..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO NENUMATYTO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2007-12-21  Nr. 49(370)

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Čaplikas.

 

Užsiregistravo 53 Seimo nariai (15.42 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 57 Seimo nariai (15.43 val.)

 

                15.44 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos aplinkos ministrui A.Kundrotui“ projektas Nr.XP-2794 (teikėja – Seimo sudaryta redakcinė komisija) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E.Klumbys.

 

Užsiregistravo 90 Seimo narių (15.46 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 93 Seimo nariai (15.47 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už siūlymą nepritarti aplinkos ministro A.Kundroto atsakymui į Seimo narių interpeliaciją balsavo 65, už siūlymą pritarti aplinkos ministro A.Kundroto atsakymui į Seimo narių interpeliaciją – 26. Pritarta pirmam siūlymui.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: L.Graužinienė, J.Olekas.

 

 

                15.52 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos švietimo ir mokslo ministrei R.Žakaitienei“ projektas Nr.XP-2795 (teikėja – Seimo sudaryta redakcinė komisija) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

 

Užsiregistravo 97 Seimo nariai (15.52 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už siūlymą nepritarti švietimo ir mokslo ministrės R.Žakaitienės atsakymui į Seimo narių interpeliaciją balsavo 68, už siūlymą pritarti švietimo ir mokslo ministrės R.Žakaitienės atsakymui į Seimo narių interpeliaciją – 27. Pritarta pirmam siūlymui.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: V.Mazuronis, J.Razma, Č.Juršėnas.

 

            Dėl balsų skaičiavimo grupės kalbėjo Seimo nariai: Č.Juršėnas, J.Razma, P.Auštrevičius, R.Ačas, A.Ivanauskas, V.Mazuronis.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti patikslintą balsų skaičiavimo grupę:

            K.Glaveckas (Liberalų sąjūdžio frakcija);

            E.Klumbys (Frakcija „Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)“);

            Z.Mikutis (Darbo partijos frakcija);

            S.Pabedinskas (Valstiečių liaudininkų ir pilietinės demokratijos frakcija);

            E.Pupinis(Tėvynės sąjungos frakcija);

            N.Steiblienė (Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcija);

V.Vertelienė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Kubilius, N.Steiblienė, K.Daukšys, Z.Balčytis, J.Sabatauskas, B.Pauža, Č.Juršėnas, V.Žiemelis.

 

           Posėdžio pirmininkas pranešė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 16.15 val. iki 16.45 val.

 

PERTRAUKA

(16.09 – 16.50 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Čaplikas.

 

Užsiregistravo 56 Seimo nariai (16.49 val.)

 

                16.51 val.

            SVARSTYTA. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu įstatymo projektas Nr.XP-2538(2*)ES (teikėjai – LRV/teisingumo ministras P.Baguška) (priėmimas)

            Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas V.Žiemelis

 

            Pranešėjas informavo apie Teisės departamento pataisas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas. Šios pataisos priimtos bendru sutarimu.

 

            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P.Gražulis.

 

Užsiregistravo 69 Seimo nariai (16.54 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 75 Seimo nariai (16.55 val.)

 

            NUTARTA.   Priimti Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už - 71, prieš - 0, susilaikė 2.

 

                16.57 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo Dėl R.Valentukevičiaus paskyrimo Seimo kontrolieriumi projektas Nr.XP-2775 (svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Žmogaus teisių komiteto pirmininkas A.Lydeka

 

Kalbėjo Seimo narys A.Dumčius.

 

NUTARTA.    Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 73 Seimo nariai (17.01 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 79 Seimo nariai (17.02 val.)

 

            NUTARTA.   Priimti Seimo nutarimą Dėl R.Valentukevičiaus paskyrimo Seimo kontrolieriumi. Balsavimo rezultatai: už - 72, prieš - 0, susilaikė 1.

 

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos švietimo ir mokslo ministrei R.Žakaitienei“:

 

            išduota biuletenių - 70;

            rasta biuletenių - 70;

            galiojantys biuleteniai - 69;

            negaliojantis biuletenis - 1;

už  - 66;

prieš - 0;

            susilaikė 3.

 

Seimo nutarimas „Dėl interpeliacijos švietimo ir mokslo ministrei R.Žakaitienei“ nepriimtas.

 

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos aplinkos ministrui A.Kundrotui“:

 

            išduota biuletenių  72;

            rasta biuletenių - 72;

            galiojantys biuleteniai - 71;

            negaliojantis biuletenis - 1;

už  - 70;

prieš - 0;

            susilaikė 1.

 

Seimo nutarimas „Dėl interpeliacijos aplinkos ministrui A.Kundrotui“ nepriimtas.

 

           Replikavo Seimo nariai: A.Kubilius, J.Olekas, E.Klumbys, J.Razma, Č.Juršėnas, L.Graužinienė.

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S.Pečeliūnas.

 

 

                17.11 val.

            SVARSTYTA. Žuvininkystės įstatymo 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 23, 24  straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2174(3*) (teikėjai – LRV/žemės ūkio ministrė K.D.Prunskienė) (svarstymas ir priėmimas) (Seimo Pirmininkas siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

            Pranešėjas – Kaimo reikalų komiteto atstovas B Pauža

 

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo narys B.Bradauskas nusišalino nuo šio įstatymo svarstymo dėl interesų konflikto grėsmės.

 

            Pranešėjas informavo apie Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

 

            Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.    Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad gautas Seimo Pirmininko teikimas svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 straipsniai priimti bendru sutarimu.

Užsiregistravo 49 Seimo nariai (17.14 val.)

 

            NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, iki bus reikiamas Seimo narių skaičius.

 

                17.16 val.

            SVARSTYTA. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 877 ir 320 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2175*(teikėjai – LRV/žemės ūkio ministrė K.D.Prunskienė) (priėmimas)

            Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J.Sabatauskas

 

            1, 2, 3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, iki bus reikiamas Seimo narių skaičius.

 

                17.18 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Seimo 2008 metų delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje“ projektas Nr.XP-2787 (svarstymo tęsinys ir priėmimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Č.Juršėnas

 

            V.Mazuronio pasiūlymams pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.    Pritarti šiam projektui (su posėdžio metu priimtais pasiūlymais) po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Razma (Tėvynės sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

                17.21 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. spalio 31 d. dekreto Nr. 1K-1143 2 straipsnis neprieštarauja Konstitucijai projektas Nr.XP-2651A* (teikėjas – K.Čilinskas) (priėmimas)

            Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J.Sabatauskas

 

Užsiregistravo 42 Seimo nariai (17.21 val.)

 

            NUTARTA.   Priimti Seimo nutarimą „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. spalio 31 d. dekreto Nr. 1K-1143 2 straipsnis neprieštarauja Konstitucijai. Balsavimo rezultatai: už - 22, prieš - 1, susilaikė 17.

 

Posėdžio pirmininko sprendimu posėdis pratęsiamas 0.5 val.

 

                17.23 val.

            SVARSTYTA. Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos kariuomenės organizavimo principų“ projektas Nr.XP-2752 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys, krašto apsaugos ministras J.Olekas

 

            Klausė Seimo nariai: R.Juknevičienė, S.Pečeliūnas, A.Kubilius, J.Čekuolis, E.Klumbys.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Kubilius (Tėvynės sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pertrauką), A.Kašėta, S.Pečeliūnas.

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

           Replikavo Seimo narys L.Sabutis.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: E.Klumbys, L.Sabatauskas, J.Olekas.

 

Užsiregistravo 42 Seimo nariai (17.47 val.)

 

            Balsuota dėl pasiūlymo pratęsti posėdį: už - 25, prieš - 9, susilaikė 7. Pritarta.

 

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V.Tomaševski.

 

            Pasiūlymui pratęsti posėdį 0.5 val. pritarta bendru sutarimu.

 

                17.50 val.

            SVARSTYTA:

            1. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 5, 12 ir 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo projektas Nr.XP-2690

            2. Saugios laivybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 33, 42, 43, 44, 44, 47 straipsnių ir septynioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2691

            3. Jūros aplinkos apsaugos įstatymo 30, 32, 37, 38, 39, 41 ir 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 33 ir 43 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr.XP-2692

(pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys, krašto apsaugos ministras J.Olekas

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2690 svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2691 svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti papildomu komitetu projektui Nr.XP-2691 svarstyti Ekonomikos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2692 svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            6. Paskirti papildomu komitetu projektui Nr.XP-2692 svarstyti Ekonomikos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            7. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                17.52 val.

            SVARSTYTA. Reklamos įstatymo 2, 5, 6, 12, 17, 18, 22, 23, 24, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2536(3*)ES (teikėjai - LRV/ūkio ministras V.Navickas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P.Vilkas.

Papildomo – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J.Sabatauskas.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                17.55 val.

            SVARSTYTA. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 18914, 244 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2537(2*) (teikėjai - LRV/ūkio ministras V.Navickas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J.Sabatauskas.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

                17.56 val.

            SVARSTYTA. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2248 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys V.Tomaševski

 

            Klausė Seimo nariai: J.Sabatauskas, M.Žymantas.

 

            Dėl pagrindinio komiteto kalbėjo Seimo narys J.Čekuolis.

 

Užsiregistravo 21 Seimo narys (18.03 val.)

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 20, prieš - 0, susilaikė 1.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Aplinkos apsaugos, Kaimo reikalų bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Kalbėjo Seimo nariai: J.Olekas, J.Čekuolis (siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl projekto Nr.XP-2248).

 

 

 

Posėdis baigtas

 (18.07 val.)

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Algis Čaplikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė