..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2008-03-18  Nr. 6(390)

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Pekeliūnas.

 

Užsiregistravo 77 Seimo nariai (15.31 val.)

 

                15.31 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimų grėsmių Lietuvos valstybės konstitucinei sandarai sudarymo projektas Nr.XP-2837 (teikėjai – V. Mazuronis/48 Seimo nariai) (svarstymas)

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: V. Bogušis (Liberalų ir centro sąjungos frakcijos vardu), R. Juknevičienė (Tėvynės sąjungos frakcijos vardu), P. Gražulis. E. Klumbys.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Mazuronis, H. Žukauskas.

 

            NUTARTA.   Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 60, prieš - 39, susilaikė 11. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (15.56 val.)

 

                15.57 val.

            SVARSTYTA:

            1. Seimo nutarimo „Dėl E. Šileikio paskyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju“ projektas Nr.XP-2761(2*)

            2. Seimo nutarimo „Dėl A. Taminsko ir P. Kuconio paskyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjais“ projektas Nr.XP-2788(2*)

(priėmimo tęsinys)

        

Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J.Sabatauskas siūlė patikslinti  šių Seimo nutarimų įsigaliojimo datą (nuo 2008 m. kovo 20 d.).

Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl A. Taminsko skyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju:

 

            išduota biuletenių - 110;

            rasta biuletenių - 110;

            galiojantys biuleteniai - 109;

            negaliojantis biuletenis - 1;

už balsavo 75;

prieš balsavo 34.

            Pritarta.

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl P. Kuconio skyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju:

 

            išduota biuletenių - 110;

            rasta biuletenių - 110;

            galiojantys biuleteniai - 108;

            negaliojantys biuleteniai - 2;

už balsavo 86;

prieš balsavo 22.

            Pritarta.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl E. Šileikio skyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju:

 

            išduota biuletenių - 110;

            rasta biuletenių - 110;

            galiojantys biuleteniai - 109;

            negaliojantis biuletenis - 1;

už balsavo 100;

prieš balsavo 9.

            Pritarta.

 

            NUTARTA:

1. Priimti Seimo nutarimą „Dėl E. Šileikio paskyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju“.

            2. Priimti Seimo nutarimą „Dėl A. Taminsko ir P. Kuconio paskyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjais“.

 

                15.59 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl grėsmių Lietuvos valstybės interesams, nacionaliniams projektams ir valstybės nacionaliniam saugumui projektas Nr.XP-2890 (teikėjai – V.Čepas/36 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys)

            Pranešėjas – Seimo narys V. Čepas

 

            Klausė Seimo nariai: E. Klumbys, P. Gražulis, J. Veselka, G. Šileikis, A. Dumčius, R. Juknevičienė.

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Kubilius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, A. Matulevičius.

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R. Ačas, V. Čepas, K. Čilinskas.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 41, prieš - 18, susilaikė 22. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (16.22 val.)

 

            Kalbėjo Seimo narys A. Matulas (Tėvynės sąjungos frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 42, prieš - 18, susilaikė 25. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (16.23 val.)

 

            Kalbėjo Seimo narė I. Šiaulienė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą).

 

Pakartotinai balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 44, prieš - 15, susilaikė 29. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (16.25 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Salamakinas, J. Razma, J. Sabatauskas, A. Čaplikas, V. Mazuronis, S. Pečeliūnas, R. J. Dagys, A. Kubilius, K. Čilinskas.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 42, prieš - 17, susilaikė 31. Nepritarta. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (16.33 val.)

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys A. Sadeckas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus, jis balsavo „už“).

 

Alternatyvus balsavimas: už siūlymą atmesti šį projektą balsavo 54, už siūlymą grąžinti jį tobulinti – 41. Pritarta pirmam siūlymui. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (16.35 val.)

 

            NUTARTA. Atmesti projektą Nr.XP-2890.

 

                16.36 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl grėsmių Lietuvos valstybės interesams, nacionaliniams projektams ir valstybės nacionaliniam saugumui projektas Nr.XP-2890A (teikėjai – K. Čilinskas/37 Seimo nariai) (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys K. Čilinskas

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Salamakinas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už - 49. Pritarta. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (16.37 val.)

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė frakcijų pateiktus atstovus į Seimo sudaromą darbo grupę.

 

            NUTARTA.   Sudaryti tokią darbo grupę projektams Nr.XP-2882A, Nr.XP-2882(2) ir Nr.XP-2882(2A) svarstyti:

            Z. Balčytis (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

V. Bukauska (Darbo partijos frakcija);

A. Čaplikas (Liberalų ir centro sąjungos frakcija);

R. J. Dagys (Tėvynės sąjungos frakcija);

V. Domarkas (Valstiečių liaudininkų frakcija);

K. Glaveckas (Liberalų sąjūdžio frakcija);

J. Jaruševičius (Pilietinės demokratijos frakcija);

            A. Kubilius (Tėvynės sąjungos frakcija);

V. Mazuronis (Frakcija „Tvarka ir teisingumas“);

A. Pitrėnienė (Darbo partijos frakcija);

V. Simulik (Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcija);

I. Šiaulienė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

V. Žiemelis (Mišri Seimo narių grupė).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                16.38 val.

            SVARSTYTA. Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo projektas Nr.XP-2453(2*) ES (teikėjai - LRV/socialinės apsaugos ir darbo ministrė V. Blinkevičiūtė) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Domarkas.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: V. V. Margevičienė (Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vardu), J. Zinkevičiūtė (Užsienio reikalų komiteto vardu).

 

            NUTARTA. Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                16.42 val.

            SVARSTYTA. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2419(2*) (teikėjai – LRV/teisingumo ministras P. Baguška (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: L. Sabutis (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu), Z. Žvikienė (Žmogaus teisių komiteto vardu).

 

Siūlymui svarstyti P. Baguškos pataisas pritarta.

P. Baguškos pataisos priimtos bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui su posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                16.48 val.

            SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso 50, 51 ir 55 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas Nr.XP-2420(2*) (teikėjai – LRV/teisingumo ministras P. Baguška (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Žiemelis.

 

Siūlymui svarstyti P. Baguškos pataisą pritarta.

P. Baguškos pataisa priimta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui su posėdžio metu priimta pataisa po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 62, prieš - 1, susilaikė 1. (Užsiregistravo 64 Seimo nariai (16.51 val.)

 

                16.52 val.

            SVARSTYTA:

1. Advokatūros įstatymo 57, 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2421(2*)

2. Civilinio proceso kodekso 88 ir 99 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2422(2*)

(svarstymas) (teikėjai – LRV/teisingumo ministras P. Baguška)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

 

Siūlymui svarstyti P. Baguškos pataisą dėl projekto Nr.XP-2421(2*) pritarta.

P. Baguškos pataisa priimta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui Nr.XP-2421(2*) su posėdžio metu priimta pataisa po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 54, prieš - 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 56 Seimo nariai (16.57 val.)

            2. Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui Nr.XP-2422(2*) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu

 

                16.58 val.

            SVARSTYTA. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo statymo projektas Nr.XP-2423(2*) (teikėjai – LRV/teisingumo ministras P. Baguška (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas Z. Balčytis.

Papildomo – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R. Smetona, V. Domarkas.

 

            Balsuota dėl R. Smetonos pasiūlymo keisti darbotvarkės klausimų svarstymo eilę: už - 22, prieš - 23, susilaikė 10. Nepritarta. (Užsiregistravo 56 Seimo nariai (17.03 val.)

 

                17.04 val.

            SVARSTYTA. Advokatūros įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-1813(2*) (teikėja - V. Aleknaitė-Abramikienė) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas V. Volčiok.

 

            Kalbėjo Seimo narė V. Aleknaitė-Abramikienė.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Gedvilas.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Čaplikas.

 

17.07 val.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos

 2006 metų veiklos ataskaita

 

Pranešėjas – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininkas

 Romas Pakalnis

           

            Klausė Seimo nariai: V. Žiemelis, I. Degutienė, R. Ačas, A. Dumčius, E. Pupinis.

 

                17.38 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos 2005 metų veiklos ataskaitos projektas Nr.XP-1763(2*) (svarstymas ir priėmimas)

 

Pagrindinio – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas  V. Domarkas.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: D. Jankauskas (Audito komiteto vardu), V. Grubliauskas (Informacinės visuomenės plėtros komiteto vardu).

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: B. Bradauskas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu), R. Smetona, E. Klumbys, P. Gražulis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, E. Klumbys.

 

            Balsuota, ar pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje: už - 22, prieš - 19, susilaikė 30. Nepritarta. Užsiregistravo 72 Seimo nariai (18.07 val.)

 

           Kalbėjo Seimo nariai: E. Klumbys, R. J. Dagys, V. Domarkas (3 kartus), K. Daukšys (2 kartus), B. Bradauskas, V. Čepas, R. Smetona, R. Ačas, S. Pabedinskas, V. Mazuronis, A. Pitrėnienė, P. Gražulis, E. Klumbys (2 kartus).

 

            NUTARTA. Atmesti projektą Nr.XP-1763(2*) ir pavesti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui parengti naują projektą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                18.27 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos 2006 metų veiklos ataskaitos projektas Nr.XP-2831 (pateikimas)

            Pranešėjas – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas V. Domarkas

 

            Klausė Seimo nariai: E. Klumbys, P. Gražulis, R. Ačas, E. Pupinis, P. Auštrevičius, K. Daukšys, V. V. Margevičienė.

           Replikavo Seimo narė A. Pitrėnienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, E. Klumbys.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 26, prieš - 9, susilaikė 20. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 56 Seimo nariai (18.50 val.)

 

 Replikavo Seimo narys K. Daukšys.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas (Tėvynės sąjungos frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą), V. Mazuronis, V. Domarkas.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 25, prieš - 11, susilaikė 19.  Nepritarta. (Užsiregistravo 57 Seimo nariai (18.55 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už siūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 31, už siūlymą jį atmesti – 22. Pritarta pirmam siūlymui.

 

           NUTARTA. Grąžinti projektą Nr.XP-2831 iniciatoriams tobulinti.

 

           Replikavo Seimo nariai: R. J. Dagys, P. Gražulis, K. Daukšys, E. Klumbys.

 

PERTRAUKA

(19.03 – 19.15 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Gedvilas.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Skardžius.

 

                19.16 val.

            SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas (teikėjas – E.Klumbys)

 

NUTARTA.   Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

            Lietuvos Respublikos Seimas nutaria 2008 m. balandžio 3 d. svarstyti Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos 2005 metų veiklos ataskaitos projekto naują variantą. Balsavimo rezultatai: už - 15, prieš - 3, susilaikė 4. (Užsiregistravo 26 Seimo nariai (19.16 val.)

 

                19.17 val.

            SVARSTYTA. Miškų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-901* (teikėjas – A. Kašėta) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė L. Mogenienė.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: J. Jaruševičius (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), V. Rinkevičius (Kaimo reikalų komiteto vardu).

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: B. Pauža, A. Endzinas, A. Kašėta.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, A. Skardžius.

 

            Balsuota, ar pritarti šiam projektui po svarstymo: už - 18, prieš - 3, susilaikė 16. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 38 Seimo nariai (19.35 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė: A. Staponkienė (Valstiečių liaudininkų frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą), A. Endzinas (pritarė siūlymui pakartoti balsavimą).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

            Pakartotinai balsuota, ar pritarti šiam projektui po svarstymo: už - 19, prieš - 3, susilaikė 16. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 38 Seimo nariai (19.36 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

            Pakartotinai balsuota, ar pritarti šiam projektui po svarstymo: už - 20, prieš - 3, susilaikė 17. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 40 Seimo narių (19.38 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: E. Klumbys, J. Jaruševičius.

 

            NUTARTA. Daryti 1 val. balsavimo pertrauką (posėdžio pirmininko sprendimu).

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: L. Graužinienė, A. Kašėta.

 

                19.41 val.

