LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

                           PROTOKOLAS

                       Rudens (VII) sesija

              1995 m. lapkričio 21 d. (antradienis)

                  Vakarinis plenarinis posėdis

                           Nr.32(474)

                 (Posėdžio pradžia - 12.03 val.)

 

     Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko

pavaduotojas A.Sakalas

 

Seimo  diskusija   apie   sveikatos   apsaugos   būklę   Lietuvos

Respublikoje

 

     Diskusijoje   dalyvauja    Seimo   nariai,    Prezidentūros,

Vyriausybės,   nevyriausybinių    organizacijų,   apskričių    ir

savivaldybių   atstovai,    svečiai   iš   Pasaulinės   Sveikatos

Organizacijos, Pasaulio banko, Suomijos.

 

     Sveikatos apsaugos  ministras A.Vinkus  perskaitė  pranešimą

"Lietuvos gyventojų sveikatos problemos".

 

     Kauno medicinos  akademijos rektorius  prof.dr. V.Grabauskas

perskaitė pranešimą  "Visuomenės sveikatos  blogėjimo  priežastys

Lietuvoje ir galimi būdai jas pašalinti".

 

     Sveikatos apsaugos  reformų biuro  direktoriaus  pavaduotoja

dr. D.Jankauskienė  perskaitė pranešimą "Sveikatos reformos būklė

Lietuvoje".

 

     Pasaulinės Sveikatos  Organizacijos Europos regiono ekspertė

dr. A.Ritsatakis perskaitė pranešimą "Teisumo problemos sveikatos

apsaugoje".

 

     Suomijos ekspertas  dr.  Matti  Rajala  perskaitė  pranešimą

"Suomijos patirtis įgyvendinant sveikatos politiką".

 

     Pranešimą perskaitė Pasaulio banko atstovė Laura Rose.

 

 

                            PERTRAUKA

                      (14.25 - 15.30 val.)

 

     Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko

pavaduotojas A.Sakalas

 

Seimo  diskusijos   apie  sveikatos   apsaugos   būklę   Lietuvos

Respublikoje tęsinys

 

     Pranešimus perskaitė Seimo nariai: L.Alesionka, V.Aleknaitė,

K.Kuzminskas, V.Andriukaitis.

     Pranešimus perskaitė  apskričių atstovai: Šiaulių apskrities

gydytojas   K.Ščeponavičius,    Utenos    apskrities    gydytojas

A.Paleckis.

 

     Pranešimus   perskaitė   savivaldybių   atstovai:   Visagino

savivaldybės  mero  pavaduotojas  A.Ivanauskas,  Vilniaus  miesto

valdybos narys R.Zacharka.

 

Užsiregistravo 40 Seimo narių (16.52 val.).

 

                            PERTRAUKA

                      (16.52 - 17.10 val.)

 

     Posėdžio pirmininkas - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko

pavaduotojas A.Sakalas

 

Seimo  diskusijos   apie  sveikatos   apsaugos   būklę   Lietuvos

Respublikoje tęsinys

 

     Pranešimus  perskaitė   ministerijų   atstovai:   Socialinės

apsaugos  ir   darbo  ministerijos   sekretorė   V.Blinkevičiūtė,

švietimo  ir   mokslo  ministras  V.Domarkas,  Aplinkos  apsaugos

ministerijos sekretorius  R.Liužinas,  vidaus  reikalų  ministras

R.Vaitekūnas.

 

     Pranešimus perskaitė  nevyriausybinių organizacijų atstovai:

Moterų  asociacijos  atstovė  B.Grinbergienė,  Gydytojų  sąjungos

prezidentas  A.Mickis,   Gydytojų  vadovų   sąjungos  prezidentas

V.Janušonis,    Lietuvos     diabeto    asociacijos    prezidentė

V.Augustinienė.

 

     Kalbėjo sveikatos apsaugos ministras A.Vinkus.

 

18.08 val.

S V A R S T Y T A :

     Lietuvos Respublikos  Seimo rezoliucijos  "Dėl  nacionalinės

sveikatos   politikos    įgyvendinimo"    projektas    Nr.1904(2)

(pateikimas)

     Pranešėjas - Seimo narys L.Alesionka

 

     Klausė Seimo  nariai: V.Astrauskas,  B.Rupeika, A.Vaišnoras,

Z.Semenovičius, K.Kuzminskas, A.Kubilius, A.P.Tauras.

    

     Dėl  posėdžio   vedimo   tvarkos   kalbėjo   Seimo   nariai:

A.Kubilius, V.Andriukaitis, M.Čobotas.

 

N U T A R T A :

     1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą (be balsavimo).

     2. Paskirti  šio projekto  svarstymą Seimo  posėdyje savaitę

nuo 1995 12 04 (be balsavimo).

 

     Kalbėjo Seimo  nariai: A.Kubilius,  A.Baležentis, A.Gricius,

A.Vaišnoras.

 

     Redakcinės komisijos,  sudarytos šiam  projektui  redaguoti,

sudėtis  (L.Alesionka,   V.Andriukaitis,  S.Burbienė,  M.Čobotas,

K.Kuzminskas,    G.Paviržis,    V.Pranevičius,    Z.Semenovičius)

patvirtinta be balsavimo.

 

 

Seimo narių pareiškimai

 

     Pareiškimus   perskaitė    Seimo   nariai:   K.Antanavičius,

A.Vaišnoras, A.Albertynas, A.Endriukaitis.

 

 

                         Posėdis baigtas

                          (18.49 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas      Aloyzas Sakalas         

 

Protokolą rašė A.Valickienė