LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PROTOKOLAS

Neeilinė sesija

2003 m. kovo 3 d. (pirmadienis)

Neeilinis plenarinis posėdis

Nr. 8(343)

(Posėdžio pradžia - 14.03 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas A.Paulauskas

 

            Posėdyje dalyvauja Respublikos Prezidentas R.Paksas.

 

14.03 val.

S V A R S T Y T A :

            2003 m. kovo 3 d. (pirmadienio) neeilinio plenarinio posėdžio darbotvarkė

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas A.Paulauskas

 

N U T A R T A :

            Patvirtinti 2003 m. kovo 3 d. (pirmadienio) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

            Seimo Pirmininkas A.Paulauskas gimtadienių proga pasveikino Seimo narę K.D.Prunskienę bei ministres  D.Grybauskaitę ir V.Blinkevičiūtę.

 

14.07 val.

S V A R S T Y T A :

            Seimo nutarimo Dėl Ministro Pirmininko kandidatūros“ projektas Nr.IXP-2327 (pateikimas)

            Pranešėjas – Respublikos Prezidentas R.Paksas

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Ministro Pirmininko pareigas A.Brazauskas.

            Klausė Seimo nariai: G.Steponavičius, A.Kubilius, B.Vėsaitė, G.Kniukšta, G.Šileikis, S.Buškevičius, V.Žalnerauskas, E.Masiulis, V.Landsbergis, V.Orechovas, A.Vazbys, E.Skarbalius, P.Gražulis.

 

N U T A R T A :

            Pradėti svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

 

Užsiregistravo 102 Seimo nariai (15.24 val.)

 

Posėdis baigtas

 (15.24 val.)

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas                                                                           Artūras Paulauskas 

 

 

 

Protokolą rašė Tatjana Juršėnienė