LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

Neeilinė sesija

2003 m. kovo 4 d. (antradienis)

Vakarinis plenarinis posėdis

Nr. 10(345)

(Posėdžio pradžia - 15.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Skardžius

 

Užsiregistravo 39 Seimo nariai (15.01 val.)

15.01 val.

S V A R S T Y T A :

            Lietuvos banko įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2298* (teikėja – LRV/finansų ministrė D.Grybauskaitė) (svarstymas ir priėmimas)

           

            Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas A.Plokšto.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Seimo Pirmininkas siūlo šį projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.  

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys K.Glaveckas.

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (15.04 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Lietuvos banko įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 55, prieš - 0, susilaikė 2.

 

15.05 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo projektas Nr.IXP-1532(2)

            2. Kontroliuojančių investicinių bendrovių įstatymo projektas Nr.IXP-1533(2)

            3. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 505 ir 17316 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1534

            4. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1535

            5. Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1536

            6. Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1537

            7. Įmonių įstatymo 6 ir 10  straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1538

            8. Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1539

            9. Pensijų fondų įstatymo 2, 7, 36, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1540

            10. Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1541

            11. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1542

            12. Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1543

            13. Vertybinių popierių rinkos įstatymo 2, 3, 48 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1544

            14. Finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-2325

(pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys K.Glaveckas

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1532(2) svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti papildomu komitetu projektui Nr.IXP-1532(2) svarstyti Ekonomikos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1533(2) svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti papildomu komitetu projektui Nr.IXP-1533(2) svarstyti Ekonomikos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1534 svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1535 svarstyti Ekonomikos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1536 svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1537 svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1538 svarstyti Ekonomikos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1539 svarstyti Ekonomikos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1540 svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1541 svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1542 svarstyti Ekonomikos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1543 svarstyti Ekonomikos komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-1544 svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti pagrindiniu komitetu projektui Nr.IXP-2325 svarstyti Biudžeto ir finansų komitetą (bendru sutarimu).

            Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje (bendru sutarimu).

 

15.14 val.

S V A R S T Y T A :

            Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1740(3*) ES (teikėjas – LRV/švietimo ir mokslo ministras A.Monkevičius) (svarstymas)

           

            Pagrindinio – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas R.Pavilionis.

            Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas A.V.Indriūnas.

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: D.Teišerskytė, J.Jučas, G.Steponavičius, A.Kubilius, G.Šileikis.

 

N U T A R T A :

            Daryti šio projekto svarstymo pertrauką (bendru sutarimu).

 

15.48 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 metų veiklos ataskaitos" projektas Nr.IXP-1637(2*) (teikėja – J.Narvilienė/ŠMKK) (svarstymas ir priėmimas)

           

            Pagrindinio – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas R.Pavilionis.

 

            2 straipsnio pataisa (dėl datos patikslinimo) priimta bendru sutarimu.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje su posėdžio metu priimta pataisa (bendru sutarimu).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis  (su patikslinta data) priimtas bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (15.52 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Seimo nutarimą „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 metų veiklos ataskaitos". Balsavo: už - 82, prieš - 0, susilaikė 0.

 

15.54 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano“ pakeitimo“ projektas Nr.IXP-2161 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo narys E.Masiulis

 

            Klausė Seimo nariai: V.Einoris, E.Skarbalius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Macaitis, V.Rinkevičius.

 

Užsiregistravo 71 Seimo narys (16.01 val.)

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už - 69, prieš - 0, susilaikė 1.

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Aplinkos apsaugos komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Ekonomikos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje (bendru sutarimu).

 

16.03 val.

Vyriausybės pusvalandis

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis.

 

            Klausė Seimo nariai: A.Kubilius, J.Raistenskis, G.Kniukšta, R.Palaitis, J.Olekas, I.Degutienė, J.Veselka, V.Nekrašas, V.Karbauskis, A.Poplavski, J.Jurkus, P.Jakučionis, O.Babonienė, Z.Mačernius, J.Korenka, S.Lapėnas.

 

16.40 val.

S V A R S T Y T A :

            Vietos savivaldos įstatymo 8, 14, 15, 17, 20, 24, 26, 29, 31, 40 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2300(2*) (svarstymas ir priėmimas)

           

            Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas J.Jurkus.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas A.Sadeckas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Seimo Pirmininkas siūlo šį projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straipsniai priimti bendru sutarimu. 

 

Užsiregistravo 50 Seimo narių (16.44 val.)

N U T A R T A :

            Priimti Vietos savivaldos įstatymo 8, 14, 15, 17, 20, 24, 26, 29, 31, 40 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymą. Balsavo: už - 49, prieš - 0, susilaikė 1.

 

16.45 val.

S V A R S T Y T A :

            Bedarbių rėmimo įstatymo 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 161, 21 straipsnių pakeitimo bei papildymo, Įstatymo papildymo 202 straipsniu ir 3 bei 22 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr.IXP-2182(3*) (teikėja – LRV/socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė) (svarstymas)

           

            Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovė I.Degutienė.

 

N U T A R T A :

Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

16.47 val.

S V A R S T Y T A :

            Valstybinių pensijų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1411(3*) (teikėjas – A.Sysas) (svarstymas)

           

            Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu kalbėjo šio komiteto pirmininkas A.Sysas.

            Papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas V.Saulis.

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A.Melianas.

 

Projekto Nr.IXP-1411(3*) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas A.Sysas

 

            Dėl B.Bradausko, K.Glavecko  ir A.Vazbio pataisų kalbėjo I.Degutienė.

 

Užsiregistravo 45 Seimo nariai (16.58 val.)

 

            Balsuota dėl B.Bradausko, K.Glavecko  ir A.Vazbio pataisų: už - 1, prieš - 27, susilaikė 17. Nepriimtos.

            Dėl V.Saulio ir A.Skardžiaus pataisos kalbėjo V.Saulis.

 

Užsiregistravo 25 Seimo nariai (17.01 val.)

 

            Balsuota, ar pritarti siūlymui svarstyti V.Saulio ir A.Skardžiaus pataisą: už - 14. Pritarta.

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo: I.Degutienė, R.Sinkevičius.

 

Užsiregistravo 45 Seimo nariai (17.04 val.)

 

            Balsuota dėl V.Saulio ir A.Skardžiaus pataisos: už - 10, prieš - 11, susilaikė 19. Nepriimta.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A.Melianas, J.Korenka.

 

Užsiregistravo 44 Seimo nariai (17.07 val.)

N U T A R T A :

Pritarti pagrindinio komiteto patobulintam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavo: už - 26, prieš - 6, susilaikė 10.

 

17.08 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“  projektas Nr.IXP-2326 (pateikimas)

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Č.Juršėnas

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po pateikimo (bendru sutarimu).

 

17.10 val.

S V A R S T Y T A :

            Sveikatos sistemos įstatymo 75 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2170* (teikėjas – LRV/sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis) (svarstymas)

            Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas V.Nekrašas.

 

N U T A R T A :

            Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

17.12 val.

S V A R S T Y T A :

            Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2288 (pateikimas)

            Pranešėja – kultūros ministrė R.Dovydėnienė

 

N U T A R T A :

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą (bendru sutarimu).

            2. Paskirti pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą (bendru sutarimu).

            3. Paskirti papildomais komitetais šiam projektui svarstyti Biudžeto ir finansų, Teisės ir teisėtvarkos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus (bendru sutarimu).

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje pavasario sesijoje (bendru sutarimu).

 

17.14 val.

S V A R S T Y T A :

            1. Kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 3, 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1835(3*)

            2. Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1836(2)

(svarstymas) (teikėjas – J.Korenka)

           

            Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto vardu kalbėjo šio komiteto atstovas G.Šivickas (pagrindinis komitetas siūlo atmesti projektą Nr.IXP-1836(2).

 

N U T A R T A :

            Pritarti projektui Nr.IXP-1835(3*) po svarstymo Seimo posėdyje (bendru sutarimu).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl projekto Nr.IXP-1836(2) kalbėjo Seimo nariai: J.Korenka, G.Šivickas.

 

Užsiregistravo 46 Seimo nariai (17.22 val.)

N U T A R T A :

Atmesti projektą Nr.IXP-1836(2). Balsavo: už - 37, prieš - 4, susilaikė 6.

 

Posėdis baigtas

 (17.23 val.)

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                         Artūras Skardžius

 

 

 

 

Protokolą rašė Tatjana Juršėnienė