..\..\..\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

Neeilinė sesija

2005 m. vasario 8 d. (antradienis)

Vakarinis plenarinis posėdis

Nr. 2(23)

(Posėdžio pradžia - 15.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (15.01 val.)

 

15.01 val.

Sveikatos apsaugos ministro Ž.Padaigos atsakymai

 į Seimo narių klausimus

 

            Klausė Seimo nariai: I.Degutienė, A.Čaplikas, A.Matulevičius, V.Vertelienė, A.Sysas,  L.Mogenienė, A.Dumčius, A.Kašėta, A.Balsienė, R.Visockytė.

 

15.31 val.

S V A R S T Y T A :

            Jūros aplinkos apsaugos įstatymo 46 ir 47 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr.XP-178* (teikėjas – Aplinkos apsaugos komitetas/A.Bosas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Palionis.

Užsiregistravo 103 Seimo nariai (15.33 val.)

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 96, prieš - 0, susilaikė 3.

 

15.34 val.

S V A R S T Y T A :

            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 27, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 224, 242, 244, 2591, 263, 268, 320, 324, 325, 327, 329 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 877, 2414 straipsniais įstatymo projektas Nr.XP-75(2*)ES (teikėja - LRV/žemės ūkio ministrė K.D.Prunskienė) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas J.Sabatauskas.

Papildomo – Kaimo reikalų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas B.Pauža.

Projekto Nr.XP-75(2*)ES pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas J.Sabatauskas

 

Dėl H.Žukausko pataisos kalbėjo Seimo narys H.Žukauskas (atsiėmė pataisą).

Dėl J.Palionio ir A.Rimo pataisų kalbėjo Seimo narys A.Rimas.

Siūlymui svarstyti šias pataisas pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šių pataisų kalbėjo Seimo nariai: A.Sereika, J.Olekas.

Užsiregistravo 104 Seimo nariai (15.46 val.)

 

Balsuota dėl J.Palionio ir A.Rimo pataisų: už - 57, prieš - 17, susilaikė 26. Priimtos.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui su Seimo posėdžio metu priimtomis pataisomis po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

15.47 val.

S V A R S T Y T A :

            Miškų įstatymo 2, 5, 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-76(2*) (teikėjas - LRV/aplinkos ministras A.Kundrotas) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas G.Jakavonis.

Papildomo – Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovė R.Baškienė.

 

Projekto Nr.XP-76(2*) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas G.Jakavonis

 

Dėl J.Jaruševičiaus pataisos kalbėjo Seimo narys J.Jaruševičius.

Siūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

J.Jaruševičiaus pataisa priimta bendru sutarimu.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui su Seimo posėdžio metu priimta pataisa po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

15.52 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių paskyrimo“ pakeitimo“ projektas Nr.XP-223 (pateikimas)

            Pranešėjas – švietimo ir mokslo viceministras R.Mockeliūnas

 

            Klausė Seimo narys V.Navickas.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje (bendru sutarimu).

 

 

 

15.56 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 60 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projektas Nr.XP-242 (pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė

 

            Klausė Seimo narys P.Jakučionis.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą (bendru sutarimu).

            3. Svarstyti šį projektą skubos tvarka (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2005-02-15 (bendru sutarimu).

 

 

16.02 val.

S V A R S T Y T A :

            Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto ir Valstybės saugumo departamento statuto pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-241 (pateikimas) (Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka)

            Pranešėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė

 

            Klausė Seimo nariai: A.Sysas, V.Žiemelis.

 

Užsiregistravo 95 Seimo nariai (16.07 val.)

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 90, prieš - 0, susilaikė 2.

            2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka (bendru sutarimu).

            3. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų, Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2005-02-15 (bendru sutarimu).

 

16.09 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-230

            2. Valstybės saugumo departamento statuto 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-231

            3. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-232

            4. Tarnybos kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos  statuto 54 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-233

(pateikimas)

            Pranešėjas – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas A.Sysas

 

            Klausė Seimo nariai: V.Žiemelis, R.Kupčinskas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė I.Degutienė.

 

            Kalbėjo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas A.Sysas (prašė šiuos projektus svarstyti skubos tvarka).

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais šiems projektams svarstyti Biudžeto ir finansų, Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2005-02-15 (bendru sutarimu).

            5. Svarstyti šiuos projektus skubos tvarka (bendru sutarimu).

 

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė apie Tarpparlamentinių ryšių su Pietų Kaukazo valstybėmis (Armėnijos Respublika, Azerbaidžano Respublika ir Gruzijos Respublika) grupės įregistravimą Seime, grupės pirmininkas – E.Klumbys, pavaduotojai – V.Orechov ir J.Palionis.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė apie Tarpparlamentinių ryšių su Libano Respublika grupės įregistravimą Seime, grupės pirmininkas – E.Vareikis, pavaduotojas – S.Bucevičius, grupėje 25 nariai.

 

           Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V.Žiemelis.

 

Posėdis baigtas

 (16.20 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                Gintaras Steponavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė Tatjana Juršėnienė