LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

VII (rudens) sesija

2003 m. lapkričio 11 d. (antradienis)

Rytinis plenarinis posėdis

Nr. 25(435)

(Posėdžio pradžia - 10.01 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V.P.Andriukaitis

 

Užsiregistravo 54 Seimo nariai (10.01 val.)

Pakartotinai užsiregistravo 63 Seimo nariai (10.03 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė Seimo nario D.Veličkos pareiškimą dėl narystės Liberalų ir centro frakcijoje suspendavimo nuo 2003 m. spalio 28 d. ir prašymą priimti į Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakciją bei Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcijos sprendimą pritarti D.Veličkos narystei šioje frakcijoje.

 

10.05 val.

S V A R S T Y T A :

            2003 m. lapkričio 11 d. (antradienio) darbotvarkė

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V.P.Andriukaitis

 

Užsiregistravo 76 Seimo nariai (10.05 val.)

N U T A R T A :

            Patvirtinti patikslintą 2003 m. lapkričio 11 d. (antradienio) darbotvarkę. Balsavo: už - 70, prieš - 0, susilaikė 5.

 

10.06 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos“ projektas Nr.IXP-2891(2) (svarstymas ir priėmimas)

           

            Posėdžio pirmininkas paskelbė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išvadą dėl Seimo nutarimo „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos“ projekto Nr.IXP-2891(2). Komisija nusprendė, kad 2003 m. spalio 21 d. balsuojant dėl pritarimo po svarstymo buvo pažeistos Seimo statuto 202 straipsnio nuostatos. Komisija siūlo kartoti procedūrą nuo svarstymo Seimo posėdyje stadijos.

 

            Vytautas Andriulis pranešė apie Algimanto Dziegoraičio atsisakymą kandidatuoti į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narius antrai kadencijai.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys J.Budrevičius.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narius Vytautas Andriulis.

 

            Dėl 1 straipsnio kalbėjo Seimo nariai: A.Vazbys, V.Popovas, P.Gražulis, J.Veselka, H.Žukauskas.

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (10.26 val.)

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio (dėl V.Andriulio patvirtinimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariu): už - 54, prieš - 5, susilaikė 24. 1 straipsnis priimtas.

            2 straipsnis (dėl nutarimo įsigaliojimo) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, P.Gražulis, A.Vazbys.

 

Užsiregistravo 86 Seimo nariai (10.29 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Seimo nutarimą „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos. Balsavo: už - 67, prieš - 3, susilaikė 13.

 

10.30 val.

S V A R S T Y T A :

            Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo 1, 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-2984 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas A.Paulauskas

 

            Klausė Seimo narys J.Veselka.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Žmogaus teisių komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2003-12-11 (bendru sutarimu).

 

10.35 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo Dėl lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos sudarymo 1 straipsnio pakeitimo projektas Nr.IXP-2902 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas A.Paulauskas

 

            Klausė Seimo narys A.Vidžiūnas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui priimti šį projektą dabar pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.  

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (10.38 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo Dėl lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos sudarymo 1 straipsnio pakeitimo. Balsavo: už - 83, prieš - 0, susilaikė 1.

 

10.39 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo statuto Dėl Seimo statuto 29, 30, 32, 86, 99, 217 straipsnių pakeitimo bei Statuto papildymo 291, 292, 293 straipsniais projektas Nr.IXP-2748(3*) (teikėjas – Č.Juršėnas) (priėmimo tęsinys)

            Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas J.Sabatauskas

 

Užsiregistravo 54 Seimo nariai (10.41 val.)

 

            Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 2 straipsnio Č.Juršėno pataisą: už - 40. Pritarta.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Vidžiūnas.

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: I.Šiaulienė, J.Razma.

Užsiregistravo 79 Seimo nariai (10.47 val.)

 

            Balsuota dėl 2 straipsnio Č.Juršėno pataisos: už - 42, prieš - 2, susilaikė 35. Priimta.

Užsiregistravo 82 Seimo nariai (10.48 val.)

 

            Balsuota dėl 2 straipsnio: už - 70, prieš - 0, susilaikė 6. Sprendimas nepriimtas.

 

            Seimo narys G.Kniukšta Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcijos vardu prašė pakartoti balsavimą dėl 2 straipsnio.

 

Užsiregistravo 83 Seimo nariai (10.49 val.)

 

            Pakartotinai balsuota dėl 2 straipsnio: už - 78, prieš - 0, susilaikė 1. 2 straipsnis priimtas.

Užsiregistravo 66 Seimo nariai (10.51 val.)

 

            Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti 3 straipsnio Č.Juršėno pataisą: už - 38. Pritarta.

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J.Razma.

 

Užsiregistravo 77 Seimo nariai (10.53 val.)

 

            Balsuota dėl 3 straipsnio Č.Juršėno pataisos: už - 41, prieš - 4, susilaikė 30. Priimta.

Užsiregistravo 85 Seimo nariai (10.54 val.)

 

            Balsuota dėl 3 straipsnio: už - 76, prieš - 0, susilaikė 6. 3 straipsnis priimtas.

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (10.55 val.)

 

            Balsuota dėl 4 straipsnio: už - 78, prieš - 0, susilaikė 4. 4 straipsnis priimtas.

 

Užsiregistravo 81 Seimo narys (10.55 val.)

 

            Balsuota dėl 5 straipsnio: už - 78, prieš - 0, susilaikė 1. 5 straipsnis priimtas.

 

Užsiregistravo 79 Seimo nariai (10.56 val.)

 

            Balsuota dėl 6 straipsnio: už - 77, prieš - 0, susilaikė 2. 6 straipsnis priimtas.

 

Užsiregistravo 83 Seimo nariai (10.57 val.)

 

            Balsuota dėl 7 straipsnio: už - 81, prieš - 0, susilaikė 1. 7 straipsnis priimtas.

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (10.58 val.)

 

            Balsuota dėl 8 straipsnio: už - 81, prieš - 0, susilaikė 1. 8 straipsnis priimtas.

 

Užsiregistravo 78 Seimo nariai (10.58 val.)

 

            Balsuota dėl 9 straipsnio: už - 76, prieš - 0, susilaikė 1. 9 straipsnis priimtas.

 

Užsiregistravo 85 Seimo nariai (11.00 val.)

 

            Pakartotinai balsuota dėl 1 straipsnio: už - 81, prieš - 0, susilaikė 2. 1 straipsnis priimtas.

 

Užsiregistravo 86 Seimo nariai (11.01 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo statutą Dėl Seimo statuto 29, 30, 32, 86, 99, 217 straipsnių pakeitimo bei Statuto papildymo 291, 292, 293 straipsniais. Balsavo: už - 85, prieš - 0, susilaikė 1.

 

11.02 val.

S V A R S T Y T A :

            Prezidento įstatymo 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21, 22, 23, 24 straipsniais įstatymo projektas Nr.IXP-2747(2*) (teikėjas – Č.Juršėnas) (priėmimo tęsinys)

            Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas P.Papovas

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J.Razma, H.Žukauskas, J.Veselka, P.Papovas.

 

Užsiregistravo 67 Seimo nariai (11.08 val.)

N U T A R T A :

Priimti Prezidento įstatymo 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21, 22, 23, 24 straipsniais įstatymą. Balsavo: už - 53, prieš - 0, susilaikė 14.

 

11.10 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo priedėlio pakeitimo projektas Nr.IXP-2928(2*) (priėmimas)

            Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas A.V.Indriūnas

 

Užsiregistravo 56 Seimo nariai (11.11 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo priedėlio pakeitimo. Balsavo: už - 47, prieš - 0, susilaikė 8.

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A.Macaitis.

 

11.12 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2903(2*) (priėmimas)

            Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas A.V.Indriūnas

Užsiregistravo 60 Seimo narių (11.13 val.)

N U T A R T A :

Priimti Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 49, prieš - 0, susilaikė 11.

 

11.15 val.

S V A R S T Y T A :

            Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2634(3*) (teikėjai – A.Paulauskas, A.Butkevičius, R.Valčiukas, R.Sinkevičius, V.Karbauskis, J.Budrevičius) (priėmimas)

            Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

            Dėl V.Karbauskio, J.Veselkos ir P.Vilko pataisos kalbėjo Seimo narys  P.Vilkas.

Užsiregistravo 32 Seimo nariai (11.18 val.)

 

            Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti V.Karbauskio, J.Veselkos ir P.Vilko pataisą: už - 24. Nepritarta.

 

Užsiregistravo 45 Seimo nariai (11.19 val.)

 

            Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti A.Butkevičiaus pataisą: už - 38. Pritarta.

            Dėl A.Butkevičiaus pataisos kalbėjo Seimo narys A.Butkevičius.

A.Butkevičiaus pataisa (dėl Įstatymo papildymo nauju 1 straipsniu bei Įstatymo pavadinimo pakeitimo) priimta bendru sutarimu.

            1 straipsnis (dėl pagrindinio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo) priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (dėl šio įstatymo įsigaliojimo) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A.Matulevičius, J.Veselka, V.Greičiūnas, J.Jurkus, G.Šivickas, P.Vilkas.

 

Užsiregistravo 60 Seimo narių (11.29 val.)

N U T A R T A :

Priimti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 126 ir 129 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 58, prieš - 0, susilaikė 2.

 

11.30 val.

S V A R S T Y T A :

            Akcizų įstatymo 25, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2925* (teikėja – finansų ministrė D.Grybauskaitė) (priėmimas)

            Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas G.Šivickas

 

1, 2, 3, 4, 5 straipsniai priimti bendru sutarimu. 

 

Užsiregistravo 50 Seimo narių (11.31 val.)

N U T A R T A :

Priimti Akcizų įstatymo 25, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 33, prieš - 4, susilaikė 12.

 

11.32 val.

S V A R S T Y T A :

            Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-2948* (teikėjas – A.Sysas) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka)

            Pranešėjas – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas A.Sysas

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.  

           

Užsiregistravo 50 Seimo narių (11.32 val.)

N U T A R T A :

Priimti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymą. Balsavo: už - 48, prieš - 0, susilaikė 1.

 

11.33 val.

S V A R S T Y T A :

            Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2682(4*) (priėmimas)

            Pranešėjas –  Socialinių reikalų ir darbo komiteto atstovas V.Fiodorov

 

            Pranešėjas informavo, kad Teisės departamento pastaboms pritarta.

 

            1 straipsnis (I, II, III, IV skirsniai) priimtas bendru sutarimu.

2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.  

 

Užsiregistravo 48 Seimo nariai (11.34 val.)

N U T A R T A :

Priimti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 47, prieš - 0, susilaikė 1.

 

11.35 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo A.J.Marčiulionio įgaliojimų pratęsimo projektas Nr.IXP-2945 (svarstymas ir priėmimas)

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J.Sabatauskas.

Užsiregistravo 46 Seimo nariai (11.37 val.)

 

N U T A R T A :

            Priimti Seimo nutarimą Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo A.J.Marčiulionio įgaliojimų pratęsimo. Balsavo: už - 40, prieš - 0, susilaikė 4.

 

 

PERTRAUKA

(11.38 - 12.02 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Skardžius

 

Užsiregistravo 13 Seimo narių (12.02 val.)

12.02 val.

S V A R S T Y T A :

Lygių galimybių įstatymo projektas Nr.IXP-2122(2*) ES (teikėjai – A.Sakalas, G.Dalinkevičius) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas G.Šileikis.

Šeimos ir vaiko reikalų komisijos išvadą pateikė šios komisijos atstovas E.Skarbalius.

            Papildomo – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Sabatauskas.

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narė G.Purvaneckienė.

 

N U T A R T A :

Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

12.14 val.

S V A R S T Y T A :

Seimo nutarimo Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo projektas Nr.IXP-2123(2*)  (teikėjai – A.Sakalas, G.Dalinkevičius) (svarstymas)

 

            Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas G.Šileikis.

            Papildomo – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Sabatauskas.

Šeimos ir vaiko reikalų komisijos išvadą pateikė šios komisijos pirmininkė G.Purvaneckienė.

 

N U T A R T A :

            Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

           

12.17 val.

S V A R S T Y T A :

            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 416 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-2124 (teikėjai – A.Sakalas, G.Dalinkevičius) (svarstymas)

           

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Sabatauskas (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

N U T A R T A :

Atmesti projektą Nr.IXP-2124 (bendru sutarimu).

 

12.19 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20, 22, 23, 24, 27, 32, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-2989

            2. Mokesčių administravimo įstatymo 38 ir 521  straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2990

(pateikimas)

            Pranešėjas – finansų viceministras V.Vasiliauskas

 

            Klausė Seimo nariai: P.Jakučionis, J.Čekuolis, R.Palaitis, S.Lapėnas.

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą - 2003-12-02 (bendru sutarimu).

 

12.35 val.

S V A R S T Y T A :

            Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektas Nr.IXP-2979 (pateikimas)

            Pranešėjas – finansų viceministras V.Vasiliauskas

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomu komitetu šiam projektui svarstyti Užsienio reikalų komitetą (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2003-12-02 (bendru sutarimu).

 

12.38 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos“ priedėlio papildymo projektas Nr.IXP-2992 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas)

            Pranešėjas – Seimo narys A.Baura

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

            Siūlymui svarstyti šį nutarimą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.  

 

Užsiregistravo 41 Seimo narys (12.39 val.)

N U T A R T A :

Priimti Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos“ priedėlio papildymo. Balsavo: už - 37, prieš - 0, susilaikė 4.

 

12.40 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Subalansuotos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos pavadinimo pakeitimo projektas Nr.IXP-2908 (svarstymas)

            Pranešėjas – Seimo narys P.Gražulis

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A.V.Indriūnas.

 

Užsiregistravo 40 Seimo narių (12.43 val.)

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 21, prieš - 5, susilaikė 13.

 

            Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: S.Burbienė (siūlė šiandien nebalsuoti dėl šio nutarimo priėmimo), P.Gražulis.

 

            Siūlymui atidėti šio nutarimo priėmimą pritarta bendru sutarimu.

           

 

 

Posėdis baigtas

 (12.45 val.)

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                          Vytenis Povilas Andriukaitis

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                         Artūras Skardžius

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė Tatjana Juršėnienė