            SVARSTYTA. Dokumentų ir archyvų įstatymo 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2417(2*) (teikėjai - LRV/teisingumo ministras P. Baguška) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas V. Volčiok.

 

            NUTARTA. Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                19.42 val.

            SVARSTYTA. Aviacijos įstatymo 2, 3, 5, 30, 37, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2860ES (pateikimas)

            Pranešėjas – susisiekimo viceministras Č. Šikšnelis

 

            Klausė Seimo nariai: V. Simulik, V. Čepas.

            Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys V. Čepas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Ekonomikos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Aplinkos apsaugos bei Biudžeto ir finansų komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-04-29. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                19.49 val.

            SVARSTYTA. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2861 (pateikimas)

            Pranešėjas – susisiekimo viceministras Č. Šikšnelis

 

            Klausė Seimo nariai: B. Pauža, P. Vilkas, A. Endzinas, V. Čepas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Klumbys, V. Čepas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 23, prieš - 2, susilaikė 4. (Užsiregistravo 29 Seimo nariai (19.57 val.)

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Ekonomikos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-04-29. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko sprendimu posėdis pratęsiamas.

 

                19.59 val.

            SVARSTYTA. Pelno mokesčio įstatymo 3, 33, 34, 35 ir 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2844 ES (pateikimas)

            Pranešėjas – finansų ministras R. Šadžius

 

            Klausė Seimo nariai: E. Klumbys, D. Jankauskas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Ekonomikos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-04-29. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                 20.02 val.

            SVARSTYTA:

            1. Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2465

            2. Socialinių paslaugų įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2466

(pateikimas)

            Pranešėjas – finansų ministras R. Šadžius

 

            Klausė Seimo nariai: J. Juozapaitis, E. Pupinis, V. Čepas, R. Kupčinskas.

 

NUTARTA:

            1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-04-29. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                20.07 val.

            SVARSTYTA. Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2457(2) (pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

            Pranešėjas – vidaus reikalų viceministras A. Vakarinas

 

            Klausė Seimo nariai: A. Rimas, J. Jagminas, A.Endzinas, R. J. Dagys.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Klumbys, V. Čepas.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 10, prieš - 4, susilaikė 14. Nepritarta. (Užsiregistravo 28 Seimo nariai (20.18 val.)

 

           NUTARTA. Grąžinti projektą Nr.XP-2457(2) iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                20.20 val.

            SVARSTYTA. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 130, 2252 ir 266 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 1193 straipsniu įstatymo projektas Nr.XP-2891 (pateikimas)

            Pranešėjas – vidaus reikalų viceministras A. Vakarinas

 

            Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, V. Čepas, B. Pauža, V. Simulik, A. Endzinas, E. Zingeris, A. Skardžius, J. Dautartas, D. Jankauskas, R. J. Dagys.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. Čepas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-04-29. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Klumbys.

 

                20.35 val.

            SVARSTYTA. Administracinių teisės pažeidimų kodekso  513, 224, 234,  237, 2411, 242 ir 2591 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5123, 842, 843 ir 844 straipsniais įstatymo projektas Nr.XP-2754ES (pateikimas)

            Pranešėjas – aplinkos ministras A. Paulauskas

 

            Klausė Seimo nariai: E. Zingeris, J. Dautartas, R. Kupčinskas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Aplinkos apsaugos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2008-04-29. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: E. Klumbys, A. Endzinas.

 

            NUTARTA. Daryti balsavimo dėl Miškų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.XP-901* pertrauką iki kito posėdžio. Balsavimo rezultatai: už - 27, prieš - 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 27 Seimo nariai (20.49 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Pitrėnienė.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas V. Domarkas inicijuos darbo grupės, sudarytos klausimams dėl mokytojų atlyginimų svarstyti, darbą.  

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė apie Tarpparlamentinių ryšių su Persijos įlankos regiono šalimis grupės įregistravimą Seime. Grupės pirmininkė – A. Staponkienė, pavaduotojas – V. Stankevič.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Dautartas.

 

Užsiregistravo 23 Seimo nariai (20.53 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (20.53 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                            Vydas Gedvilas

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                     Alfredas Pekeliūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė