..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2007-12-11  Nr. 41(362)

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V.Gedvilas.

 

                15.02 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos pratęsimo projektas Nr.XP-2733 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Č.Juršėnas

 

            Klausė Seimo nariai: E.Klumbys, J.Jagminas, G.Steponavičius, S.Pečeliūnas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Matulevičius, E.Klumbys.

 

Užsiregistravo 78 Seimo nariai (15.18 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 83 Seimo nariai (15.19 val.)

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 38, prieš - 10, susilaikė 32. Nepritarta.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Kubilius (Tėvynės sąjungos frakcijos vardu siūlė pakartoti balsavimą), A.Čaplikas, J.Razma, K.Daukšys, P.Gražulis, J.Jagminas.

 

Užsiregistravo 85 Seimo nariai (15.24 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už siūlymą atmesti šį projektą balsavo 28, už siūlymą grąžinti jį iniciatoriams tobulinti – 49. Pritarta antram siūlymui.

 

           NUTARTA. Grąžinti projektą Nr.XP-2733 iniciatoriams tobulinti.

 

           Replikavo Seimo narys S.Pečeliūnas.

 

                15.26 val.

            SVARSTYTA. Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2719 (pateikimas)

            Pranešėjas – Respublikos Prezidento patarėjas L.Bielinis

 

            Klausė Seimo nariai: J.Veselka, E.Klumbys, P.Jakučionis, S.Pečeliūnas,

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: S.Pečeliūnas, V.Bogušis.

 

Užsiregistravo 73 Seimo nariai (15.50 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V.Bogušis, R.Smetona.

 

Užsiregistravo 77 Seimo nariai (15.56 val.)

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 39, prieš - 20, susilaikė 16.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Pavesti Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijai apsvarstyti šį projektą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys P.Gražulis (prašė patikslinti balsavimo rezultatus, jis balsavo „prieš“).

 

                15.58 val.

            SVARSTYTA. Atominės elektrinės įstatymo preambulės, 3, 6, 10, 11 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2736 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys A.Matulevičius

 

            Klausė Seimo nariai: P.Vilkas, E.Klumbys, G.Šileikis, V.Karbauskis, A.Endzinas, B.Vėsaitė.

 

Užsiregistravo 63 Seimo nariai (16.12 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 70 Seimo narių (16.13 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už siūlymą 10 min. pratęsti laiką, skirtą paklausti, balsavo 37, už siūlymą nutraukti klausimų pateikimą – 31. Pritarta pirmam siūlymui.

 

            Klausė Seimo nariai: P.Auštrevičius, A.Čaplikas, P.Gražulis, V.Navickas, S.Pabedinskas, R.Kupčinskas, V.Baltraitienė.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Endzinas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E.Klumbys, P.Gražulis, V.Navickas.

Užsiregistravo 80 Seimo narių (16.35 val.)

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už - 31, prieš - 23, susilaikė 24. Nepritarta.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: A.Matulevičius, P.Gražulis, A.Čaplikas, G.Šileikis.

 

Užsiregistravo 69 Seimo nariai (16.39 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už siūlymą atmesti šį projektą balsavo 34, už siūlymą grąžinti jį iniciatoriams tobulinti – 30.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Ivanauskas (frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą), A.Baranauskas, V.Boreikienė.

 

Užsiregistravo 77 Seimo nariai (16.41 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Užsiregistravo 78 Seimo nariai (16.42 val.)

 

Pakartotinis alternatyvus balsavimas: už siūlymą atmesti šį projektą balsavo 40, už siūlymą grąžinti jį iniciatoriams tobulinti – 37.

 

        Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Endzinas, G.Šileikis.

 

Užsiregistravo 75 Seimo nariai (16.45 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Pekeliūnas, E.Klumbys (frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Užsiregistravo 78 Seimo nariai (16.47 val.)

 

Pakartotinis alternatyvus balsavimas: už siūlymą atmesti šį projektą balsavo 39, už siūlymą grąžinti jį iniciatoriams tobulinti – 37. Pritarta pirmam siūlymui.

 

            NUTARTA. Atmesti projektą Nr.XP-2736.

 

 

                16.48 val.

            SVARSTYTA. Valstybinių pensijų įstatymo 4, 5, 6, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2253(3*) (sujungti Nr.XP-2253(2) ir Nr.XP-1495(3) (teikėjai – LRV/socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė R.Baškienė.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: L.Počikovska (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), A.Matulas (Sveikatos reikalų komiteto vardu).

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

                16.53 val.

            SVARSTYTA. Valstybinių pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-1814(2*) (teikėjai – A.Kubilius, A.N.Stasiškis/29 Seimo nariai) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J.Čekuolis.

Papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė L.Počikovska.

Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos išvadą pateikė šios komisijos atstovas P.Jakučionis.

 

Valstybinių pensijų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies pagrindinio komiteto redakcijai pritarta bendru sutarimu. 

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.N.Stasiškis.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Dumčius, A.Sysas.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R.Kupčinskas, A.Sysas, A.N.Stasiškis.

Užsiregistravo 55 Seimo nariai (17.06 val.)

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui su pagrindinio komiteto pasiūlymu, kuriam buvo pritarta posėdžio metu, po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 45, prieš - 1, susilaikė 6.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininkas V.Muntianas.

 

PERTRAUKA

(17.08 – 17.18 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V.Muntianas.

 

                17.19 val.

            SVARSTYTA:

            1. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 28, 34 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2517(2*)

            2. Karo prievolės įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2518*

(svarstymas) (teikėjai – J.Olekas/33 Seimo nariai)

 

            Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas V.Čepas.

 

            NUTARTA.   Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                17.22 val.

            SVARSTYTA:

            1. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2662

            2. Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 88 ir 89 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2663

            3. Seimo rinkimų įstatymo 91 ir 93 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2664

            4. Prezidento rinkimų įstatymo 70 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2665

            5. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 84 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2666

            6. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 2, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas Nr.XP-2667

            7. Operatyvinės veiklos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2668

(pateikimas)

            Pranešėja – teisingumo viceministrė E.Radušytė

 

            Klausė Seimo nariai: L.Graužinienė, V.Boreikienė, V.Simulik, S.Pabedinskas, A.Matulas, V.Čepas, A.Paulauskas, J.Juozapaitis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L.Graužinienė, J.Olekas.

 

Užsiregistravo 46 Seimo nariai (17.45 val.)

 

            NUTARTA. Pritarti projektui Nr.XP-2662 po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 22, prieš - 12, susilaikė 8.

 

Užsiregistravo 37 Seimo nariai (17.48 val.)

 

NUTARTA. Pritarti projektams Nr.XP-2663, Nr.XP-2664, Nr.XP-2665, Nr.XP-2665, Nr.XP-2666, Nr.XP-2667 ir Nr.XP-2668 po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 20, prieš - 10, susilaikė 6.

 

            Dėl pagrindinio komiteto kalbėjo Seimo narė L.Graužinienė.

 

Užsiregistravo 30 Seimo narių (17.51 val.)

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto projektui Nr.XP-2662 svarstyti: už Teisės ir teisėtvarkos komitetą balsavo 13, už Audito komitetą – 16. Pritarta antram siūlymui.

 

            NUTARTA:

            1. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2662 svarstyti Audito komitetą.

            2. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2662 svarstyti Biudžeto ir finansų, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Teisės ir teisėtvarkos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių  komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl komitetų lydintiems projektams svarstyti kalbėjo Seimo narė L.Graužinienė (siūlė pagrindiniu komitetu visiems projektams paskirti Audito komitetą).

 

Alternatyvus balsavimas dėl komitetų lydintiems projektams svarstyti: už Seniūnų sueigos pasiūlytus komitetus balsavo 15, už L.Graužinienės pasiūlymą – 15. Sprendimas nepriimtas.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Užsiregistravo 37 Seimo nariai (17.55 val.)

 

Alternatyvus balsavimas dėl komitetų lydintiems projektams svarstyti: už Seniūnų sueigos pasiūlytus komitetus balsavo 18, už L.Graužinienės pasiūlymą – 19.

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narė D.Bekintienė (prašė patikslinti balsavimo rezultatus, ji balsavo „už“).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Užsiregistravo 37 Seimo nariai (17.57 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 38 Seimo nariai (17.58 val.)

 

Alternatyvus balsavimas dėl komitetų lydintiems projektams svarstyti: už Seniūnų sueigos pasiūlytus komitetus balsavo 19, už L.Graužinienės pasiūlymą – 19. Sprendimas nepriimtas.

 

            NUTARTA. Daryti 1 val. pertrauką (posėdžio pirmininko sprendimu).

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas V.Gedvilas.

 

 

                18.01 val.

            SVARSTYTA:

            1. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2662A

            2. Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2725

            3. Seimo rinkimų įstatymo 38, 39 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2726

            4. Prezidento rinkimų įstatymo 32 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2727

            5. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 ir 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2728

            6. Politinių partijų įstatymo 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2729

(pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V.Muntianas

 

            Klausė Seimo nariai: L.Graužinienė, V.Žiemelis, A.Skardžius, A.Baranauskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L.Graužinienė, A.Skardžius.

 

Užsiregistravo 37 Seimo nariai (18.19 val.)

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 23, prieš - 11, susilaikė 3.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2662A svarstyti Audito komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2662A svarstyti Biudžeto ir finansų, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Teisės ir teisėtvarkos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių  komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 36 Seimo nariai (18.23 val.)

 

Alternatyvus balsavimas dėl komitetų lydintiems projektams svarstyti: už Seniūnų sueigos pasiūlytus komitetus balsavo 19, už L.Graužinienės pasiūlymą – 16. Pritarta pirmam siūlymui.

 

            Kalbėjo Seimo narė L.Graužinienė (prašė papildomu komitetu visiems projektams paskirti Audito komitetą).

 

 

            NUTARTA:

            1. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2725 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2725 svarstyti Audito bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2726 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2726 svarstyti Audito bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2727 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            6. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2727 svarstyti Audito bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            7. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2728 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            8. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2728 svarstyti Audito bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            9. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2729 svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            10. Paskirti papildomu komitetu projektui Nr.XP-2729 svarstyti Audito komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            11. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininko siūlymui analogiškai paskirti Seniūnų sueigos pasiūlytus komitetus projektams Nr.XP-2663, Nr.XP-2664, Nr.XP-2665, Nr.XP-2666, Nr.XP-2667, Nr.XP-2668 svarstyti pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA:

            1. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2663 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2663 svarstyti Audito bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2664 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2664 svarstyti Audito bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2665 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            6. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2665 svarstyti Audito bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            7. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2666 svarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            8. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2666 svarstyti Audito bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            9. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2667 svarstyti Biudžeto ir finansų  komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            10. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2667 svarstyti Audito bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            11. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2668 svarstyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            12. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2668 svarstyti Audito bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            13. Pavesti Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijai apsvarstyti  projektą Nr.XP-2668. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            14. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininkas V.Muntianas.

 

                18.26 val.

            SVARSTYTA:

            1. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo projektas Nr.XP-2673

            2. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1, 2, 21, 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2674

            3. Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2675

(pateikimas)

            Pranešėjas – aplinkos viceministras Z.Truskauskas

 

            Klausė Seimo nariai: A.Rimas, J.Juozapaitis, V.Aleknaitė-Abramikienė, R.Kupčinskas, A.Matulas, R.Baškienė, J.Zinkevičūtė, V.M.Čigriejienė, D.Bekintienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė L.Graužinienė.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2673 svarstyti Aplinkos apsaugos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2673 svarstyti Biudžeto ir finansų, Ekonomikos, Socialinių reikalų ir darbo bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Pavesti Šeimos ir vaiko reikalų komisijai apsvarstyti projektą Nr.XP-2673. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2674 svarstyti Aplinkos apsaugos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            6. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2674 svarstyti Biudžeto ir finansų, Ekonomikos, Socialinių reikalų ir darbo bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

7. Pavesti Šeimos ir vaiko reikalų komisijai apsvarstyti projektą Nr.XP-2674. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            8. Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.XP-2675 svarstyti Aplinkos apsaugos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            9. Paskirti papildomais komitetais projektui Nr.XP-2675 svarstyti Ekonomikos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            10. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                18.56 val.

            SVARSTYTA. Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2643 (pateikimas)

            Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo viceministras P.V.Žiūkas

 

            Klausė Seimo nariai: D.Bekintienė, L.Graužinienė, A.N.Stasiškis, V.M.Čigriejienė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Pavesti Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijai apsvarstyti šį projektą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                19.05 val.

            SVARSTYTA. Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.XP-1126 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys A.Dumčius

 

            Klausė Seimo nariai: V.M.Čigriejienė, L.Graužinienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė L.Graužinienė.

            Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narys A.N.Stasiškis.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Pavesti Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijai apsvarstyti šį projektą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pratęstoje rudens sesijoje, jeigu ji bus pratęsta. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                19.11 val.

            SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2730 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys J.Sabatauskas

 

            Klausė Seimo narė L.Graužinienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Matulas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2007-12-13 (ketvirtadienį). Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

                19.22 val.

            SVARSTYTA. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2034 (teikėjas – J.Karosas) (svarstymas)

           

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas J.Sabatauskas (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti).

 

            NUTARTA.   Grąžinti projektą Nr.XP-2034 iniciatoriams tobulinti. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 18 Seimo narių (19.24 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (19.25 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                         Viktoras Muntianas

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                            Vydas Gedvilas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė