataisos: už - 32, prieš - 8, susilaikė 24. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (15.37 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota dėl A. Dumčiaus ir P. Gražulio pataisos: už - 37, prieš - 5, susilaikė 23. Priimta. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (15.38 val.)

 

Dėl J. Juozapaičio pataisos kalbėjo Seimo narys J. Juozapaitis.

Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti J. Juozapaičio pataisą: už - 26. Pritarta. (Užsiregistravo 38 Seimo nariai (15.40 val.)

 

Balsuota dėl J. Juozapaičio pataisos: už - 15, prieš - 17, susilaikė 35. Nepriimta. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (15.41 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Dumčius, H. Žukauskas.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui su posėdžio metu priimta pataisa po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 51, prieš - 3, susilaikė 17. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (15.44 val.)

 

                15.46 val.

            SVARSTYTA:

            1. Odontologijos praktikos įstatymo 9 straipsnio 2 punkto pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.XP-2164

            2. Odontologijos rūmų įstatymo 6 straipsnio 4 dalies papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2165

(pateikimas) (teikėjai – M. Petrauskienė/Peticijų komisija)

            Pranešėja – Peticijų komisijos pirmininkė M. Petrauskienė

 

            Klausė Seimo nariai: V. M. Čigriejienė, A. Matulas, A. Sysas, M. Žymantas, V. Čepas, A. Dumčius, E. Klumbys.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, J. Dautartas, M. Žymantas.

 

NUTARTA:

            1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 73, prieš - 1, susilaikė 5. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (16.02 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Sveikatos reikalų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiems projektams svarstyti Žmogaus teisių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-06-30. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Replikavo Seimo narė V. M. Čigriejienė.

 

                16.05 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo projektas Nr.XP-3088 (pateikimas ir svarstymas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas

 

            Klausė Seimo nariai: H. Žukauskas, D. Jankauskas, A. Matulas, E. Pupinis, V. Rinkevičius, J. Dautartas.

 

            Balsuota dėl siūlymo nutraukti klausimų pateikimą: už - 48, prieš - 15, susilaikė 4. Pritarta. (Užsiregistravo 68 Seimo nariai (16.19 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Pečeliūnas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis,  E. Pupinis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už - 49, prieš - 16, susilaikė 5. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (16.24 val.)

 

            Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas pasiūlė šį projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Pupinis (Tėvynės sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

           Replikavo Seimo narė V. M. Čigriejienė.

 

            NUTARTA. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už - 49, prieš - 16, susilaikė 7. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (16.26 val.)

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos frakcijos siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už - 25. Pritarta. (Užsiregistravo 69 Seimo narys (16.28 val.)

 

            NUTARTA. Daryti svarstymo pertrauką iki kito posėdžio.

 

           Replikavo Seimo nariai: A. Kubilius, K. Daukšys, V. Baltraitienė, A. Skardžius, A. Sysas, D. Jankauskas, E. Klumbys, R. Ačas, J. Dautartas, P. Gražulis, R. Juknevičienė, R. Visockytė.

 

                16.42 val.

            SVARSTYTA. Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 15215 straipsniu įstatymo projektas Nr.XP-1652(2) (teikėjai – A. Paulauskas/29 Seimo nariai) (svarstymas)

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininko pavaduotojas V. Volčiok (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

            NUTARTA.   Grąžinti projektą Nr.XP-1652(2) iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: už - 36, prieš - 4, susilaikė 4. (Užsiregistravo 44 Seimo nariai (16.44 val.)

 

                16.45 val.

            SVARSTYTA. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2077 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2118(2*) (teikėjai - V. M. Čigriejienė/29 Seimo nariai) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė N. Steiblienė.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 37, prieš - 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 39 Seimo nariai (16.46 val.)

 

                16.48 val.

            SVARSTYTA. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 130, 2252 ir 266 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 1193 straipsniu įstatymo projektas Nr.XP-2891(2*) (teikėjai - LRV/vidaus reikalų ministras R. Čiupaila) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė N. Steiblienė.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 37, prieš - 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 40 Seimo narių (16.48 val.)

 

                16.49 val.

            SVARSTYTA. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 461, 504, 507, 918, 18810, 18813 ir 2591 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2735(2*) (teikėjai - LRV/teisingumo ministras P. Baguška) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas V. Volčiok.

 

Projekto Nr.XP-2735(2*) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininko pavaduotojas V. Volčiok

 

Dėl 2 straipsnio P. Jakučionio pataisų kalbėjo Seimo narys L. Sabutis.

Balsuota dėl 2 straipsnio P. Jakučionio pataisų: už - 14, prieš - 6, susilaikė 18. Nepriimtos. (Užsiregistravo 40 Seimo narių (16.54 val.)

 

Dėl 4 straipsnio P. Jakučionio pataisų kalbėjo Seimo narys R. J. Dagys.

Balsuota dėl 4 straipsnio P. Jakučionio pataisų: už - 13, prieš - 6, susilaikė 20. Nepriimtos. (Užsiregistravo 40 Seimo narių (16.56 val.)

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 41, prieš - 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 45 Seimo nariai (16.58 val.)

 

                16.58 val.

            SVARSTYTA. Administracinių teisės pažeidimų kodekso  513, 224, 234,  237, 2411, 242 ir 2591 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5123, 842, 843 ir 844 straipsniais įstatymo projektas Nr.XP-2754(2*)ES (teikėjai - LRV/aplinkos ministras A. Paulauskas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas V. Volčiok.

Papildomo – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Juozapaitis.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 42, prieš - 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 44 Seimo nariai (17.00 val.)

 

                17.01 val.

            SVARSTYTA. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 130, 224, 225, 2591, 269 ir 320 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2821(2*) (teikėjai – J.Sabatauskas/33 Seimo nariai) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas V. Volčiok.

 

Projekto Nr.XP-2821(2*) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininko pavaduotojas V. Volčiok

 

Siūlymui svarstyti V. M. Čigriejienės pataisą pritarta.

V. M. Čigriejienės pataisa priimta bendru sutarimu.

 

Siūlymui svarstyti J. Sabatausko pataisas pritarta.

Balsuota dėl J. Sabatausko pataisų: už - 32, prieš - 2, susilaikė 9. Priimtos. (Užsiregistravo 44 Seimo nariai (17.03 val.)

 

            NUTARTA:

1. Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui su posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Pavesti pagrindiniam – Teisės ir teisėtvarkos komitetui sujungti  Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisų projektus, kuriems buvo pritarta po svarstymo Seimo posėdyje, ir priėmimui pateikti bendrą projektą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                17.06 val.

            SVARSTYTA. Darbo kodekso 187 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2293(2) (teikėjas – A. Pekeliūnas/30 Seimo narių) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Pekeliūnas

 

            Klausė Seimo nariai: A. Sysas, V. Žiemelis, J. Veselka, V. V. Margevičienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, A. Sysas.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 21, prieš - 2, susilaikė 20. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 44 Seimo nariai (17.20 val.)

 

           Replikavo Seimo nariai: J. Čekuolis, A. Pekeliūnas (Valstiečių liaudininkų frakcijos vardu siūlė pakartoti balsavimą), R. J. Dagys (Tėvynės sąjungos frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 20, prieš - 2, susilaikė 24. Nepritarta. (Užsiregistravo 47 Seimo nariai (17.25 val.)

 

           NUTARTA. Grąžinti projektą Nr.XP-2293(2) iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Pekeliūnas.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Dautartas, S. Pečeliūnas, M. Žymantas.

 

            Balsuota dėl siūlymo daryti posėdžio pertrauką: už - 17, prieš - 19, susilaikė 5. Nepritarta. (Užsiregistravo 42 Seimo nariai (17.29 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Pečeliūnas.

 

 

17.31 val.

Seimo Pirmininko Č. Juršėno atsakymai į Seimo narių raštu pateiktus klausimus

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Žiemelis.

 

            Klausė Seimo nariai: V. Žiemelis, J. Veselka, V. Čepas, D. Jankauskas.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, A. Matulas.

 

                17.56 val.

            SVARSTYTA:

            1. Politinių partijų įstatymo 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-806(3*)

            2. Susirinkimų įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.XP-807(3*)

            3. Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 18818 straipsniu ir 225 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-808(3*)

            4. Baudžiamojo kodekso papildymo 1101 ir 1221 straipsniais įstatymo projektas Nr.XP-2299(2*)

(svarstymas)  (teikėja – V. Aleknaitė-Abramikienė)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas K. Čilinskas.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: V. Boreikienė (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), Z. Žvikienė (Žmogaus teisių komiteto vardu).

 

 

NUTARTA.   Pritarti šiems pagrindinio komiteto patobulintiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 34, prieš - 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 36 Seimo nariai (18.03 val.)

 

                18.04 val.

            SVARSTYTA. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 2, 60, 62 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-3052ES (pateikimas)

            Pranešėjas – finansų ministras R. Šadžius

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 20, prieš - 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 25 Seimo nariai (18.06 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-06-12. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                18.07 val.

            SVARSTYTA:

            1. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-3053ES

            2. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-3054ES

            3. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1722 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-3055

(pateikimas)

            Pranešėjas – finansų ministras R. Šadžius

 

            Klausė Seimo narys M. Žymantas.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu projektams Nr.XP-3053ES ir Nr.XP-3054ES  svarstyti Audito komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-3055 svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti papildomu komitetu projektui Nr.XP-3055 svarstyti Audito komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-06-12. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.XP-3007 pateikimas atidedamas, nes nėra pranešėjo.

 

                18.12 val.

            SVARSTYTA:

            1. Darbuotojų maitinimo įstatymo projektas Nr.XP-1322(2)

            2. Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.XP-1323(2)

            3. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.XP-1324(2)

            4. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.XP-1325(2)

(pateikimas) (teikėjai – A. Sysas, P. Vilkas, J. Zinkevičiūtė)

            Pranešėjas – Seimo narys A. Sysas

 

            Klausė Seimo nariai: J. Dautartas, B. Pauža.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Vilkas, M. Žymantas.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 19, prieš - 1, susilaikė 5. (Užsiregistravo 25 Seimo nariai (18.20 val.)

 

            Dėl pagrindinio komiteto kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už Socialinių reikalų ir darbo komitetą balsavo 17, už Biudžeto ir finansų komitetą – 5. Pritarta pirmam siūlymui. (Užsiregistravo 22 Seimo nariai (18.22 val.)

 

NUTARTA:

            1. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą.

            2. Paskirti papildomu komitetu šiems projektams svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-06-30. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Replikavo Seimo narys J. Dautartas.

 

                18.24 val.

            SVARSTYTA. Korupcijos prevencijos įstatymo 5, 6, 7, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo 91 straipsniu įstatymo projektas Nr.XP-2617 (teikėjai – R. Bašys, A. Matulevičius, A. Kašėta, R. Kšanienė, R. Smetona, R.Juknevičienė) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys R. Bašys

 

            Klausė Seimo nariai: V. Žiemelis, A. Dumčius, J. Dautartas, M. Žymantas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Čekuolis.

 

           NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 12, prieš - 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 20 Seimo narių (18.41 val.)

 

            Dėl pagrindinio komiteto kalbėjo Seimo nariai: V. Žiemelis, R. Bašys.

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už Teisės ir teisėtvarkos komitetą balsavo 13, už Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą – 5. Pritarta pirmajam siūlymui. (Užsiregistravo 18 Seimo narių (18.43 val.)

 

            NUTARTA.  

            1. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą.

            2. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Žmogaus teisių komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-06-30. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 18 Seimo narių (18.44 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (18.45 val.)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                Algis Čaplikas

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                     Alfredas Pekeliūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė