..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2008-04-10  Nr. 16(400)

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Čaplikas.

 

Užsiregistravo 29 Seimo nariai (15.00 val.)

 

            Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Gedvilas paskelbė Darbo partijos frakcijos pareiškimą „Dėl teisinio nihilizmo Lietuvoje“.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius, A. Staponkienė.

 

            15.06 val.

            SVARSTYTA. Savaitės (nuo 2008-04-14) – 2008 m. balandžio 15 d. (antradienio) ir 17 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkių projektai

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas

 

            Klausė Seimo nariai: D. Jankauskas, A. Sysas, A. N. Stasiškis, R. J. Dagys.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti preliminarias savaitės (nuo 2008-04-14) – 2008 m. balandžio 15 d. (antradienio) ir 17 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkes. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                15.12 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Seimo bei Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių Asamblėjoje sudarymo 1 straipsnio pakeitimo projektas Nr.XP-2979(2*) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas

 

            Klausė Seimo nariai: R. Ačas, E. Klumbys.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.    Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko siūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Seimo bei Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių Asamblėjoje sudarymo 1 straipsnio pakeitimo. Balsavimo rezultatai: už - 73, prieš - 0, susilaikė 4.  (Užsiregistravo 80 Seimo narių (15.15 val.)

 

 

15.16 val.

Pranešimas apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą,

funkcijų vykdymą ir bankų sistemos būklę

Pranešėjas – Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas

           

            Klausė Seimo nariai: A. Kubilius, E. Karpickienė, K. Glaveckas, E. Klumbys, J. Veselka, V. S. Draugelis, R. Palaitis.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius, G. Steponavičius, J. Čekuolis, A. Matulas.

 

                15.49 val.

            SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo projektas Nr.XP-2905 (teikėjai – A. Kubilius, G. Steponavičius) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G. Steponavičius

 

            Klausė Seimo nariai: E. Klumbys, M. A. Pavilionienė, V. Domarkas, J. Juozapaitis, E. Pupinis, A. Dumčius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius, E. Klumbys.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: M. Žymantas (Etikos ir procedūrų komisijos vardu), P. Gražulis, E. Masiulis.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 94, prieš - 1, susilaikė 3. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (16.19 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Pavesti Teisės ir teisėtvarkos komitetui įvertinti, ar šis projektas prieštarauja Konstitucijai. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-06-05. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Replikavo Seimo nariai: E. Klumbys, S. Pečeliūnas.

 

                16.23 val.

            SVARSTYTA. Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2906 (teikėjai – A. Kubilius, G. Steponavičius) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G. Steponavičius

 

NUTARTA:  

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-06-05. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                16.25 val.

            SVARSTYTA:

            1. Mokslo ir studijų įstatymo projektas Nr.XP-2905A

            2. Valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektas Nr.XP-2909

            3. Viešųjų įstaigų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2910

            4. Žemės įstatymo 7, 9, 10 ir 32 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas Nr.XP-2911

 (pateikimas) (teikėjai – LRV/švietimo ir mokslo ministrė R. Žakaitienė)

            Pranešėja – švietimo ir mokslo ministrė R. Žakaitienė

 

            Klausė Seimo nariai: E. Klumbys, M. A. Pavilionienė, V. V. Margevičienė, V. M. Čigriejienė, J. Dautartas, I. Degutienė, V. Gedvilas, R. Kupčinskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Domarkas, E. Klumbys.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: M. Žymantas (Etikos ir procedūrų komisijos vardu), S. Pečeliūnas.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti projektui Nr.XP-2905A po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 66, prieš - 1, susilaikė 4. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (16.52 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2905A svarstyti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu projektui Nr.XP-2905A svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Pavesti Teisės ir teisėtvarkos komitetui įvertinti, ar projektas Nr.XP-2905A prieštarauja Konstitucijai. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5. Pritarti projektui Nr.XP-2909 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 62, prieš - 1, susilaikė 9. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (16.54 val.)

            6. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2909 svarstyti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            7. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2909 svarstyti Audito, Biudžeto ir finansų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Pritarti projektui Nr.XP-2910 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            9. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2910 svarstyti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            10. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2910 svarstyti Audito, Biudžeto ir finansų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

11. Pritarti projektui Nr.XP-2911 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            12. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2911 svarstyti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            13. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2911 svarstyti Audito, Biudžeto ir finansų, Kaimo reikalų, Teisės ir teisėtvarkos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            14. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-06-05. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Kubilius.

 

                16.57 val.

            SVARSTYTA. Prekybinės laivybos įstatymo 41 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.XP-2784 (pateikimas)

            Pranešėjas – susisiekimo ministras A. Butkevičius

 

            Klausė Seimo nariai: V. Čepas, B. Pauža.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Ekonomikos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Pavesti Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijai apsvarstyti šį projektą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-05-22. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                17.03 val.

            SVARSTYTA. Rinkliavų įstatymo 6, 61 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2962 (pateikimas)

            Pranešėjas – vidaus reikalų ministras R. Čiupaila

 

            Klausė Seimo narys V. Čepas.

 

            NUTARTA.    Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Vyriausybės teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka.

 

            NUTARTA. Svarstyti projektą Nr.XP-2962 ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 53 Seimo nariai (17.09 val.)

 

           NUTARTA. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2962 svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                17.10 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo  Dėl Seimo nutarimo Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus pakeitimo projektas Nr.XP-2978(2*) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas

 

            Klausė Seimo nariai: E. Klumbys, V. Kamblevičius, D. Jankauskas, R. Juknevičienė, R. Ačas, S. Pečeliūnas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, R. Juknevičienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: I. Šiaulienė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), A. Matulevičius.

 

Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už - 24. Pritarta. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (17.27 val.)

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

PERTRAUKA

(17.29 – 17.39 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Kubilius.

 

                17.39 val.

            SVARSTYTA. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2847 (teikėjai – S. Pečeliūnas/29 Seimo nariai) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys S. Pečeliūnas

 

            Klausė Seimo nariai: V. Čepas, E. Klumbys, G. Mikolaitis, V. M. Čigriejienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: Z. Žvikienė, E. Klumbys.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 30, prieš - 2, susilaikė 5. (Užsiregistravo 38 Seimo nariai (17.53 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-05-22. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: V. Žiemelis (2 kartus), J. Čekuolis (2 kartus), A. Matulas, V. M. Čigriejienė.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Vandens įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.XP-1629 pateikimas atidedamas, nes nėra pranešėjo.

 

                18.01 val.

            SVARSTYTA. Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2661 (pateikimas)

            Pranešėja – teisingumo viceministrė E. Radušytė

 

            Klausė Seimo nariai: V. V. Margevičienė, R. Kupčinskas, V. Žiemelis, V. M. Čigriejienė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 32, prieš - 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 32 Seimo nariai (18.16 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-06-19. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Replikavo Seimo nariai: R. Kupčinskas, V. Žiemelis.

 

                18.17 val.

            SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Susitarimo dėl Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) 65 straipsnio taikymo ratifikavimo projektas Nr.XP-2915 (pateikimas)

            Pranešėja – teisingumo viceministrė E. Radušytė

 

            Klausė Seimo narys V. Rinkevičius.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Užsienio reikalų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-05-22. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                18.21 val.

            SVARSTYTA. Garantinio fondo įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2930 (pateikimas)

            Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo viceministras P. V. Žiūkas

 

            Klausė Seimo nariai: V. V. Margevičienė, B. Pauža, V. Rinkevičius, A. Skardžius, R. Kupčinskas, V. M. Čigriejienė, J. Zinkevičiūtė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, A. Skardžius.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 14, prieš - 7, susilaikė 7. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 28 Seimo nariai (18.45 val.)

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pakartotinio balsavimo rezultatai: už - 16, prieš - 5, susilaikė 6. (Užsiregistravo 27 Seimo nariai (18.46 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-05-22. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Replikavo Seimo narė L. Graužinienė.

 

                18.47 val.

            SVARSTYTA. Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo projektas Nr.XP-2927 (pateikimas)

            Pranešėjas – sveikatos apsaugos viceministras G. Černiauskas

 

            Klausė Seimo nariai: E. Klumbys, A. Matulas, V. V. Margevičienė, V. M. Čigriejienė, A. Dumčius, R. Kupčinskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, E. Klumbys.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 13, prieš - 7, susilaikė 8. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 28 Seimo nariai (19.00 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Rinkevičius (Valstiečių liaudininkų frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pakartotinio balsavimo rezultatai: už - 14, prieš - 7, susilaikė 5. (Užsiregistravo 28 Seimo nariai (19.01 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Sveikatos reikalų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-05-22. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Replikavo Seimo narys A. Dumčius.

 

Posėdžio pirmininko sprendimu posėdis pratęsiamas.

 

                19.02 val.

            SVARSTYTA. Kredito unijų įstatymo projektas Nr.XP-2403 (teikėjai – R. Palaitis, J. Palionis, R. Kupčinskas, V. Rinkevičius) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys R. Palaitis

 

            Klausė Seimo nariai: B. Pauža, A. Dumčius, E. Klumbys, J. Palionis, A. Matulas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Rinkevičius, A. Matulas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Kaimo reikalų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-05-22. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                19.11 val.

            SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas dėl Algirdo Jurgio Kliučininko peticijos

            Pranešėja – Peticijų komisijos pirmininko pavaduotoja D. Bekintienė

 

            NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

            Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl  Algirdo Jurgio Kliučininko peticijos, n u t a r i a:

1. Atmesti Algirdo Jurgio Kliučininko peticijoje Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo pateiktą pasiūlymą pakeisti Valstybinių pensijų įstatymą, kad represuotiems asmenims, turintiems mokslo laipsnius, būtų mokama ir mokslininko pensija, ir tremtinio piniginis priedas.

2. Nustatyti tam tikrą valstybinių pensijų dydį asmenims, turintiems teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                19.13 val.

            SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas dėl Pranciškaus Mindaugo Juozapavičiaus peticijos

            Pranešėja – Peticijų komisijos pirmininko pavaduotoja D. Bekintienė

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė J. Zinkevičiūtė.

 

            NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

            Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl  Pranciškaus Mindaugo Juozapavičiaus  peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Pranciškaus Mindaugo Juozapavičiaus peticijoje Dėl Lietuvos Respublikos mokslininkų mokslinės darbo veiklos įvertinimo kriterijųpateiktą pasiūlymą pakeisti Mokslininkų valstybinių pensijų laikinąjį įstatymą, kad visiems turintiems mokslo laipsnį mokslininkams, atsižvelgiant į mokslo laipsnį, būtų mokamos mokslo laipsnio rentos. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 28 Seimo nariai (19.15 val.)

 

Seimo narių pareiškimai

 

            Seimo narys A. Dumčius perskaitė pareiškimą Pasaulio sveikatos dienos proga.

 

Posėdis baigtas

 (19.17 val.)

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Algis Čaplikas

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                           Andrius Kubilius

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė