..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO PLENARINIO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2007-12-04  Nr. 36(357)

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Čaplikas.

 

Užsiregistravo 21 Seimo narys (15.00 val.)

           

                15.01 val.

            SVARSTYTA. Valstybės tarnybos įstatymo 7, 8, 24 straipsnių ir priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2, 3 priedais įstatymo projektas Nr.XP-2427(2*) (teikėjai – LRV/vidaus reikalų ministras R.Šukys) (priėmimas)

            Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas L.Sabutis

 

            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 42 Seimo nariai (15.06 val.)

 

            NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, iki bus reikiamas Seimo narių skaičius.

 

                15.07 val.

            SVARSTYTA. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301, 32, 123, 124, 1241, 1242, 125, 126, 127, 129, 130, 1302, 131, 134, 187, 224, 225, 2591, 269, 281,  312, 313, 314, 315, 320 ir 326 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-1883(3*) (teikėjai – LRV/vidaus reikalų ministras R.Šukys)  (priėmimas)

            Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J.Sabatauskas

 

Siūlymui svarstyti 1 straipsnio A.Sadecko pataisą pritarta.

1 straipsnio A.Sadecko pataisa priimta bendru sutarimu.

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A.Kašėta (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio), V.Čepas, J.Veselka (Frakcijos „Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)“ vardu pritarė siūlymui daryti pertrauką iki kito posėdžio), Č.Juršėnas, A.Pekeliūnas, J.Sabatauskas, A.N.Stasiškis.

 

Užsiregistravo 64 Seimo nariai (15.17 val.)

 

Balsuota dėl opozicinių frakcijų siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio (2007-12-06): už - 31. Pritarta.

 

            NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio (2007-12-06).

 

Užsiregistravo 68 Seimo nariai (15.19 val.)

 

           Dėl Žmonių palaikų laidojimo įstatymo projekto Nr.XP-1505(4*) ir Kremavimo įstatymo projekto Nr.XP-2627* kalbėjo Seimo nariai: V.M.Čigriejienė, E.Klumbys, H.Žukauskas, A.Pekeliūnas. Šių projektų svarstymas atidedamas.

 

                15.24 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos projektas Nr.XP-2140* (teikėjai - LRV/finansų ministras R.Šadžius)  (svarstymas ir priėmimas)

 

            Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J.Lionginas (siūlė priimti protokolinį nutarimą).

 

Papildomų komitetų išvadas pateikė: D.Jankauskas (Audito komiteto vardu), B.Vėsaitė (Ekonomikos komiteto vardu), R.J.Dagys (Europos reikalų komiteto vardu), R.Remeika (Informacinės visuomenės plėtros komiteto vardu), V.Rinkevičius (Kaimo reikalų komiteto vardu), J.Sabatauskas (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu), A.Dumčius (Žmogaus teisių komiteto vardu). 

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė papildomų – Aplinkos apsaugos, Socialinių reikalų ir darbo, Sveikatos reikalų, Švietimo, mokslo ir kultūros, Užsienio reikalų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų išvadas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys D.Jankauskas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: Z.Balčytis, D.Jankauskas, R.Kupčinskas, G.Mikolaitis, S.Pečeliūnas.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J.Lionginas, S.Pečeliūnas, D.Jankauskas (prašė balsuoti dėl Audito komiteto siūlymo papildyti nutarimą 2 straipsniu).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 78 Seimo nariai (15.46 val.)

 

            Balsuota dėl Audito komiteto siūlymo papildyti nutarimą 2 straipsniu: už - 38, prieš - 19, susilaikė 19. Sprendimas nepriimtas.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Užsiregistravo 86 Seimo nariai (15.48 val.)

 

            Pakartotinai balsuota dėl Audito komiteto siūlymo papildyti nutarimą 2 straipsniu: už - 45, prieš - 19, susilaikė 21. Pritarta.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos. Balsavimo rezultatai: už - 80, prieš - 0, susilaikė 5.

 

         

                15.51 val.

            SVARSTYTA. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas Nr.XP-1945(3*)ES (teikėjai – LRV/vidaus reikalų ministras R.Šukys) (priėmimo tęsinys)

 

Užsiregistravo 80 Seimo narių (15.52 val.)

                                                                           

            NUTARTA.   Priimti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už - 71, prieš - 0, susilaikė 5.

 

 

                15.53 val.

            SVARSTYTA. Valstybės tarnybos įstatymo 7, 8, 24 straipsnių ir priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2, 3 priedais įstatymo projektas Nr.XP-2427(2*) (teikėjai – LRV/vidaus reikalų ministras R.Šukys) (priėmimo tęsinys)

 

            NUTARTA.   Priimti Valstybės tarnybos įstatymo 7, 8, 24 straipsnių ir priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2, 3 priedais įstatymą. Balsavimo rezultatai: už - 73, prieš - 0, susilaikė 3.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: S.Pečeliūnas (2 kartus), J.Sabatauskas (2 kartus), H.Žukauskas, E.Klumbys, A.Matulas, B.Bradauskas, N.Steiblienė, Č.Juršėnas, V.M.Čigriejienė.

 

Užsiregistravo 64 Seimo nariai (16.09 val.)

 

            Balsuota dėl siūlymo išbraukti iš darbotvarkės Kremavimo įstatymo projektą Nr.XP-2627*: už - 34, prieš - 22, susilaikė 8. Pritarta.

 

                16.11 val.

            SVARSTYTA. Žmonių palaikų laidojimo įstatymo projektas Nr.XP-1505(4*) (teikėjai - V.M.Čigriejienė, A.Matulas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V.M.Čigriejienė.

 

Papildomų komitetų išvadas pateikė: B.Bradauskas (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), L.Počikovska (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), J.Čekuolis (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), A.Salamakinas (Žmogaus teisių komiteto vardu), J.Sabatauskas (Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: V.M.Čigriejienė, E.Klumbys, V.Čepas, A.Matulas.

 

Projekto Nr.XP-1505(4*) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto atstovė V.M.Čigriejienė

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad B.Bradauskas (atsiėmė pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas).

Dėl R.Visockytės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R.Visockytė (pritarė pagrindinio komiteto redakcijai).

Dėl Socialinių reikalų ir darbo komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J.Čekuolis (nereikalavo balsuoti).

Dėl Teisės ir teisėtvarkos komiteto pataisų kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Dumčius, E.Klumbys.

 

            Kalbėjo Seimo narys J.Sabatauskas (kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją dėl A.Dumčiaus pareiškimo).

 

Užsiregistravo 67 Seimo nariai (17.01 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 64 Seimo nariai (17.01 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 73 Seimo nariai (17.01 val.)

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už - 56, prieš - 1, susilaikė 13.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: S.Pečeliūnas, A.Matulas, J.Sabatauskas.

Užsiregistravo 65 Seimo nariai (17.07 val.)

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: K.Daukšys, A.Dumčius.

 

                17.10 val.

            SVARSTYTA. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2385 (teikėjai – V.M.Čigriejienė, A.Matulas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas B.Bradauskas (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

            NUTARTA. Atmesti projektą Nr.XP-2385. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

PERTRAUKA

(17.12 – 17.28 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Čaplikas.

 

17.28 val.

            SVARSTYTA. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2008 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr.XP-2591(2) (pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė

 

            Klausė Seimo nariai: A.Sysas, J.Čekuolis, V.V.Margevičienė, A.Matulas, V.M.Čigriejienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Sysas.

 

Užsiregistravo 36 Seimo nariai (17.47 val.)

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 33, prieš - 0, susilaikė 1.

            2. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                17.49 val.

            SVARSTYTA. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23, 32, 42 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2721 (pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė

 

            Klausė Seimo nariai: V.V.Margevičienė, J.Čekuolis, D.Bekintienė, V.M.Čigriejienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.Matulas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                18.02 val.

            SVARSTYTA. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2534 (pateikimas)

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė

 

            Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narys J.Čekuolis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2007-12-18. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                18.06 val.

            SVARSTYTA:

            1. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 7 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2654

            2. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 6, 8 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2655

            3. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 29, 31, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2652

            4. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2653

            5. Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 8, 13, 15, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2656

            6. Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 3, 5 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2657

            7. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2658

            8. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 26, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2659

(pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė

 

            Klausė Seimo narys A.Matulas.

 

 

NUTARTA:

            1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šiuos projektus skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                18.14 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo projektas Nr.XP-2404(3*) (teikėja - M.A.Pavilionienė) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė M.A.Pavilionienė.

Papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė E.Karpickienė.

 

Dėl G.Steponavičiaus pataisų kalbėjo Seimo narė M.A.Pavilionienė.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

                18.19 val.

            SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 1, 2, 8, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2520 (teikėjas – V.Rinkevičius) (pateikimo tęsinys)

 

    

 

NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Kaimo reikalų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Audito komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

                18.20 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo Dėl Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo projektas Nr.XP-2710 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Č.Juršėnas

 

            Klausė Seimo narys G.Šileikis.

 

Užsiregistravo 34 Seimo nariai (18.23 val.)

 

            NUTARTA.  Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už - 33, prieš - 0, susilaikė 1.

 

            Seimo narys E.Žakaris pranešė, kad teikėjai atsiima Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.XP-2151 bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 43 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.XP-2367.

 

 

            Posėdžio pirmininkas informavo, kad pranešėjos prašymu Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 ir 57 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.XP-2547 pateikimas nukeliamas.

 

 

                18.26val.

            SVARSTYTA. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5,  9, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.XP-2576 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys A.Matulas

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J.Čekuolis (siūlė prašyti Vyriausybės išvados).

 

Užsiregistravo 31 Seimo narys (18.28 val.)

 

      

    NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už - 29, prieš - 0, susilaikė 0.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Sveikatos reikalų komitetą. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

Posėdis baigtas

 (18.30 val.)

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Algis Čaplikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė                                                                                  Tatjana Juršėnienė